Poniedziałek, 01 czerwca 2020 r. | imieniny: Jakuba, Hortensji

W Urzędzie Gminy Borzęcin utworzono Punkt Obsługi Interesanta
W Urzędzie Gminy Borzęcin utworzono Punkt Obsługi Interesanta.

DSC 4237Od 20 maja br. (środa) Urząd Gminy Borzęcin został w części otwarty i wznawia swoją działalność w zakresie bezpośredniej obsługi petenta. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, jak również mając na uwadze konieczność przywrócenia dotychczasowych standardów obsługi uwzględniających, poza obsługą elektroniczną i telefoniczną możliwość załatwiania spraw w trybie stacjonarnym, w ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy prace adaptacyjne zmierzające do utworzenia Punktu Obsługi Interesanta. Dla potrzeb punktu zaadaptowano dotychczasową salę narad znajdującą się na I piętrze budynku, vis a vis schodów wejściowych – informuje wójt Janusz Kwaśniak.

Punkt Obsługi Interesanta, w skrócie POI, w I etapie (częściowe otwarcie Urzędu) będzie czynny codziennie w godzinach 9:00-12:00. W punkcie tym będzie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje, pobrać i wypełnić wnioski w sprawach administracyjnych czy złożyć podania i wnioski na dzienniku podawczym.

Poza godzinami funkcjonowania Punktu, Urząd będzie otwarty stacjonarnie dla petentów w pełnych godzinach jego pracy, tj. w poniedziałki w godz. 8:00-17:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30-15:30, w piątki w godz. 7:30-14:30, ale w ograniczonym zakresie. – Do Urzędu będzie można wejść i złożyć pisma w skrzynce podawczej, zlokalizowanej przy Punkcie Obsługi Interesanta lub skontaktować się z referatem, czy też stanowiskiem pracy, w którego gestii leży załatwienie sprawy za pośrednictwem Systemu Komunikacji Wewnętrznej, który znajduje się po lewej stronie Punktu. W przypadku zaistnienia konieczności obsługi bezpośredniej, właściwy merytorycznie pracownik zejdzie do Punktu celem obsługi Interesanta – wyjaśnia wójt Kwaśniak.

Należy pamiętać, że obsługa petentów odbywa się przy zachowaniu wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa uwzględniających uwarunkowania sanitarno-epidemiczne. Ponadto, do urzędu można wejść i poruszać się po obiekcie w maseczce lub przesłonie zakrywającej usta i nos. Przy Punkcie Obsługi Interesanta znajduje się stacja, gdzie należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym i pobrać jednorazowe rękawiczki. Należy przestrzegać zalecanego 1,5 m dystansu między petentami, a po załatwieniu sprawy rękawiczki wrzucić do oznaczonego pojemnika.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
WAŻNE!!! Woda z wodociągu w miejscowości Przyborów zdatna do spożycia
WAŻNE!!! Woda z wodociągu w miejscowości Przyborów zdatna do spożycia .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, pobranej w punkcie zgodności umiejscowionym w Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie (punkt poboru: kran w kuchni), stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianego, wcześniej zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego – ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72, nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Łukanowice-Brzesko, w obszarze zaopatrzenia obejmującego miejscowość Przyborów.

pdfDecyzja o wygaśnięciu 20.05.2020132.75 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Borzęcin
UWAGA! Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Wójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Borzęcin.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin
II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

1. Nazwa stanowiska: stanowisko referent ds. obsługi interesanta.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
7) wykształcenie minimum średnie i 3 letni staż pracy lub wyższe,
8) umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta e-mail, przeglądarka internetowa).

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Urząd Gminy Borzęcin otwarty dla Interesantów – nowe zasady obsługi obowiązujące od dnia 20 maja 2020 roku
UWAGA!!! Urząd Gminy Borzęcin otwarty dla Interesantów – nowe zasady obsługi obowiązujące od dnia 20 maja 2020 roku.

IMG 7106Szanowni Państwo!!! Mieszkańcy Gminy Borzęcin i Interesanci Urzędu Gminy

Uprzejmie informuję, że z dniem 20 maja br. (środa) Urząd Gminy Borzęcin zostaje w części otwarty i wznawia swoją działalność w zakresie bezpośredniej obsługi petenta. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, jak również mając na uwadze konieczność przywrócenia dotychczasowych standardów obsługi uwzględniających, poza obsługą elektroniczną i telefoniczną możliwość załatwiania spraw w trybie stacjonarnym w ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy prace adaptacyjne zmierzające do utworzenia Punktu Obsługi Interesanta na I piętrze budynku. Dla potrzeb punktu zaadaptowano dotychczasową salę narad znajdującą się vis a vis schodów wejściowych.
Punkt Obsługi Interesanta, w skrócie POI w I etapie (częściowe otwarcie Urzędu) będzie czynny codziennie w godzinach 9:00-12:00. W punkcie tym będzie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje, pobrać i wypełnić wnioski w sprawach administracyjnych, złożyć podania i wnioski (dziennik podawczy).

Poza godzinami funkcjonowania Punktu, Urząd będzie otwarty stacjonarnie dla petentów w pełnych godzinach jego pracy tj. pon. 8:00-17:00, wt-czw. 7:30-15:30, piąt. 7:30-14:30, ale w ograniczonym zakresie. Do Urzędu będzie można wejść i złożyć pisma w skrzynce podawczej, zlokalizowanej przy Punkcie Obsługi Interesanta po prawej stronie lub skontaktować się z referatem, czy też stanowiskiem pracy, w którego gestii leży załatwienie sprawy za pośrednictwem Systemu Komunikacji Wewnętrznej, w skrócie SKW, który znajduje się po lewej stronie Punktu. Powyżej urządzenia umożliwiającego komunikację znajduje się instrukcja wykonywania połączeń. W celu nawiązania połączenia z wybranym referatem lub stanowiskiem należy na klawiaturze wybrać właściwy numer określony w instrukcji i nacisnąć zielony klawisz zatwierdzający. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Rozmowa z... wybrany numer wewnętrzny".
Po przedstawieniu sprawy, w przypadku zaistnienia konieczności obsługi bezpośredniej właściwy merytorycznie pracownik zejdzie do Punktu celem obsługi Interesanta.

Przechwytywanie

WAŻNE!!! Obsługa Petentów w Urzędzie Gminy Borzęcin odbywa się przy zachowaniu wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa uwzględniających uwarunkowania sanitarno-epidemiczne.

UWAGA!!!
1. Do Urzędu Gminy Borzęcin można wejść i poruszać się po obiekcie w maseczce lub przesłonie zakrywającej usta i nos.
2. Przy Punkcie Obsługi Interesanta znajduje się stacja, gdzie należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym i pobrać jednorazowe rękawiczki.
3. W Urzędzie należy przestrzegać dystansu między petentami wynoszącego 1,5 m.

4. Po załatwieniu sprawy rękawiczki należy wrzucić do oznaczonego pojemnika.

Niezależnie od powyższego przypominam, że:
1. Większość spraw w Urzędzie można załatwić zdalnie w trybie elektronicznym m.in. za pośrednictwem platformy ePUAP.
2. Korespondencję do Urzędu Gminy można przesyłać elektronicznie za pośrednictwem e-mail lub pocztą tradycyjną.
3. Druki wniosków można pobrać ze strony www.borzecin.pl.
4. Z poszczególnymi referatami i pracownikami Urzędu można kontaktować się telefonicznie.

Mając na uwadze zagrożenie epidemiczne związane z pandemią COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcam do zdalnej formy komunikacji. Z trybu obsługi bezpośredniej w Urzędzie Gminy powinny korzystać osoby nieposiadające możliwości załatwienia sprawy elektronicznie lub w sprawach pilnych.

Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Borzęcin
UWAGA! Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Borzęcin.

oferta1Wójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

1. Nazwa stanowiska: podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4.  brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5.  nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
 7.  wykształcenie minimum średnie i 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 8.  znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy - Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Inauguracja projektu "Standardy obsługi inwestora w Małopolsce"
Inauguracja projektu "Standardy obsługi inwestora w Małopolsce".

logo 3 wiersze8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce". Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy.

Projekt prowadzony będzie przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie/powiecie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gmin/powiatów jako miejsc do lokowania inwestycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy.

Wdrożone mają zostać rozwiązania i strategie ułatwiające przyjmowanie nowych inwestorów i ułatwiające zapoznanie się z przepisami, planami zagospodarowania przestrzennego i możliwościami realizacji przedsięwzięć.

Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne", realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miał on już swój pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim. Wzięło w nim udział wówczas ponad 50 samorządów.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: W drugiej połowie 2020 roku ruszą prace budowlane przy nowych dworcach w Sterkowcu i Biadolinach
Portal informatorbrzeski.pl: W drugiej połowie 2020 roku ruszą prace budowlane przy nowych dworcach w Sterkowcu i Biadolinach.

Pasażerowie korzystający z dworców kolejowych w Sterkowcu i Biadolinach nie mogą się już doczekać gdy ruszą prace przy budowie nowych Innowacyjnych Dworców Systemowych. Wg informacji uzyskanej przez redakcje Informatora Brzeskiego w Wydziale Prasowym Biura Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A. prace budowlane powinny ruszyć w III kwartale 2020 r.

Obecnie wykonawca obydwóch inwestycji finalizuje prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu rozpocznie się kolejny etap inwestycji, czyli prace budowlane.

Przypomnijmy – 1 lutego 2019 r. Polskie Koleje Państwowe S.A. poinformowały o podpisaniu umowy na realizację kolejnych inwestycji dworcowych – budowę nowych obiektów w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Zadania realizowane jest w formule „projektuj i buduj”. Wyłoniony wykonawca – konsorcjum firm Helifactor (z Warszawy) i MERX (z Białegostoku)– będzie odpowiadać za wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych na 20 dworcach. Z nowych dworców skorzystają pasażerowie z 20 miejscowości położonych na terenie 8 województw. Wśród nich są dworce w Biadolinach oraz Sterkowcu.

Inwestycja polegająca na budowie nowych dworców kolejowych w Biadolinach i Sterkowcu, w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, jest realizowana w trybie „Projektuj i buduj”. Budowa nowych obiektów jest częścią największego w historii PKP S.A. programu modernizacji dworców kolejowych, czyli Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego wybudowanych lub przebudowanych zostanie prawie dwieście dworców kolejowych w całej Polsce.

Obecnie wykonawca obydwóch inwestycji finalizuje prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu rozpocznie się kolejny etap inwestycji, czyli prace budowlane. Planujemy, że ruszą one w III kwartale bieżącego roku – poinformował redakcję Informatora Brzeskiego Bartłomiej Sarna z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A.

Nowe dworce zostaną wybudowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych dwóch różnych typów, różniących się wielkością oraz funkcjonalnością.

W mniejszym budynku (IDS-A) przewidziana została wydzielona poczekalnia w formie półotwartej, ogrzewanej promiennikami osłony, natomiast w większym dworcu (IDS-B) zaprojektowana została zamknięta (wydzielona) poczekalnia wyposażona w klimatyzację.W IDS-ach typu B znajdą się także pomieszczenia kas biletowych oraz wydzielone przestrzenie komercyjne przeznaczone dla punktów handlowo-usługowych. Dworzec typu IDS-A powstanie na stacji Biadoliny, natomiast dworzec typu IDS-B zostanie zbudowany na stacji Sterkowiec.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Otwarcie obiektów sportowych w oparciu o nowe zasady funcjonowania
Gmina Borzęcin. Otwarcie obiektów sportowych w oparciu o nowe zasady funcjonowania.


DSCN0081
Szanowni Państwo, od dnia 18 maja br., decyzją Wójta Gminy Borzęcin zostanie uruchomiony obiekt Orlik w Borzęcinie (Działki) oraz Kompleks Sportowy w Borzęcinie-Borku. Obiekty będą funkcjonowały zgodnie z wytycznymi:

"Zasady obowiązujące na boiskach sportowych Orlik Borzęcin (Działki) oraz Kompleks Sportowy w Borzęcinie -Borku".

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. Poz. 491), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) oraz wytycznymi podanymi przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia na konferencji w dniu 14.05.2020 r. wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa obowiązujące na boiskach sportowych Orlik oraz kompleksie Sportowym w Borzęcinie – Borku:

1. Zarządzający boiskiem Orlik – Animator ma obowiązek prowadzić wcześniejsze zapisy uczestników zajęć (imię i nazwisko, adres i tel. kontaktowy w razie gdy osoby są niepełnoletnie dane do opiekunów). Nie ma możliwości wejścia na obiekt bez zgłoszenia wcześniej Animatorowi (!!!).

2. Jednorazowo na obiekcie może przebywać maksymalnie 14 osób ćwiczących plus 2 osoby prowadzące zajęcia.

3. Zarządzający boiskiem, na boisku Orlik – Animator ma obowiązek tak ustalać zajęcia aby poszczególne grupy nie spotykały się oraz zapewnić 15 minutową przerwę na dezynfekcję sprzętu i toalet.

4. Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.

5. W związku z wytycznymi wyłącza się z użytkowania szatnie i prysznice.

6. Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.

7. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

8. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

9. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

Kontakt do Animatora – Orlik: Mariusz Zabiegała – 509 168 452

Kompleks Sportowy w Borzęcinie-Borku: Adam Nowak: - 508 105 468

Z uwagi na zakaz poruszania się dzieci do lat 13 bez opieki prosimy o wypełnienie oświadczenia, które dostępne będzie u Animatora.

Pozostałe obiekty mogą być udostępniane przez zarządzające nimi kluby sportowe oraz pozostałych administratorów na podstawie odrębnych decyzji, o ile podmiot zarządzający obiektem zapewni realizację obowiązków sanitarnych określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nadzór i zasady sanitarne).
Szczegółowe zasady dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu
Z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania można zapoznać się tutaj: https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap---pytania-i-odpowiedzi

Załączniki:

pdfRegulamin obiektu28.74 KB

pdfKlauzula informacyjna59.58 KB

docOświadczenie rodzica16.5 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
100 - lecie urodzin Jana Pawła II. Gminna Biblioteka Publiczna Zaprasza
100 - lecie urodzin Jana Pawła II. Gminna Biblioteka Publiczna Zaprasza.

IMG 6383p"Jeszcze będzie pięknie,
mimo wszystko.
Tylko załóż wygodne buty,
bo masz do przejścia całe życie"
- Jan Paweł II

W poniedziałek 18 maja 2020 r. przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II.

"Naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu" - jak głosi uchwała, na podstawie której Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie oraz Filiach Bibliotecznych w Przyborowie i Bielczy, znajduje się szereg pozycji książkowych poświęconych osobie i nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Kochany i podziwiany przez wielu, mistrz słowa, wybitny autorytet moralny i człowiek.

Serdecznie zapraszamy do bibliotek i korzystania z naszego księgozbioru.

Elżbieta Kwaśniewska
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS.
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa" (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 

W załączeniu informacje dotyczące wsparcia udzielanego przez ZUS: ZUS dla Biznesu nr 3_2020.pdf (pdf, 741 KB)

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nabór wniosków o dofinansowania w ramach "tarczy antykryzysowej"
Nabór wniosków o dofinansowania w ramach "tarczy antykryzysowej".
Nabór wniosków o dofinansowania w ramach "tarczy antykryzysowej"

Od 14 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. trwa ogłoszony przez Starostę Brzeskiego nabór wniosków na:

UWAGA! Aby kalkulator w którym wpisuje się dane potrzebne do złożenia wniosku działał prawidłowo należy posługiwać się aktualnym opogramowaniem.

Przed wypełnieniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na  pytania przygotowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowania. Wnioski w których zostaną stwierdzone błędy i braki formalne  będą rozpatrzone negatywnie.

 • Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.  
 • Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.  
 • Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Poziom spadku obrotów od którego zależy wysokość dofinansowania to:

 • co najmniej 30% spadku obrotów
 • co najmniej 50% spadku obrotów
 • co najmniej 80% spadku obrotów.

Pozostałe warunki uzyskania dofinansowania oraz jego wysokość określona została w stosownych zasadach.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek elektroniczny należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Szczegółowe informacje na temat wskazanych powyżej form wsparcia oraz stosowne wnioski znajdują się w zakładce "Dla pracodawców i przedsiębiorców"

Share/Save/Bookmark
 
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - złóż wniosek eletronicznie
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - złóż wniosek eletronicznie.
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE

Zachęcamy do korzystania z wniosku elektronicznego, ułatwia to złożenie prawidłowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Zalety:

 • złożenie wniosku trwa kilka minut
 • nie trzeba wychodzić z domu
 • można go wypełnić i przesłać poza godzinami pracy urzędu
 • większe prawdopodobieństwo, że wniosek będzie wypełniony kompletnie (system weryfikuje czy wnioskodawca podał wszystkie wymagane dane)
 • łącznie z wnioskiem wypełniane są wszystkie wymagane załączniki
 • profil zaufany można wykorzystać do załatwienia innych spraw urzędowych
 • czas realizacji wniosku w tej formie jest szybszy.

WNIOSEK ELEKTRONICZNY - KOMPLET DOKUMENTÓW:

1) wniosek o udzielenie pożyczki  wraz plikiem umowy, jak również formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 wypełniony za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl (podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym)

 • formularz COVID 19 oraz plik umowy jest częścią wniosku elektronicznego i OBECNIE NIE TRZEBA GO DODATKOWO ZAŁĄCZAĆ

2)  w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku dołączyć plik z kopią stosownego pełnomocnictwa

Share/Save/Bookmark
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otwiera swoje placówki – etap pierwszy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otwiera swoje placówki – etap pierwszy.

ARiM-12
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. Od najbliższego poniedziałku w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi oraz działaniami premiowymi.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizuje swoje zadania na bieżąco.

Sprawna obsługa jest możliwa m.in. dzięki systematycznej cyfryzacji i wdrażaniu nowych technologii. Beneficjenci otrzymali do dyspozycji kilka narzędzi pozwalających na załatwienie sprawy przez internet, m. in. aplikację eWniosekPlus dla dopłat obszarowych oraz portal IRZplus dla zgłoszeń zwierzęcych. Wdrażanie strategii cyfryzacji ARiMR nie tylko zapewnia realizację zadań w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień znacznie skraca proces obsługi składanych wniosków. Przyspiesza to wydawanie decyzji i wypłatę wnioskowanego wsparcia.

Po okresie zamrożenia wywołanym stanem epidemii, ARiMR częściowo otwiera biura powiatowe i oddziały regionalne. – Chcemy, by jak najszybciej nasze placówki były znów w pełni otwarte dla rolników – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – I by następowało to w sposób maksymalnie bezpieczny zarówno dla pracowników Agencji, jak również dla naszych beneficjentów – dodaje.

Już 18 maja zostaną otwarte biura powiatowe. - Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie spraw paszportowych i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do nas informacje, że to sprawiało rolnikom, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, największe trudności - mówi Tomasz Nowakowski. Od najbliższego poniedziałku w standardowym trybie działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Elektroniczny Odpis Aktów Stanu Cywilnego - zostań w domu i pobierz online
Elektroniczny Odpis Aktów Stanu Cywilnego - zostań w domu i pobierz online.

Od 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji, e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory z usługi skorzystało ponad 110 tysięcy osób.

Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.

Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC.

Więcej informacji o e-usłudze tutaj

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”
UWAGA!!! Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r (piątek) nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),  nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do
Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
 • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.
Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
 • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15.05.2020 r.)

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15.05.2020 r.). 

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji pogrzebów i odwiedzania chorych
Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji pogrzebów i odwiedzania chorych.

Zarządzenie biskupa tarnowskiego zezwalające na odwiedziny chorych przez kapłanów i celebrację pogrzebów z trumną w kościele

Odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych oraz mając na uwadze kierowane przez nich prośby o zezwolenie na celebrację pogrzebu z trumną w kościele („stacja w kościele”) postanawiam, niniejszym dekretem, dopuścić taką możliwość przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. Nadto przypominam, że ciała osób zmarłych na choroby zakaźne wyszczególnione w rozporządzeniach Ministra Zdrowia winny być grzebane według specjalnych procedur, w tym bez możliwości wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy cmentarnej (wykaz tekstów prawnych poniżej).

Ponadto, mając na uwadze troskę o zbawienie dusz, zezwalam duszpasterzom na odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Tarnów, 14.05.2020.

bp Andrzej Jeż

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego
UWAGA!!! Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Treść ogłoszenia dostępna tutaj

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Infolinia dla seniorów - zmiana godzin funkcjonowania
UWAGA!!! Infolinia dla seniorów - zmiana godzin funkcjonowania.

Informujemy o zmianie godzin funkcjonowania specjalnej infolinii dla Seniorów, uruchomionej przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać potrzebne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.
Numer telefonu 12 392 11 10 działa aktualnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal bochniazbliska.pl: Gmina Bochnia zwalnia pracowników kultury! Powód: koronawirus
Portal bochniazbliska.pl: Gmina Bochnia zwalnia pracowników kultury! Powód: koronawirus.

DSC4845 -1Kilka osób zatrudnionych w świetlicach i bibliotekach gminy Bochnia otrzymało pod koniec kwietnia wypowiedzenie umowy o pracę. Przedstawiciele gminy Bochnia tłumaczą to koniecznymi oszczędnościami. Na otarcie łez niektórym z pań proponują po okresie wypowiedzenia przejście na 1/8 etatu, co oznacza pensję w wysokości ... nieco ponad 200 zł.

Koronawirus mocno odbił się na finansach samorządów. To jest pewne: oszczędności są konieczne. Gminy radzą sobie jak mogą. Jednym z rozwiązań jest wyłączenie ulicznego oświetlenia, czy rezygnacja z niektórych inwestycji.

W gminie Bochnia zdecydowano się na zwolnienie osób zatrudnionych między innymi w świetlicach i bibliotekach podlegających pod Gminny Ośrodek Kultury Czytelnictwa i Sportu. Pracę tracą wieloletni pracownicy. Nic więc dziwnego, że czują się pokrzywdzeni. Przede wszystkim tym, że samorządowcy nie pomyśleli o zagospodarowaniu ich w inny sposób. Tłumaczą, że nie oni są winni obecnej sytuacji. Chcą pracować.

– Nikt się z nami nie spotkał, nie wytłumaczył tej sytuacji, nie zaproponował także innego rozwiązania. Postawiono nas przed faktem dokonanym – mówi jedna ze zwolnionych osób, prosząca o zachowanie anonimowości.

A jak wygląda sytuacja w innych gminach?

Żadnych zwolnień nie planuje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie w powiecie brzeskim.

– Czekając na otwarcie instytucji kultury zamkniętych przez pandemię koronawirusa, pracownicy zajęli się zaległymi sprawami administracyjnymi i porządkowymi w użytkowanych obiektach, świetlicach – tłumaczy Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie:

W zdecydowanej większości pracownicy ośrodka kultury wykorzystali także zaległy urlop.

W tej gminie rozważane jest wprowadzenie świadczenia postojowego dla etatowych pracowników świetlic terenowych, które są zamknięte dla osób z zewnątrz.

Zwolnień nie przewiduje też Beata Kądziołka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. – Nie mamy takich planów – podkreśla.

Spokojnie spać mogą też pracownicy domu kultury w Bochni.

– W Miejskim Domu Kultury w Bochni na dzień dzisiejszy nie przewiduje się redukcji etatów. Mam nadzieję, że w kolejnym etapie odmrażania gospodarki i życia społecznego, domom kultury zezwoli się na sukcesywny powrót do codziennego rytmu pracy – mówi Anna Kocot-Maciuszek, dyrektor MDK w Bochni.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ostrzeżenie meteorologiczne: Intensywne opady deszczu
Ostrzeżenie meteorologiczne: Intensywne opady deszczu.

2222Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał I stopień zagrożenia przed wystąpieniem intensywnych opadów deszczu na terenie województwa małopolskiego, w tym także na obszarze powiatu brzeskiego.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o nasileniu umiarkowanym. Miejscami spodziewane są opady od 25mm do 35mm.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 20:00 dnia 13.05.2020 roku do godz. 12:00 dnia 14.05.2020 roku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na poziomie 80 %.

Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW – PIB.

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 261
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information