Wtorek, 28 stycznia 2020 r. | imieniny: Walerego, Radomira

Gmina Borzęcin. Droga "Zagórze" w budowie
Gmina Borzęcin. Droga "Zagórze" w budowie.

2019 09_19__13_02_01Trwają prace związane z budową drogi „Zagórze” w Przyborowie, łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z drogą gminną „Łazy-Rudy Rysie”. Nowy ciąg komunikacyjny, budowany od podstaw na odcinku 1556 metrów będzie przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. W wyniku realizacji zadania, zgodnie z określonymi w projekcie parametrami powstanie jezdnia drogi o szerokości 6,5 metra z poboczami o szerokości 2×1 metr. Ponadto w ramach inwestycji wybudowana zostanie dwumetrowa ścieżka rowerowa wraz z obustronnymi opaskami o szerokości 0,75 metra. Roboty przebiegają terminowo, a zadanie, zgodnie z umową zostanie zrealizowane do 30 listopada 2019 roku. Wykonawcą robót jest firma Usługi Melioracyjno - Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski z Donatkowic, gmina Kazimierza Wielka. Koszt realizowanej inwestycji zamyka się kwotą 4 miliony 194 tysiące 943 złote.

nowa-droga
Zobacz drogę "Zagórze" na openstreetmap.org

- Wybudowana droga wyprowadzi ruch pojazdów o wysokim tonażu poza zwartą zabudowę Borzęcina-Borku i Przyborowa oraz odciąży mocno eksploatowane przez samochody ciężarowe drogi powiatowe. Ponadto tereny przyległe do budowanego odcinka zyskają układ komunikacyjny, pozwalający na lokowanie tam kolejnych inwestycji przemysłowo-usługowych. Co istotne, nowa droga podnosi wartość, stanowiących własność prywatną przyległych działek - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 miliony 253 tysiące 953 złote, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych. W realizacji inwestycji partycypują finansowo podmioty prywatne: „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, BRUK-BET Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Nasiennej „Centrala Nasienna” sp z o.o.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Wakacyjne remonty szkół
Kurier Borzęcki: Wakacyjne remonty szkół.

DSC02826Zakończono prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie. Korzystając z przerwy wakacyjnej, jak również z wyjątkowo sprzyjających w bieżącym roku warunków atmosferycznych wymieniono pokrycie dachowe na obiekcie szkoły podstawowej i przewiązki, zainstalowano nową instalację odgromową i zamontowano śniegołapy. W budynku szkoły wykonano malowanie sal lekcyjnych II piętra, szatni w nowym budynku szkoły wraz z korytarzem oraz gabinetu lekarskiego. Łączna wartość nakładów na realizację remontu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyborowie zamknęła się kwotą 150 tysięcy złotych.

- Okres wakacji sprzyja remontom i inwestycjom w obiektach oświatowych, stąd w niemal wszystkich placówkach na terenie gminy Borzęcin prowadzono w mniejszym lub większym zakresie niezbędne prace. W szkole w Łękach wyremontowano instalacje i sanitariaty, w Borzęcinie Górnym wymieniono drzwi wejściowe, wykonano malowanie sal dwóch klasopracowni i kuchni przedszkolnej oraz wymieniono i uzupełniono posadzki na schodach wejściowych zewnętrznych, natomiast w Borzęcinie Dolnym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na placu przyszkolnym – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Do końca bieżącego roku gmina Borzęcin planuje zrealizować prace związane z remontem placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach i urządzeniem placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól
Kurier Borzęcki: Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól.

DSC 0001Zakończono prace związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Borzęcin. W bieżącym roku modernizacją objęto odcinki sześciu dróg w pięciu sołectwach gminy: „Borowa” w miejscowości Borzęcin, „Stucze” w miejscowości Borzęcin, „Szczurowska” w miejscowości Borzęcin, „Zastodola” w miejscowości Łęki, „Przedewsie” w miejscowości Przyborów oraz drogi zlokalizowanej na dz. nr 967 w miejscowości Bielcza. Na realizację prac gmina Borzęcin pozyskała maksymalną możliwą dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 150 tysięcy złotych.

- Wartość dofinansowania prowadzonych prac modernizacyjnych wyniosła nie 50 %, jak w ubiegłych latach... ale 70 % wartości realizowanych zadań. Stało się to możliwe dzięki zrealizowaniu w roku poprzednim i zakwalifikowaniu w roku bieżącym do realizacji minimum dwóch zadań z terenu gminy Borzęcin w zakresie budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji – wyjaśnia Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano na łącznej długości 1700 metrów dróg. Łączna wartość nakładów wraz z nadzorem inwestorskim zamknęła się kwotą 222 619,99 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
TVP Kraków: W Brzesku nowoczesny blok operacyjny, a w Tarnowie tomograf
TVP Kraków: W Brzesku nowoczesny blok operacyjny, a w Tarnowie tomograf.

Rośnie standard usług w szpitalach w regionie. Nowoczesny blok operacyjny w Brzesku i tomograf w Tarnowie.
Zobacz relację Kroniki TVP3 Kraków >>>

TVP Kraków: W Brzesku nowoczesny blok operacyjny, a w Tarnowie tomograf

TVP Kraków: W Brzesku nowoczesny blok operacyjny, a w Tarnowie tomograf Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie wzbogacił się o nowoczesny tomograf komputerowy. Dzięki temu urządzeniu pacjenci będą mieć dostęp do szybszej i skuteczniejszej diagnostyki. Powody do zadowolenia mogą też mieć lekarze i pacjenci w Brzesku; tam oddano do użytku nowoczesny blok operacyjny.

Opublikowany przez Gmina Borzęcin Wtorek, 17 września 2019
Share/Save/Bookmark
 
Nowy, wrześniowy numer Informatora. Zachęcamy do lektury...
Nowy, wrześniowy numer Informatora. Zachęcamy do lektury....

Nowy, wrześniowy numer INFORMATORA, zawierający szereg informacji o wydarzeniach w gminie Borzęcin już od dzisiaj dostępny dostępny w sklepach i urzędach powiatu brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego!
Zachęcamy również do lektury wersji elektronicznej czasopisma, która jest dostępna pod linkiem poniżej >>>

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Share/Save/Bookmark
 
Odbudowano drogę „Wał Lewy” w Borzęcinie
Odbudowano drogę „Wał Lewy” w Borzęcinie.

024Odbiorem końcowym, który odbył się w dniu 13 września br. zakończono inwestycję odbudowy drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. W ramach zrealizowanych na 350 metrowym odcinku drogi prac wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe drogi gminnej wraz ze stabilizacją górnej części wałów, realizowane w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą – palisady z pali DSM i ścianki monolitycznej z betonu wraz z systemem przestawnych aluminiowych ścian przeciwpowodziowych, odwodnienie drogi wraz z montażem klap zwrotnych, zjazdy do międzywala oraz nawierzchnię bitumiczną drogi wraz z mijankami.

O środki na realizację tego kluczowego dla mieszkańców Borzęcina zadania, wójt Janusz Kwaśniak zabiegał od kilku lat. W ubiegłym roku pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych, ale w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej kwota ta, w związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług okazała się niewystarczająca. Najtańsza złożona wówczas oferta opiewała na kwotę 2 miliony 797 tysięcy 73 złote. Biorąc pod uwagę wysokie koszty zadania w stosunku do pozyskanej dotacji, jak również ryzykowny termin realizacji robót w okresie jesienno – zimowym, który nie dawał gwarancji zakończenia i rozliczenia prac w wymaganym terminie gmina odstąpiła wówczas od realizacji inwestycji.

W roku bieżącym podjęto kolejne starania w zakresie pozyskania środków finansowych z budżetu państwa, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, celem realizacji tego ważnego zadania.

- Dzięki przychylności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wsparciu Wojewody Małopolskiego pozyskaliśmy promesę w wysokości 2 milionów 800 tysięcy złotych. W marcu br. ogłosiliśmy przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę oferującego najkorzystniejsze warunki. Wykonawca robót, firma „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg ŁAGOSZ Spółka Jawna zrealizowała inwestycję za kwotę 2 milionów 397 tysięcy 896 złotych. Roboty wykonano znacząco przed określonym umową terminem. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło 100% kosztów robót budowlanych – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Strażacy sprawdzili swoje umiejętności
Kurier Borzęcki: Strażacy sprawdzili swoje umiejętności.

2019.09.15 gminne_zawody_sportowo-pozarnicze_borzecin_dolny_120W niedzielne popołudnie 15 września 2019r., na stadionie sportowym w Borzęcinie Dolnym odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borzęcin. Wzięły w nich udział drużyny seniorskie strażaków ochotników z jednostek w Borzęcinie Dolnym, Borzęcinie Górnym, Bielczy, Przyborowie oraz Łękach. Do wygrania oprócz tytułów i pucharów były nagrody pieniężne o wartości 10.000 zł ufundowane przez wójta gminy Borzęcin.

– Takie zawody dla strażaków są okazją do sprawdzenia swoich umiejętności na tle druhów z innych jednostek. Są również elementem cyklu szkoleń w zakresie sprzętu pożarniczego – przyznał Grzegorz Małek, Komendant Gminny Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie, prezes jednostki w Borzęcinie Dolnym organizującej zmagania druhów.

Nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w składzie: mł. kpt. Szymon Płaneta (przewodniczący), aspirant Sławomir Michalik, aspirant Szymon Podleś, mł. asp. Damian Świerczek, mł. asp Zbigniew Serwatka oraz mł. ogniomistrz Marcin Janas.

Zawody rozpoczęły się od meldunku o gotowości do zawodów, jaki komendant Grzegorz Małek złożył Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Pożarnych RP w Borzęcinie, a jednocześnie wójtowi gminy Januszowi Kwaśniakowi.

Pierwszą konkurencją, której bacznie przyglądali się widzowie, była sztafeta pożarnicza. Uczestniczące w niej 9-osobowe drużyny miały do przebiegnięcia dystans 7 odcinków po 50m, pokonując jednocześnie kilka regulaminowych przeszkód.

Zadanie bezbłędnie wykonała tylko jednostka z Przyborowa. Kolejnym drużynom zdarzały się strącenia płotka, przekroczenia linii toru czy upadki do rowu, za które do pierwotnego czasu doliczane były punkty karne. Po pierwszej konkurencji na prowadzeniu znalazły się ex aequo OSP Przyborów i OSP Borzęcin Górny.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal bochniazbliska.pl: W brzeskim szpitalu otwarto nowoczesny blok operacyjny
Portal bochniazbliska.pl: W brzeskim szpitalu otwarto nowoczesny blok operacyjny.

Mieści się na piątym piętrze, ma blisko 700 metrów kwadratowych i całkowicie nowe wyposażenie. W poniedziałek, 16 września br. otwarto blok operacyjny w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Jego modernizacja pochłonęła 12 milionów złotych. To kolejna duża inwestycja zrealizowana w tej placówce.

– Możemy być dumni, bo udało się nam zrealizować jedną z najtrudniejszych inwestycji. Mamy piękny blok operacyjny, który spełnia wszelkie obowiązujące obecnie standardy – mówi lek. med. Adam Smołucha dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku.

W uroczystym otwarciu bloku wzięła udział Józefa Szczurek-Żelazko, Wiceminister Zdrowia.

– Szpital w Brzesku jest taką placówką, która wyznacza sobie ambitne cele i je realizuje. To jeden z najlepszych szpitali nie tylko w Małopolsce, ale także w Polsce – powiedziała Wiceminister Zdrowia.

W uroczystym otwarciu bloku wzięli udział samorządowcy ziemi brzeskiej, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzesku.

-Ta inwestycja cieszy w sposób szczególny, bo była bardzo potrzebna – podkreślał starosta Andrzej Potępa.

Gratulacje z powodu zakończenia inwestycji przesłała na ręce dyrekcji szpitala i starosty powiatu brzeskiego Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Fotorelacja dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Borzęcin Dolny 2019 - zobacz fotorelację
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Borzęcin Dolny 2019 - zobacz fotorelację.

W niedzielę, 15 września br. na obiekcie sportowym Dolanki w Borzęcinie Dolnym rozegrano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wzięło udział pięć drużyn seniorskich: Bielcza, Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny, Łęki i Przyborów. W wyniku rywalizacji I miejsce zajęła OSP Borzęcin Górny, II miejsce OSP Borzęcin Dolny, a na trzecim miejscu podium uplasowała się OSP Bielcza. Na pozycji czwartej sklasyfikowano OSP Łęki, a na piątej OSP Przyborów. Poniżej fotorelacja z wydarzenia...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Poniedziałek, 16 września 2019
Share/Save/Bookmark
 
Potrzeba nam powrotu do źródeł... - Podsumowano III Małopolską Nagrodę Poetycką „Źródło”
Potrzeba nam powrotu do źródeł... - Podsumowano III Małopolską Nagrodę Poetycką „Źródło”.

PSR 2506

Poezja współczesna zwykle kojarzona jest z utworami hermetycznymi, niekomunikatywnymi, adresowanymi do nielicznych. Na gali finałowej Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” okazało się, że niektóre nagrodzone i wyróżnione utwory – skądinąd świetnie interpretowane przez Beatę Paluch, aktorkę Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej – chociaż prezentują wysoki poziom, mogą też podobać się i być żywo oklaskiwane przez publiczność zebraną w tarnowskim ratuszu. Innymi słowy, gusty jurorów i publiczności w wielu wpadkach okazały się zbieżne.

W poniedziałek, 9 września br. odbyła się gala finałowa prowadzona przez Lidię Jazgar i uświetniona występem Andrzeja Sikorskiego. Zjawili się na niej poeci z różnych zakątków Polski, dużych miast i małych miasteczek. Werdykt krakowskiego jury (Józef Baran, Beata Paluch, prof. Marek Karwala i Adam Ziemianin), zapadł w lipcu w Borzęcinie, gdzie zrodziła się idea konkursu, realizowana przez Centrum Sztuki Mościce – Instytucję Kultury Województwa Małopolskiego i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Pomysł z 2016 roku znalazł potem swój wyraz w trzech kolejnych edycjach „Źródła” w latach 2017, 2018 i 2019, gromadząc każdorazowo średnio powyżej 250 zestawów poetyckich. Zdaniem jednego z jurorów, literaturoznawcy profesora Marka Karwali:  Dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony poetów i cennym nagrodom finansowym o wartości ponad 10 tys. złotych, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i „obleganych” konkursów poetyckich w skali ogólnopolskiej.

Przewodniczący Józef Baran dodaje, że również od strony jakościowej nadsyłane prace prezentowały wysoki poziom warsztatowy, szczególnie dotyczy to autorów nagrodzonych i wyróżnionych.

Znakomity poeta w swojej wypowiedzi podczas gali finałowej zwrócił uwagę na mocny nurt poezji przyrody i natury obecny w wierszach. – Tematyka ta staje się aktualnie bardzo modna np. w poezji amerykańskiej i określana jest mianem ekopoezji (poezji ekologicznej). Jest konsekwencją gwałtu dokonywanego przez bezduszną cywilizację i współczesnego obywatela globu na naturze i Matce Ziemi. Wyobcowanie człowieka w naturze i jej „wyzysk” ma swoje konsekwencje w zmianach klimatycznych w świecie doprowadzających do katastrof itd. Dostrzegają to poeci przeciwstawiając się i proponujący w swoich wierszach nie-antropocentryczną wizję świata, uwrażliwienie na przyrodę, by mogła nastąpić przemiana w świadomości współczesnego człowieka.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
VIII Sesja Rady Gminy Borzęcin - zobacz fotorelację
VIII Sesja Rady Gminy Borzęcin - zobacz fotorelację.

2019.09.13 viii_sesja_rady_gminy_borzecin_012W piątek, 13 września br. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji. W trakcie obrad podjęto uchwały w sprawach: zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli; zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borzęcin; zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji; wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Dębno dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Borzęcin z obszarem Gminy Dębno; zawarcia porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Borzęcin, a Województwem Małopolskim dotyczącego przejęcia zarządzania drogą wojewódzką nr 768; wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym; wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzęcin; zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borzęcin.

Na sesji wręczono również zaświadczenie o wyborze nowo wybranej radnej z Przyborowa Irenie Noga, która na okoliczność objęcia mandatu złożyła stosowne ślubowanie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI: Poezja Nagrodzona
Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI: Poezja Nagrodzona.

logo1W Tarnowie wręczono nagrody laureatom trzeciej edycji konkursu literackiego „Źródło". Galę uświetnił występ Andrzeja Sikorowskiego, lidera Grupy Pod Budą.

W tarnowskim ratuszu odbyła się gala podsumowująca Małopolską Nagrodę Poetycką „Źródło" – ogólnopolski konkurs literacki organizowany wspólnie przez Centrum Sztuki Mościce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Jury w składzie Józef Baran, Marek Karwala, Beata Paluch oraz Adam Ziemianin, wskazało laureatów. Za najlepsze zestawy konkursowych wierszy, nagrody pieniężne otrzymali: Elżbieta Galoch, Turek (I nagroda, 3 500 zł), Teodora Pikuła (II nagroda, 2 500 zł). Pięć równorzędnych wyróżnień o wysokości 600 zł za zestawy wierszy otrzymali: Piotr Bohdziewicz, Łódź; Małgorzata Januszewska, Częstochowa; Maria Gibała, Przemyśl; Magdalena Cybulska, Łódź; Edyta Wysocka, Miastko. Trzy równorzędne Nagrody Specjalne za utwór związany z regionem Małopolski, otrzymali: Janusz Wojewoda, Rzeszów; Jacek Józefczyk, Jasło; Irena Niedzielko, Zalasowa. Dodatkowo w grupie 25 autorów przyznano wyróżnienia honorowe w postaci publikacji nadesłanych wierszy w wydawnictwie pokonkursowym.

Więcej: https://www.temi.pl/ oraz w papierowym wydaniu gazety.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Wicepremier Gowin z wizytą w Borzęcinie
Kurier Borzęcki: Wicepremier Gowin z wizytą w Borzęcinie.

gowWiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przybył z roboczą wizytą do Borzęcina. W spotkaniu z wójtem gminy Borzęcin Januszem Kwaśniakiem wzięli także udział wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz radny sejmiku województwa małopolskiego Stanisław Bukowiec.
Wizyta była okazją do dyskusji o najbardziej istotnych sprawach związanych z rozwojem gminy Borzęcin. Jej częścią był także objazd po inwestycjach realizowanych na terenie gminy zarówno ze środków pochodzących z budżetu państwa, jak i województwa małopolskiego. Do nich zaliczyć można budowę 1,5-kilometrowego odcinka nowej drogi Zagórze, strefy aktywności gospodarczej w Borzęcinie-Borku czy zakończenie projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Borzęcina.

Jesteśmy małą gminą z budżetem około 35 milionów, dlatego wsparcie naszych działań w wysokości 15 milionów złotych w ciągu kilku miesięcy robi dużą różnicę. Dziękuję za to obecnemu tu wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi, marszałkowi Tomaszowi Urynowiczowi i radnemu sejmiku Stanisławowi Bukowcowi, który od wielu miesięcy, a w zasadzie od początku kadencji sejmiku dba o rozwój wszelkich inicjatyw na terenie gminy Borzęcin i mogę liczyć – przede wszystkim – na jego wsparcie. Jest bardzo aktywnym radnym, czego mu gratuluję i życzę, aby takich samorządowców, ludzi z pasją, na różnych szczeblach władzy publicznej w naszym kraju było jak najwięcej – mówił podczas briefingu prasowego wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak.

- Polska od 30 lat rozwija się w tempie imponującym. Najlepiej rozwija się tam, gdzie ma dobrych gospodarzy małych ojczyzn. Reforma samorządowa była najbardziej udaną reformą w tym 30-leciu czego przykładem jest Borzęcin, gmina od przeszło 20 lat kierowana przez bardzo doświadczonych, dynamicznych samorządowców. Stawiajmy na ludzi, którzy swoim zaangażowaniem, pracą w poczuciu służby publicznej potrafią skuteczne działać dla mieszkańców swojego regionu - mówił wicepremier Jarosław Gowin.

Wicemarszałek Urynowicz podkreślił, że ważnym jest, aby Małopolska mogła się równomiernie rozwijać, a problemy Małopolan to problemy także małych miejscowości, nie tylko wielkiego miasta. – Żeby te problemy były rozwiązywane potrzebni są przede wszystkim skuteczni samorządowcy; z jednej strony skuteczny aktywny wójt gminy, który swoją determinacją i pomysłami zmienia Borzęcin, a z drugiej strony osoba, która przekaże te problemy władzom województwa małopolskiego, czyli radny wojewódzki zaangażowany w pomoc społecznościom lokalnym.

Podczas briefingu głos zabrał także radny województwa małopolskiego, Stanisław Bukowiec. - Cieszę się że mogłem przyczynić się do tego, że te miliony które spłynęły w ostatnim czasie do gminy Borzęcin w jakimś stopniu były również moją zasługą. Od ponad 20 lat działam w samorządzie, najpierw jako wiceburmistrz Bochni, potem jako wicewójt gminy Bochnia, radny powiatowy, więc te potrzeby lokalnych społeczność są mi bardzo dobrze znane. Gmina Borzęcin ma w ten sposób szansę bardzo dobrze się rozwijać. Lokalizacja autostrady nieopodal powstającej strefy będzie tym magnesem, który będzie przyciągał nowych inwestorów.

Spotkanie zakończyła wizyta na placu budowy powstającej drogi Zagórze oraz w siedzibie firmy Bud-Dróg, działającej od kilku lat na terenie gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
VIII Sesja Rady Gminy Borzęcin /nadzwyczajna/ - transmisja na żywo
VIII Sesja Rady Gminy Borzęcin /nadzwyczajna/ - transmisja na żywo.

W piątek, 13 września br. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji. Zobacz retransmisję obrad...

Share/Save/Bookmark
 
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania.

baner 728x400
Znamy już listę wszystkich zadań, które zostały dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpoczęło się 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Wiosną, w trakcie składania propozycji zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji – najwięcej w historii wszystkich edycji. Teraz pozytywną weryfikację przeszło aż 188 pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy subregionu Miasto Kraków. Na drugim miejscu jest Subregion Tarnowski, z 37 zadaniami, a na trzecim – z 36 zadaniami – Subregion Sądecki. Mieszkańcy Małopolski Zachodniej będą mogli wybierać z 31 zadań, a Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Subregionu Podhalańskiego – z 23 pomysłów.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż. Wpłata wadium do środy, 18 września br.
UWAGA!!! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż. Wpłata wadium do środy, 18 września br..

dzialki

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.) 

Wójt Gminy Borzęcin 

o g ł a s z a 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 Podgląd działek w geoportalu  cz.1 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.2 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.3 

 • 1.       4017/14 o powierzchni 0,0829 ha,
 • 2.       4017/16 o powierzchni 0,1428 ha,
 • 3.       4017/17 o powierzchni 0,1117 ha,
 • 4.       4017/18 o powierzchni 0,1274 ha,
 • 5.       4017/19 o powierzchni 0,1427 ha,
 • 6.       4017/20 o powierzchni 0,1197 ha,
 • 7.       4017/21 o powierzchni 0,1342 ha,
 • 8.       4017/22 o powierzchni 0,1351 ha,
 • 9.       4017/23 o powierzchni 0,2049 ha,
 • 10.    4017/25 o powierzchni 0,1168 ha,
 • 11.    4017/26 o powierzchni 0,1045 ha,
 • 12.    4017/27 o powierzchni 0,1039 ha,
 • 13.    4017/28 o powierzchni 0,1039 ha,
 • 14.    4017/29 o powierzchni 0,1011 ha,
 • 15.    4017/30 o powierzchni 0,1109 ha,
 • 16.    4017/31 o powierzchni 0,1005 ha,
 • 17.    4017/32 o powierzchni 0,1016 ha,
 • 18.    4017/33 o powierzchni 0,1013 ha,
 • 19.    4017/34 o powierzchni 0,1028 ha,
 • 20.    4017/35 o powierzchni 0,1025 ha,
 • 21.    4017/36 o powierzchni 0,1034 ha,
 • 22.    4017/37 o powierzchni 0,1161 ha,
 • 23.    4017/38 o powierzchni 0,0980 ha,
 • 24.    4017/39 o powierzchni 0,1033 ha,
 • 25.    4017/40 o powierzchni 0,1183 ha,
 • 26.    4017/41 o powierzchni 0,1010 ha,
 • 27.    4017/42 o powierzchni 0,1261 ha,
 • 28.    4017/43 o powierzchni 0,1040 ha,
 • 29.    4017/44 o powierzchni 0,1008 ha,
 • 30.    4017/45 o powierzchni 0,1057 ha,
 • 31.    4017/46 o powierzchni 0,1008 ha,
 • 32.    4017/47 o powierzchni 0,0786 ha,
 • 33.    4017/48 o powierzchni 0,1417 ha,
 • 34.    4017/49 o powierzchni 0,1265 ha,
 • 35.    4017/50 o powierzchni 0,1290 ha,
 • 36.    4017/51 o powierzchni 0,1447 ha,
 • 37.    4017/52 o powierzchni 0,1205 ha,
 • 38.    4017/53 o powierzchni 0,1270 ha,
 • 39.    4017/54 o powierzchni 0,1156 ha,
 • 40.    4017/57 o powierzchni 0,1108 ha,
 • 41.    4017/58 o powierzchni 0,0772 ha,
 • 42.    4017/59 o powierzchni 0,1184 ha,
 • 43.    4017/60 o powierzchni 0,1111 ha,
 • 44.    4017/61 o powierzchni 0,1114 ha,
 • 45.    4017/62 o powierzchni 0,1552 ha,
 • 46.    4017/63 o powierzchni 0,1077 ha,
 • 47.    4017/64 o powierzchni 0,1200 ha,
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wicepremier Jarosław Gowin w Borzęcinie - fotorelacja portalu www.informatorbrzeski.pl
Wicepremier Jarosław Gowin w Borzęcinie - fotorelacja portalu www.informatorbrzeski.pl.

Na zaproszenie Wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka z gospodarską wizytą przyjechał wicepremier i minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin w towarzystwie wicemarszałka małopolski Tomasza Urynowicza oraz radnego sejmiku i jednocześnie kandydata do Sejmu Stanisława Bukowca. Wicepremier wraz z delegacją wizytowali budowę drogi Zagórze, współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych oraz odwiedzili lokalnych przedsiębiorców.

Na zaproszenie Wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka z gospodarską wizytą przyjechał wicepremier i minister Nauki i...

Opublikowany przez Informator Brzeski Czwartek, 12 września 2019
Share/Save/Bookmark
 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Borzęcinie Dolnym. Zapraszamy!!!
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Borzęcinie Dolnym. Zapraszamy!!!.

zawody pozarnicze plakat

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Tarnowski: Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
Kurier Tarnowski: Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

W środę, 11 września br. w TAURON Arenie Kraków odbyło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Podczas comiesięcznego zjazdu włodarzy z całej Małopolski omawiano m.in. zagadnienia z zakresu tworzenia i rozwijania zasobów Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz zaprezentowano aktualne informacje na temat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Programu Czyste Powietrze.

Zobacz fotorelację Kuriera Tarnowskiego. Fot. Michał Gniadek

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja STARnowa.tv: “Bo świat bez poezji byłby pusty”. Małopolska Nagroda Poetycka “Źródło” rozstrzygnięta
Telewizja STARnowa.tv: “Bo świat bez poezji byłby pusty”. Małopolska Nagroda Poetycka “Źródło” rozstrzygnięta.

Tarnowski Ratusz gościł poetów z całej Polski.

Wszystko za sprawą Trzeciej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO. Wczoraj, podczas uroczystej gali wyłoniono i nagrodzono laureatów. Konkurs miał swój początek w Borzęcinie, skąd pochodzi Józef Baran, pomysłodawca i juror “ŹRÓDŁA”.

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 248
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information