Czwartek, 22 października 2020 r. | imieniny: Halki, Kordiana

Gmina Borzęcin. Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól
Gmina Borzęcin. Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól.

DSC 8030Ponad 97 tysięcy złotych dotacji pozyskała gmina Borzęcin z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki pozyskanemu wsparciu, jak również środkom pochodzącym z budżetu gminy Borzęcin zmodernizowano cztery drogi w miejscowościach Borzęcin, Przyborów i Waryś. Łączny koszt realizowanych prac zamknął się kwotą 170 tysięcy 945 złotych.

– Od wielu lat prowadzimy prace związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a ich stan ulega systematycznej poprawie. Służą one nie tylko transportowi rolnemu, ale niejednokrotnie są wykorzystywane przez cyklistów czy pieszych, jako trasy rowerowe czy ścieżki do uprawiania nordic walking - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Modernizacja dróg dojazdowych do pól prowadzona jest w gminie Borzęcin w dwóch technologiach, z wykonaniem nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej i nawierzchni z tłucznia kamiennego. W roku bieżącym nową nawierzchnię bitumiczną położono na dwóch drogach: drodze Zastawie w Przyborowie (275 metrów) oraz drodze zlokalizowanej na działce nr 228 w Warysiu (170 metrów). W ciągach obydwu dróg, oprócz wykonania masy mineralno – asfaltowej wraz z podbudową, uzupełniono pobocza.
Nawierzchnię z tłucznia kamiennego wykonano z kolei na 850-metrowym odcinku drogi „Stucze” w Borzęcinie oraz 100-metrowym odcinku drogi „Przedewsie” w Przyborowie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ruszyła renowacja cmentarzy wojennych w Borzęcinie i w Bielczy
Ruszyła renowacja cmentarzy wojennych w Borzęcinie i w Bielczy.

DSC 7948Dnia 1 i 6 października br. Gmina Borzęcin podpisała umowy z wyłonionymi w wyniku przetargu wykonawcami na renowację cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej nr 266 w Borzęcinie i nr 270 w Bielczy. Prace renowacyjne w Borzęcinie przeprowadzi firma Usługi Remontowo - Budowlane Grzegorz Dziedzic z Tarnowa. Koszt robót, zgodnie z zawartą umową zamyka się kwotą 123 tysięcy złotych brutto. Z kolei renowację cmentarza w Bielczy za kwotę 42 tysiące 699 złotych brutto wykona Firma Remontowo - Budowlana Halina Ciszek z Koszyc Wielkich. Termin zakończenia prac na obydwu cmentarzach upływa 20 listopada br. Na realizację zadań gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

- Od lat zabiegaliśmy o środki finansowe, które pozwoliłyby zrealizować niezbędne prace konserwatorskie na tych nekropoliach wojennych. Mimo, że na bieżąco dbają o te cmentarze uczniowie miejscowych szkół, to jednak ząb czasu odcisnął na poszczególnych mogiłach swoje piętno. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonane zostaną kompleksowe prace renowacyjne, przywracające pierwotny kształt i stan obiektów – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Na terenie gminy Borzęcin znajduje się pięć cmentarzy wojennych, będących świadectwem starć armii Austrii, Prus i Rosji podczas I wojny światowej. Pochowani są na nich żołnierze, którzy zginęli w latach 1914 - 1915 podczas walk toczonych pomiędzy Rabą a Dunajcem. W Bielczy i w Borzęcinie spoczywa łącznie 127 żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Nekropolia wojenna w Borzęcinie znajduje się na cmentarzu parafialnym. Kwatera, zaprojektowana przez Roberta Motke, składa się z 32 grobów oznaczonych betonowymi stellami z krzyżami oraz emaliowanymi tabliczkami, na których widnieją nazwiska 76 poległych. Również na cmentarzu parafialnym w Bielczy znajduje się kwatera wojskowa, w której pochowano 51 żołnierzy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Strefa Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie coraz bliżej
Strefa Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie coraz bliżej.

DSC 7951W dniu 30 września br., w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Borzęcin podpisała umowę na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie-Borku. Przedmiotem zamówienia realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji polegającej na budowie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze objętym SAG. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą w Dębicy. Koszt realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową zamyka się kwotą 4 miliony 902 tysiące 547 złotych brutto, a termin jego wykonania upływa 31 maja 2022 roku.

Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie terenu i przebudowę linii telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do działek, budowę pompowni i oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulic oraz słupów oświetleniowych LED, szafy sterującej i oświetlenia przejścia dla pieszych, dróg wewnętrznych z ciągiem pieszym, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami do działek oraz 2 pylonów informacyjnych.

- To priorytetowa inwestycja dla samorządu gminy Borzęcin w bieżącej kadencji. Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej stworzy warunki do realizacji inwestycji związanych z budową zakładów produkcyjno – usługowych przez zainteresowanych przedsiębiorców. W konsekwencji tych działań powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, a budżet gminy Borzęcin zyska dodatkowe dochody z tytułu podatków lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Warto dodać, że wszystkie działki inwestycyjne w SAG Borzęcin znalazły już swoich nabywców, a 8 przedsiębiorców przygotowuje się do realizacji swoich inwestycji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Przerwa w dostawie wody w miejscowości Łęki
UWAGA! Przerwa w dostawie wody w miejscowości Łęki.

csm brak wody 975853b83e1Urząd Gminy Borzęcin informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie miejscowości Łęki w dniu 22.10.2020 r. w godzinach od 8:00 do około 14:00.
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy...

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
IPmap, dane przestrzenne Gminy Borzęcin na wyciągnięcie ręki - zachęcamy do korzystania
IPmap, dane przestrzenne Gminy Borzęcin na wyciągnięcie ręki - zachęcamy do korzystania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców, w Urzędzie Gminy Borzęcin wdrożono nowoczesny System Informacji Przestrzennej SIP autorstwa firmy INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. z Tarnowa.

Wdrożony system pod nazwą IPmap pozwala na udostępnianie wszystkim zainteresowanym, informacji geograficznej z zakresu planowania przestrzennego, ewidencji gruntów, zdjęć lotniczych, numeracji adresowej, sieci dróg, sieci uzbrojenia terenu, informacji turystycznej za pomocą dedykowanego portalu mapowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów analitycznych i integracyjnych, wdrożona aplikacja pozwala na przetwarzanie oraz bieżące aktualizowanie informacji przestrzennej gromadzonej w poszczególnych referatach urzędu, co w efekcie usprawnia proces podejmowania kluczowych decyzji.

Aplikacja zapewnia kompleksową obsługę wewnętrznych procesów w urzędzie, wspomaga obsługę mieszkańców i przedsiębiorstw oraz wspiera komunikację między interesantami a pracownikami urzędu. System pozwala na korzystanie z informacji przestrzennej w ramach tzw. publicznych usług danych przestrzennych co czyni go otwartym na inne systemy informacji geograficznej dając możliwość korzystania z zawartych w nich innych dziedzinowych danych przestrzennych.

Portal dostępny jest pod adresem: http://geoportal.borzecin.pl

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Pod Biało-Czerwoną" - zostań liderem w swojej gminie
"Pod Biało-Czerwoną" - zostań liderem w swojej gminie.

1460x616
Chcesz aktywnie wesprzeć inicjatywę „Pod biało-czerwoną”? Zgłoś się i zostań liderem w swojej gminie. Stań na czele lokalnego komitetu wsparcia projektu i propaguj wśród mieszkańców Twojej miejscowości ideę powstania w gminie masztu z „Biało-czerwoną”.

Sukces przedsięwzięcia mogą zapewnić tylko mieszkańcy. To oni będą oddawać głosy poparcia, a po ich zebraniu na ich podstawie będą przekazywane środki na realizację projektu. Liderom oferujemy wsparcie techniczne i promocyjne. W zamian oczekujemy zaangażowania i pasji w działaniu.

Oddając głos poparcia mieszkańcy będą wpisywać imię i nazwisko lidera, który zachęcił ich do głosowania, a tym samym docenią jego zaangażowanie w projekt. Najbardziej aktywnych uhonorujemy upominkami, pamiątkowymi dyplomami i nagrodami.

Wyślij zgłoszenie na lidera

Share/Save/Bookmark
 
Dokonałeś samospisu? Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród
Dokonałeś samospisu? Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród .

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Share/Save/Bookmark
 
Powszechny Spis Rolny 1.09-30.11.2020. Jak się spisać?
Powszechny Spis Rolny 1.09-30.11.2020. Jak się spisać?.

Do dnia 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny. UWAGA! Udział w nim jest obowiązkowy. Kto podlega spisowi?
Spis jest prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym objęte są wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

Zobacz jak możesz się spisać >>>

PSR2020 jak sie spisac

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Od soboty, 17 października br. nowe zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej i czerwonej
UWAGA! Od soboty, 17 października br. nowe zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej i czerwonej.

123

Share/Save/Bookmark
 
Gmina Borzęcin partnerem kampanii "Małopolska Przyjazna Pszczołom"
Gmina Borzęcin partnerem kampanii "Małopolska Przyjazna Pszczołom".

W dniu 1 października 2020 r. Gmina Borzęcin zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie o partnerstwie w ramach projektu „Małopolska Przyjazna Pszczołom”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach porozumienia udostępniono 4,90 ha terenu w celu wykonania bezpłatnego podsiewu i zasadzenia roślin miododajnych.

Projekt „Małopolska Przyjazna Pszczołom” realizowany przez Stowarzyszenie MANKO w Krakowie, obejmuje działania w zakresie:
- edukacji mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli pszczół w środowisku naturalnym, potrzeby ochrony oraz dobrych praktyk służących zapylaczom,
- promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich,
- zasiewu na terenie Małopolski rodzimych roślin miododajnych.

121489905 2860678030870629 5104986489164009860 o

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Wracają godziny dla seniorów
UWAGA! Wracają godziny dla seniorów.

godziny dla seniorowOd czwartku 15 października w sklepach, aptekach i drogeriach wracają tak zwane godziny dla seniorów. Sklepy osiedlowe, supermarkety i dyskonty także w godzinach 10-12 będą obsługiwać wyłącznie seniorów.

To oznacza, że nowe ograniczenie nie będzie wprowadzane w galeriach handlowych, na przykład: w sklepach meblowych, budowlanych czy odzieżowych. 

Rozwiązanie, które funkcjonowało wiosną tego roku tym razem zostanie skierowane do osób powyżej 60. roku życia, a nie jak poprzednio - osób po 65 roku życia, co oznacza, że w nowej wersji obejmą większą grupę osób.

Szef Rządu zaapelował, by osoby starsze pozostały w domach, podkreślając, że seniorzy powyżej 60, a w  szczególności powyżej 70 roku życia są najbardziej narażone na utratę zdrowia i życia na skutek zakażenia SARS-CoV-2. Premier dodał, że reguły życia społecznego powinny zostać ustalone tak, by chronić te osoby. 

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Dziesięć obostrzeń, o których trzeba pamiętać w żółtej strefie
Dziesięć obostrzeń, o których trzeba pamiętać w żółtej strefie .

pap 20200416 0GFPrzypominamy, że od 10 października na terenie całego kraju obowiązują obostrzenia, jak w strefie żółtej, tj:

1. Zasłanianie nosa i ust obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

2. Kongresy i targi w pomieszczeniach zamkniętych mogą się odbywać z ograniczeniem: 1 osoba na 4 mkw.

3. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności.

4. Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach i na obiektach sportowych mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności.

5. Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni mogą odbywać się pod warunkiem limitu 100 osób, jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

6. W restauracjach i ogródkach obowiązuje ograniczenie 1 osoba ma 4 mkw.

7. Na basenach i w aquaparkach obowiązuje ograniczenie 75 proc. obłożenia.

8. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i rekreacji przebywać może nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw.

9. W siłowniach i klubach fitness obowiązuje ograniczenie 1 osoba na 7 mkw.

10. W kinach obowiązuje ograniczenie zapełnienia do 25 proc. publiczności

Strefa żółta nie różni się od zielonej zasadami dotyczącymi m.in. transportu zbiorowego (obowiązkowe maseczki i ograniczenie liczby pasażerów do 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących), udziału w zgromadzeniach (150 osób) czy uczestnictwa w wydarzeniach religijnych (zakrywanie ust i nosa i dystans 1,5 m).

Czytaj więcej:

Jakie obostrzenia dla powiatów czerwonych i żółtych od 10 października 2020 r.? (lista)

Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na Małopolski Festiwal Innowacji - DziałaMY!
Zaproszenie na Małopolski Festiwal Innowacji - DziałaMY! .

naglowek ogolny-2 copyMałopolski Festiwal Innowacji - w tym roku on-line! Później – ale jest, inny – ale równie atrakcyjny, już 19 października 2020 r. startuje 10. Małopolski Festiwal Innowacji! Zapraszamy na tydzień pełen innowacyjnych wrażeń!

MFI to coroczne święto innowacji, które pozwala poznawać know how, nowe technologie, wynalazki oraz niezwykłych ludzi. Małopolska już po raz dziesiąty łączy biznes, naukę, administrację i społeczność w celu promocji innowacyjności i przedsiębiorczości.

Wspólnie z partnerami przygotowaliśmy ponad 40 różnorodnych wydarzeń. W przeważającej większości odbywać się będą w formule on-line. Być może nie zobaczymy się w cztery oczy, ale dzięki temu spotkamy się w znacznie szerszym gronie, na zdecydowanie bardziej elastycznych zasadach!

Zaczynamy już 19 października konferencją inaugurującą Festiwal, której tematyka została zbudowana wokół zagadnienia sharing economy. Dzisiaj możemy dzielić się niemal wszystkim – zasobami, umiejętnościami, usługami, przestrzenią. Ograniczeniem dla tej idei jesteśmy tylko my i nasze przyzwyczajenia. Podczas konferencji przybliżymy ideę dzielenia się i jej roli w rozwoju gospodarczym oraz odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości w sesji Q&A. Na konferencję „Mnożenie przez współdzielenie – sharing economy, dlaczego warto!?” możecie zapisać się tutaj: https://www.innowacyjna.malopolska.pl /malopolski-festiwal-innowacji/konferencja

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: Borzęcin – wspomóż akcję #MieszkańcyDPSonline
Portal informatorbrzeski.pl: Borzęcin – wspomóż akcję #MieszkańcyDPSonline.

Od marca mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej są w izolacji. W tych placówkach przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem: osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami. Jednocześnie mieszkańcy tych placówek potrzebują kontaktu z bliskimi i znajomymi. Człowiek nie jest stworzony do tego, aby być zamkniętym. By zapewnić bezpieczny kontakt ze światem zewnętrznym podopieczni mogą korzystać z komputerów i telefonów. Jednak nie każdy podopieczny jest ich posiadaczem. Dlatego warto wspomóc tych, którzy nie mają środków na zakup smartfonów czy też laptopów.

Z inicjatywą przekazania sprzętu do komunikacji ze światem wyszli pracownicy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

– Chcielibyśmy ułatwić naszym Podopiecznym kontakt ze światem zewnętrznym, stworzyć na szerszą skalę możliwość zdalnego „spotykania się” czy umożliwić udział w różnorakich zajęciach on-line... Posiadamy laptop, którym wspieramy się w uprzyjemnianiu chwil naszym Mieszkańcom, jednak potrzeby są dużo większe. Tablety, mini notebooki, notebooki, laptopy, wszelkiego rodzaju urządzenia komunikacyjne w każdej ilości będą alternatywą dla spędzania czasu przed telewizorem – proszą o wsparcie pracownicy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

– Jeśli ktoś chciałby ofiarować lub zna osoby, które mogłyby nas wesprzeć w sprawny lub nowy sprzęt to bardzo prosimy o kontakt oraz udostępnienie naszej prośby – dodają pracownicy borzęckiego DPSu.

Więcej informacji o sposobach wsparcia podopiecznych z Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie można uzyskać pod nr tel.: 14 674 05 50 lub elektronicznie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Share/Save/Bookmark
 
Portal informatorbrzeski.pl: Za wsparcie bocheńskiego DPSu siostry Dominikanki i Ks. Piotr Dydo-Rożniecki otrzymali nagrodę Totus Tuus
Portal informatorbrzeski.pl: Za wsparcie bocheńskiego DPSu siostry Dominikanki i Ks. Piotr Dydo-Rożniecki otrzymali nagrodę Totus Tuus.

Z okazji Dnia Papieskiego w Warszawie wręczono tzw. „katolickie noble”. W kategorii „Promocja godności człowieka”, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia nagrodziła siostry dominikanki i tarnowskiego misjonarza ks. Piotra Dydo-Rożnieckiego za heroiczną pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa.

– Tuż przed Wielkanocą wirusem Covid-19 zaraziło się 49 osób w DPS w Bochni, w tym 16 pracowników i placówka pozostała bez personelu. W Wielki Piątek, na apel starosty bocheńskiego, odpowiedziało osiem sióstr dominikanek z domów zakonnych z Krakowa, Białej Niżnej i Krużlowej, a w Wielką Sobotę dołączył do nich ks. Piotr Dydo-Rożniecki – misjonarz diecezji tarnowskiej z Kazachstanu. Niesienie pomocy osobom chorym z narażeniem własnego zdrowia i życia to wypełnianie ewangelicznego przykazania „miłości bliźniego”, to realizacja ‚wyobraźni miłosierdzia” św. Jana Pawła II – mówi Hubert Szczypek, kierownik Biura Prasowego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Ogłoszenie laureatów odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Share/Save/Bookmark
 
Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem
Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem.

8-plakat-zasady-kwarantanny1 copy

Share/Save/Bookmark
 
ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD
ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD .

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

121187605 3110160102423660 2830102773151476493 nPierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Ostrzeżenie meteorologiczne i hydrologiczne
UWAGA! Ostrzeżenie meteorologiczne i hydrologiczne.

indeks meteoZjawisko: 1. Intensywne opady deszczu.
2. Wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Stopień: 1. II stopień.
2. II stopień.

Ważność: 1. Od godz. 08:00 dnia 12.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020.
2. Od godz. 08:36 dnia 12.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020.

Obszar: 1. Małopolska, powiat brzeski.
2. Mała Wisła, zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju.

Przebieg: 1. Prognozowane opady deszczu - o natężeniu umiarkowanym i silnym. Spodziewana suma opadów do godz. 08:00 dnia 13.10 - od 40 mm do 55 mm, lokalnie do 70mm, suma opadów od godz. 08:00 dnia 13.10 do godz. 08:00 dnia 14.10 - od 30 mm do 40 mm do 55 mm.
2. Prognozowane opady deszczu będą powodować wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych lub alarmowych.

Wystąpienie: 1. 90%.
2. 80%

Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawisk informacje może ulec zmianie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Starych drzew się nie przesadza. Fundusze Europejskie w trosce o seniorów
Starych drzew się nie przesadza. Fundusze Europejskie w trosce o seniorów.

To już ostatnia odsłona tegorocznej kampanii promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce. W październiku pod hasłem „Fundusze Europejskie w trosce o seniorów. Tele-Anioł w Małopolsce” poznamy historie pięciu podopiecznych unijnego projektu „Małopolski Tele-Anioł”. To kolejny etap długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, jaką, odgrywają środki unijne w walce z COVID-19 w regionie. W maju i wrześniu zrealizowano kampanię pokazującą, jak środki unijne pomogły małopolskim szpitalom i służbom ratowniczym w walce z pandemią, natomiast w lipcu i sierpniu zachęcaliśmy do odkrywania Małopolski na nowo, czyli prezentowaliśmy atrakcje turystyczne dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Puls Regionu - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Radio RDN Małopolska: Puls Regionu - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O sytuacji epidemicznej, wysokim miejscu gminy Borzęcin w rankingu zamożności "Bogactwo Samorządu", powstającej w  Borzęcinie - Borku Strefie Aktywności Gospodarczej, nowych miejscach pracy i rozwoju budownictwa jednorodzinnego, jakości powietrza w gminie i programie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła, wpływie pandemii na realizację dochodów budżetu gminy i prowadzonych inwestycji, renowacji cmentarzy wojennych z I wojny światowej i Pomnika Poległych w centrum Borzęcina, z Januszem Kwaśniakiem - wójtem Gminy Borzęcin, w Pulsie Regionu Radia RDN Małopolska rozmawiała Katarzyna Antosz. 

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 269
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information