Czwartek, 22 października 2020 r. | imieniny: Halki, Kordiana

Strażacy z gminy Borzęcin z nowoczesnym sprzętem do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa z COVID-19
Strażacy z gminy Borzęcin z nowoczesnym sprzętem do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa z COVID-19.

IMG 79603 zestawy opryskiwaczy, środków biobójczych oraz środków ochrony osobistej do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 otrzymały w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin. Przekazane za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku specjalne zestawy sprzętowe trafiły do funkcjonującej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym OSP Borzęcin Górny oraz do OSP Borzęcin Dolny i OSP Przyborów.

Każdy z otrzymanych zestawów sprzętowych zawiera: opryskiwacz marki STIHL, typ SR 430, 5 kg koncentratu środka wirusobójczego, 4 szt. kombinezonów, 4 szt. półmasek ochronnych typu FFP2, 50 par nitrylowych rękawiczek ochronnych, 1 litr oleju silnikowego do opryskiwacza oraz 4 szt. gogli ochronnych.

- Strażacy wykonują pracę niezbędną dla społeczeństwa. Mają też swój wielki wkład w obecnej nadzwyczajnej sytuacji, gdy wspólnie walczymy z epidemią koronawirusa. Doceniamy ich pasję i codzienny wysiłek. Wspieramy ich, by mogli realizować swoje zadania w sposób maksymalnie skuteczny i bezpieczny – podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Podczas przekazania sprzętu poszczególne jednostki zapoznały się z obsługą i zasadami bezpieczeństwa oraz otrzymały niezbędne dokumenty, w tym m.in. kartę gwarancyjną oraz instrukcję użytkowania.

- Zaletą pozyskanego opryskiwacza jest duży zasięg oprysku. Sprzęt jest łatwy w obsłudze i posiada pojemny zbiornik na substancje opryskowe – mówi Grzegorz Małek, Komendant Gminny OSP w Borzęcinie, a zarazem Prezes Jednostki OSP w Borzęcinie Dolnym.

Nowy nabytek strażaków posłuży nie tylko do dezynfekcji pomieszczeń, przystanków lub samochodów, ale znajdzie zastosowanie podczas pożarów łąk i ściółki leśnej. Jak podkreślają druhowie, może on być również wykorzystany do nawadniania i opryskiwania traw oraz użytków zielonych, a także w czasie gaszenia niewielkich pożarów.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informacja ARiMR w sprawie szkód w gospodarstwach rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
Informacja ARiMR w sprawie szkód w gospodarstwach rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jakie nawiedziły nasze województwo w ostatnich dniach (powodzie, podtopienia, deszcze nawalne itp.), powodujące duże szkody w gospodarstwie rolnym zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, mogą zostać uznane jako „siła wyższa” i „nadzwyczajne okoliczności.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być na podstawie art. 75 § 1 kpa wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nabór rachmistrzów terenowych w gminie Borzęcin w Powszechnym Spisie Rolnym 2020
UWAGA! Nabór rachmistrzów terenowych w gminie Borzęcin w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

PSR2020 plakat kolor rachmistrz 3

Więcej informacji TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Ostrzeżenie o burzach z gradem
UWAGA! Ostrzeżenie o burzach z gradem.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE: BURZE Z GRADEM

 

mapa 25Zjawisko/ stopień: burze z gradem – 1 stopień.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, punktowo możliwe do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Obszar: województwo małopolskie, powiat brzeski.

Ważność ostrzeżenia: od godziny 13:00 dnia 25.06.2020 roku do godz. 23:00 dnia 25.06.2020 roku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.

Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW – PIB.

Share/Save/Bookmark
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyNa podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzęcin uchwały nr XXXIX/321/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych, zmienionej uchwałą nr XLIII/342/2018 z dnia 14 września 2018 r. oraz uchwałą nr III/13/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r..
Granice obszaru objętym sporządzeniem zmiany studium przedstawia załącznik graficzny. Wnioski do sporządzenia zmiany studium należy przekazać w terminie do dnia 17.07.2020 r. na adres Urzędu Gminy w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 583 G.


Pełna treść obwieszczenia dostępna pdfTUTAJ9.63 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informacja Wójta Gminy Borzęcin - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Informacja Wójta Gminy Borzęcin - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

DZIAlKI ROLNEWójt Gminy Borzęcin podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro), na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie ewidencyjnym Przyborów, na okres 21 dni tj. od dnia 18 czerwca 2020 roku do dnia 9 lipca 2020 roku.

 

pdfWykaz do pobrania TUTAJ402.67 KB

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Aktualne ostrzeżenie hydrologiczne
UWAGA! Aktualne ostrzeżenie hydrologiczne.

OSTRZEZENIE HYDRO FOTOSynoptycy IMiGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące wezbrania rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla Małopolski. W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. Możliwe przekroczenia stanów alarmowych.

Zjawisko/ stopień: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych / 2 stopień.

Obszar: Zlewnia Uszwica.

Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego. Na Sole w Oświęcimiu stan alarmowy będzie się utrzymywał do czasu zmniejszenia odpływu z kaskady zbiorników.
Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację możliwe jest wydanie ostrzeżeń 3 stopnia dla wybranych zlewni.

Ważność ostrzeżenia: od godziny 09:00 dnia 22.06.2020 roku do godz. 09:00 dnia 23.06.2020 roku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.

Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW – PIB, Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Share/Save/Bookmark
 
IMGW nadal ostrzega przed burzami i silnym deszczem
IMGW nadal ostrzega przed burzami i silnym deszczem.

Screenshot 2020-06-22 Meteorologia - ostrzezenia meteorologiczne copyBurze z gradem i silnymi opadami występują już od kilku dni. Niespokojnie zapowiada się również w dniu dzisiejszym. IMGW swoimi ostrzeżeniami objął większą część kraju. 

 

 

 

 

 

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: Borzęcin zwyciężył w subregionie bocheńsko-brzeskim w I Plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski.
Radio RDN Małopolska: Borzęcin zwyciężył w subregionie bocheńsko-brzeskim w I Plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski. .

Borzęcin w głosowaniu zorganizowanym przez portal M jak Małopolska wsparło ponad 1350 osób. Awans do finału plebiscytu uzyskała też gmina Łapanów, którą poparło o około 100 osób mniej. Na kolejnych miejscach były Żegocina i Lipnica Murowana.

Równinny krajobraz gminy Borzęcin charakteryzują rozległe łąki i pola oraz stosunkowo duże obszary leśne słynące z grzybów.

Aż 70 proc. powierzchni zajmują obszary chronionego krajobrazu: bratucicki i radłowsko-wierzchosławicki.

W lasach znajdziemy bagna, moczary, małe torfowiska i oczka wodne. Występują tu także zbiorowiska wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin.

Władze gminy budują Strefę Aktywności Gospodarczej, aby ułatwiać tworzenie nowych miejsc pracy, ale stawiają także na turystykę rowerową. Ścieżkę dla cyklistów wybudowano np. przy oddanej na początku roku drodze gminnej ‚Zagórze”, która połączyła powiatową trasę Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z drogą gminną Łazy-Rudy Rysie.

W sumie w tym etapie głosowania oddano ponad 4 700 głosów.

W finale wojewódzkim, który odbędzie się pomiędzy 29 czerwca a 12 lipca organizatorzy zapowiadają szereg nagród dla użytkowników portalu.

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA!!! Dynamiczna sytuacja meteorologiczna w województwie małopolskim
UWAGA!!! Dynamiczna sytuacja meteorologiczna w województwie małopolskim.

9bbda45b-0987-4201-8147-9479306f7960  kopiaZjawisko/ stopień: Silny deszcz z burzami / 3 stopień

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 50 mm do 80 mm, lokalnie 100 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

Obszar: województwo małopolskie, w tym powiat brzeski.

Ważność ostrzeżenia: od godziny 17:25 dnia 21.06.2020 roku do godz. 08:00 dnia 22.06.2020 roku.

Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną obszar oraz czas obowiązywania ostrzeżenia może ulec aktualizacji.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:80 %.

Uwagi: Zaleca się najwyższą ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Źródło informacji: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, www.meteo.imgw.pl, IMGW-PIB.

Share/Save/Bookmark
 
Ostrzeżenie hydrologiczne dla zlewni rzeki Uszwica
Ostrzeżenie hydrologiczne dla zlewni rzeki Uszwica.

105394035 2671719146419724 582193500817419607 n1

Share/Save/Bookmark
 
Zmiana numerów telefonów do jednostek Policji w Małopolsce
Zmiana numerów telefonów do jednostek Policji w Małopolsce.

POLICJA GRAFIKAZ dniem 2 lipca 2020 roku obowiązują nowe numery telefonów do jednostek Policji w Małopolsce. Od 1 września 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji w województwie małopolskim. Zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest kilkumiesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji przez obywateli, jak również policjantów i pracowników Policji.

Nowe numery telefonów do poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Brzesku i dostępne pod linkiem zamieszczonym poniżej.

http://brzesko.policja.gov.pl/pl/komunikaty/zmiana-sposobu-wybierania-numerow-do-jednostek-policji-w-malopolsce-15

Poniżej udostępniamy tabelę z nowymi numerami telefonów do poszczególnych wydziałów w województwie małopolskim.

Zmiana sposobu wybierania numerów do jednostek Policji w Małopolsce.

pdfZMIANA NUMERÓW DO JEDNOSTEK POLICJI W MAŁOPOLSCE - POBIERZ WYKAZ758.65 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Od czwartku 18 czerwca wznawiamy funkcjonowanie siłowni w Borzęcinie Górnym
Od czwartku 18 czerwca wznawiamy funkcjonowanie siłowni w Borzęcinie Górnym.

unnamedZgodnie z zasadami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w siłowniach i klubach fitness został ustalony rygor sanitarny. Siłownia czynna jest od godziny 18-22. W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem będzie można korzystać z siłowni w grupach. Siłownia ma 93 m2 co oznacza, że jednocześnie na sali może znajdować się 9 osób (1 osoba na 10 m2). Tak więc od godziny 18.00 do godziny 19.30 użytkuje jedna grupa, a od godziny 20 do godziny 21.30 druga. W godzinach 19.30-20.00 oraz w godzinach 21.30-22.00 przeprowadzona zostanie dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń siłowni oraz dezynfekcja szlaku komunikacyjnego i sprzętu do ćwiczeń po użytkujących grupach.
Zapisy do poszczególnych grup są możliwe u pracownika siłowni pod nr tel. 501155217, 146846216 lub za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych.

pdfProcedura bezpieczeństwa na siłowni421.6 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
„Pakiet Na Zdrowie”: PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza opiekę medyczną dla klientów przy współpracy z Grupą PZU
„Pakiet Na Zdrowie”: PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza opiekę medyczną dla klientów przy współpracy z Grupą PZU.

T Link post PakietnaZdrowie 09 czerwca 2020PGNiG Obrót Detaliczny wprowadziło do oferty „Pakiet Na Zdrowie”, który zagwarantuje klientom pomoc medyczną na najwyższym poziomie. Produkt, przygotowany we współpracy z Grupą PZU, obejmuje m.in. wizyty domowe pielęgniarki, czy konsultacje u lekarzy specjalistów. W ramach inauguracji produktu Powstańcom Warszawskim – bohaterom walki o wolną Polskę przekazane zostanie niemal 500 pakietów.

- Wiele mówimy o synergiach między Spółkami Skarbu Państwa. Tak to wygląda w praktyce i tak mogą na tym korzystać Polacy. Wspólne działania PGNiG Obrót Detaliczny, PZU S.A. i TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych doprowadziły do wprowadzenia na rynek oferty „Pakiet Na Zdrowie” dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny. Dodatkowo, aby symbolicznie uhonorować bohaterów walki o wolną Polskę, spółki podjęły decyzję o przekazaniu blisko 500 pakietów Powstańcom Warszawskim, bohaterom, którym zawdzięczamy wolność - powiedział Jacek Sasin, wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

- Szczycimy się tym, że już od ponad 200 lat ubezpieczamy Polki i Polaków pomagając im w najtrudniejszych chwilach życia. Nieustannie szukamy nowych sposobów by docierać do większej liczby klientów, zapewnić im bezpieczeństwo i – zgodnie z naszym motto „Możesz na nas polegać” - nieść pomoc, kiedy zajdzie taka potrzeba – powiedziała Beata Kozłowska – Chyła, która pełni obowiązki prezesa PZU S.A.

- Od kilku miesięcy, na każdym kroku udowadniamy, jak ważna jest dla nas bliska relacja z klientem. Pandemia koronawirusa pokazuje, że zagrożenie może się pojawić zupełnie nieoczekiwanie, dlatego gwarancja szybkiej i elastycznej pomocy medycznej jest nie do przecenienia – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes PGNiG S.A.

- Rok temu połączyliśmy siły z PGNiG. Dzisiaj niemal dwieście tysięcy gospodarstw domowych, może liczyć na naszych specjalistów, którzy przyjadą i naprawią usterkę, nie nadwyrężając przy tym domowego budżetu. Przy okazji poszerzenia oferty o opiekę medyczną, chcemy otoczyć bohaterów Powstania Warszawskiego opieką i przekazać im „Pakiety Na Zdrowie” – powiedziała Małgorzata Sadurska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
1920 - Ogólnopolski Konkurs Literacki w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej
1920 - Ogólnopolski Konkurs Literacki w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "1920" w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Zwracamy się do Państwa również z prośbą o przekazanie informacji o konkursie m.in. domom kultury, bibliotekom i szkołom oraz lokalnym mediom. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda.

Za sprawą konkursu mamy nadzieję stworzyć literacką panoramę roku 1920, pokazującą przekrój różnorodnych podejmowanych wówczas działań. Czekamy na opowiadania kryminalne (jak policja dawała sobie radę w obliczu groźby nadciągających wojsk radzieckich, kiedy wciąż trzeba było walczyć o utrzymanie lokalnego porządku i bezpieczeństwa?), szpiegowskie (agenci i agentki, radiowywiad, tajne plany i wykradzione dokumenty…), a także obyczajowe (jak wyglądało życie w roku 1920, z czym mierzyło się społeczeństwo?), czy nawet romanse (bo przecież miłość w czasach wojny jest nieodzowna!). W naszym konkursie gatunek nie stawia ograniczeń – przyjmiemy zarówno klasyczne opowiadania, jak i prace stylizowane na reportaże czy listy. Ze względu na przypadające w tym roku stulecie Bitwy Warszawskiej, zachęcamy, aby w pracach pojawił się motyw walki o wolność, wojny polsko-bolszewickiej bądź związany z Bitwą Warszawską.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce .

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Place zabaw w gminie Borzęcin, mogą być uruchomiane po spełnieniu przez ich administratorów warunków określonych w załączniku i zachowaniu wszelkich, obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

pdfZasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.319.93 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
IMGW ostrzega przed burzami z gradem
IMGW ostrzega przed burzami z gradem.

burza grad czerwiec copy copy copy copy copy copy copyOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE: BURZE Z GRADEM

Zjawisko/ stopień: burze z gradem – 2 stopień.

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami

deszczu - miejscami do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Obszar: województwo małopolskie, powiat brzeski.

Ważność ostrzeżenia: od godziny 10:00 dnia 17.06.2020 roku do godz. 06:00 dnia 18.06.2020 roku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.

 

Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW – PIB.

Share/Save/Bookmark
 
Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”
Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”.

GRAFIKA 2 korona a alkohol copy„Zwróciłam uwagę mężczyźnie, który stał za mną w kolejce do kasy, że maseczka nie służy do zasłaniania brody, tylko ust i nosa. W odpowiedzi machnął ręką i stwierdził, że z jego strony nic mi nie grozi, bo regularnie odkaża się od środka – i pokazał na dwie butelki wódki w koszyku. Czy ludzie naprawdę wierzą, że picie zabezpiecza ich przed wirusem?” – pyta na jednym z forów internetowych Małgorzata.

Wysokoprocentowy alkohol stał się dla wielu osób towarem pierwszej potrzeby do walki z epidemią. Internauci prześcigają się w pomysłach na samodzielne sporządzenie płynów do dezynfekcji rąk, eksperci zalecają regularne odkażanie stołów, klamek i telefonów. Niektórzy jednak rozumieją te komunikaty w niewłaściwy sposób i wierzą w to, że alkohol ma moc dezynfekowania... organów wewnętrznych. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega: picie alkoholu w żaden sposób nie chroni przed zakażeniem! Wręcz przeciwnie.

Alkohol osłabia odporność organizmu

Płyn zawierający co najmniej 60-proc. alkohol odkaża skórę, ale nie działa w taki sam sposób na nasze organy wewnętrzne. Eksperci podkreślają, że także płukanie ust czy gardła nie daje żadnej ochrony przed wirusem. Fakty są takie, że alkohol pity w czasie epidemii może nam tylko zaszkodzić i zwiększyć ryzyko zakażenia.

Kluczową barierą dla koronawirusa jest nasz własny system odpornościowy, tymczasem naukowcy już dawno udowodnili, że alkohol ma na niego zły wpływ. Osoby, które piją dużo napojów alkoholowych, mogą być bardziej podatne na choroby zakaźne, w tym COVID-19. Występuje u nich także większe ryzyko rozwinięcia ostrej niewydolności oddechowej (jest to jedno z najpoważniejszych powikłań, z którym zmagają się osoby zakażone koronawirusem). U osób nadużywających alkoholu często dochodzi do zapalenia błon śluzowych tchawicy i oskrzeli – zwiększa się podatność na zakażenia układu oddechowego. Alkohol powoduje odwodnienie, tymczasem Główny Inspektor Sanitarny zaleca troskę o odpowiedni poziom nawodnienia organizmu. WHO podkreśla, że nie istnieje „bezpieczna dawka” – napoje alkoholowe wywierają negatywny wpływ na niemal każdy organ, a im więcej pijemy, tym szkody są większe.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Gwałtowne wzrosty stanów wody
UWAGA! Gwałtowne wzrosty stanów wody.

wodowskaz na rzeceOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY.

Zjawisko/ stopień: wzrosty stanów wody / 1 stopień.

Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

Obszar: mniejsze rzeki i bezpośrednie dopływy Wisły oraz zlewnie w województwie małopolskim.

Ważność ostrzeżenia: od godziny 12:00 dnia 16.06.2020 roku do godz. 02:00 dnia 17.06.2020 roku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 30 %.

Uwagi: informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne, od strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie w obszarach miejskich).

Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW – PIB.

Share/Save/Bookmark
 
Zgłoś się do Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło"
Zgłoś się do Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło".

Zrodlo logoJuż tylko kilka dni zostało na zgłoszenie udziału w Małopolskiej Nagrodzie Poetyckiej ŹRÓDŁO. To czwarta edycja konkursu, który jest wspólną inicjatywą Centrum Sztuki Mościce i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Pomimo trudności wynikających z sytuacji epidemiologicznej, także w tym roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem poetów. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody, a ich pula wynosi 12 tys. zł.

By wziąć udział w konkursie, trzeba się jednak pospieszyć, bo termin zgłoszeń upływa 26 czerwca. Chcąc zapewnić chętnym maksymalne bezpieczeństwo, organizatorzy zagwarantowali możliwość elektronicznego przesyłania wszystkich niezbędnych dokumentów, włącznie z zestawami poetyckimi.

Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, a wśród patronów są także: krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, kwartalnik literacki „Czas Literatury” oraz Radio Kraków.

Ważne informacje i statystyki

PSR 2365Przewodniczącym konkursu od samego początku jest Józef Baran – znakomity poeta, prozaik, dziennikarz, krytyk literacki, którego wiersze trafiły do programów szkolnych a także na matury z języka polskiego. Zdaniem wielu, jego nazwisko od kilku lat wymieniane jest na giełdzie nazwisk kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. Jego bujna twórczość przetłumaczona została na 20 języków, m.in. angielski, hebrajski, niemiecki, czeski, rosyjski, hiszpański i szwedzki.

Barwną osobowością w jury jest także Adam Ziemianin, którego wiersze – dzięki formacji Stare Dobre Małżeństwo - śpiewała cała Polska, autor wielu książek poetyckich i dwu prozatorskich. Współpracował także z wieloma artystami śpiewającymi poezję, w tym m.in. z Elżbietą Adamiak, Piwnicą pod Baranami, Wolną Grupą Bukowina oraz U Studni.

W jury znalazła się w tym roku Jadwiga Malina – nominowana w ubiegłym roku do literackiej nagrody Miasta Warszawy, poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Jury uzupełnia Beata Paluch - znakomita aktorka z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji i pieśniarka.

W dotychczasowych edycjach wzięło udział 740 uczestników z kraju i zagranicy. Zgłoszenia przychodziły z całej Polski, ale też z takich krajów europejskich, jak: Hiszpania, Irlandia, Belgia, Szwecja, Niemcy a nawet z tak odległych zakątków świata, jak: Kanada, USA czy Chile.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 269
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information