Piątek, 06 drudnia 2019 r. | imieniny: Mikołaja, Jaremy

UWAGA!!! Atrakcyjne działki inwestycyjne pod działalność usługowo-handlowo-produkcyjną w Borzęcinie-Borku na sprzedaż
UWAGA!!! Atrakcyjne działki inwestycyjne pod działalność usługowo-handlowo-produkcyjną w Borzęcinie-Borku na sprzedaż.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.)
Wójt Gminy Borzęcin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

dzialk

Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem:

 1. 5654/46 o powierzchni 0,8966 ha,

 2. 5654/47 o powierzchni 0,6761ha,

 3. 5654/48 o powierzchni 0,6765 ha,

 4. 5654/49 o powierzchni 0,8222 ha,

 5. 5654/50 o powierzchni 0,9702 ha,

 6. 5654/51 o powierzchni 0,8133 ha,

 7. 5654/52 o powierzchni 0,9500 ha.

stanowiące własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TR1B/00089743/6.

Opis nieruchomości: Wydana decyzja o warunkach zabudowy, znak RPG.6730.68.2019 dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Rodzaj zabudowy: usługowo – handlowo - produkcyjna – z zapleczem administracyjno – socjalnym.

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się w dniach:

 • 28 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 14:00
  Działka 5654/46
  - cena wywoławcza– 178 200,00 + VAT, 
  Wadium – 17 820,00 złotych (wpłata najpóźniej do 25 listopada 2019 r.)
 • 29 listopada 2019 r. (piątek) godz. 14:00
  Działka 5654/47
  - cena wywoławcza– 134 650,00 z+ VAT, 
  Wadium – 13 470,00 złotych (wpłata najpóźniej do 26 listopada 2019 r.)
 • 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00
  Działka 5654/48
  - cena wywoławcza– 134 650,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 13 470,00 złotych (wpłata najpóźniej do 27 listopada 2019 r.)
 • 3 grudnia 2019 r. (wtorek) godz. 14:00
  Działka 5654/49
  - cena wywoławcza– 162 400,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 16 240,00 złotych (wpłata najpóźniej do 29 listopada 2019 r.)
 • 5 grudnia 2019 r. (czwartek) godz. 14:00
  Działka 5654/50
  - cena wywoławcza– 192 100,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 19 210,00 złotych (wpłata najpóźniej do 3 grudnia 2019 r.)
 • 6 grudnia 2019 r. (piątek) godz. 14:00
  Działka 5654/51
  - cena wywoławcza– 160 400,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 16 040,00 złotych (wpłata najpóźniej do 4 grudnia 2019 r.)
 • 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00
  Działka 5654/52
  - cena wywoławcza– 188 100,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 18 810,00 złotych (wpłata najpóźniej do 5 grudnia 2019 r.)

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:

Niniejsze ogłoszenie o przetargach podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:

Urząd Gminy w Borzęcinie – II piętro, pokój nr 20, tel. (14) 684 – 63 – 70 wew. 20, od poniedziałku od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Atrakcyjne działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe w Borzęcinie-Łazach na sprzedaż
UWAGA!!! Atrakcyjne działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe w Borzęcinie-Łazach na sprzedaż.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.)
Wójt Gminy Borzęcin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.1 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.2 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.3 

 

 1. 4017/14 o powierzchni 0,0829 ha,
 2. 4017/16 o powierzchni 0,1428 ha,
 3. 4017/17 o powierzchni 0,1117 ha,
 4. 4017/18 o powierzchni 0,1274 ha,
 5. 4017/19 o powierzchni 0,1427 ha,
 6. 4017/20 o powierzchni 0,1197 ha,
 7. 4017/21 o powierzchni 0,1342 ha,
 8. 4017/22 o powierzchni 0,1351 ha,
 9. 4017/23 o powierzchni 0,2049 ha,
 10. 4017/25 o powierzchni 0,1168 ha,
 11. 4017/26 o powierzchni 0,1045 ha,
 12. 4017/27 o powierzchni 0,1039 ha,
 13. 4017/28 o powierzchni 0,1039 ha,
 14. 4017/29 o powierzchni 0,1011 ha,
 15. 4017/30 o powierzchni 0,1109 ha,
 16. 4017/31 o powierzchni 0,1005 ha,
 17. 4017/32 o powierzchni 0,1016 ha,
 18. 4017/33 o powierzchni 0,1013 ha,
 19. 4017/34 o powierzchni 0,1028 ha,
 20. 4017/35 o powierzchni 0,1025 ha,
 21. 4017/36 o powierzchni 0,1034 ha,
 22. 4017/37 o powierzchni 0,1161 ha,
 23. 4017/38 o powierzchni 0,0980 ha,
 24. 4017/39 o powierzchni 0,1033 ha,
 1. 4017/40 o powierzchni 0,1183 ha,
 2. 4017/41 o powierzchni 0,1010 ha,
 3. 4017/42 o powierzchni 0,1261 ha,
 4. 4017/43 o powierzchni 0,1040 ha,
 5. 4017/44 o powierzchni 0,1008 ha,
 6. 4017/45 o powierzchni 0,1057 ha,
 7. 4017/46 o powierzchni 0,1008 ha,
 8. 4017/47 o powierzchni 0,0786 ha,
 9. 4017/48 o powierzchni 0,1417 ha,
 10. 4017/49 o powierzchni 0,1265 ha,
 11. 4017/50 o powierzchni 0,1290 ha,
 12. 4017/51 o powierzchni 0,1447 ha,
 13. 4017/52 o powierzchni 0,1205 ha,
 14. 4017/53 o powierzchni 0,1270 ha,
 15. 4017/54 o powierzchni 0,1156 ha,
 16. 4017/57 o powierzchni 0,1108 ha,
 17. 4017/58 o powierzchni 0,0772 ha,
 18. 4017/59 o powierzchni 0,1184 ha,
 19. 4017/60 o powierzchni 0,1111 ha,
 20. 4017/61 o powierzchni 0,1114 ha,
 21. 4017/62 o powierzchni 0,1552 ha,
 22. 4017/63 o powierzchni 0,1077 ha,
 23. 4017/64 o powierzchni 0,1200 ha,

 

 

stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Opis nieruchomości: działki zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin – Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się w dniach od 25 listopada 2019 roku do 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15.

25 listopada 2019 r. (poniedziałek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/16 - cena wywoławcza 35 700,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00 - działka 4017/17 - cena wywoławcza 28 000,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15 - działka 4017/18 - cena wywoławcza 31 900,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/19 - cena wywoławcza 35 700,00 zł + VAT,
 5. godz.8:45 - działka 4017/20 - cena wywoławcza 30 000,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/21 - cena wywoławcza 33 600,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:15 - działka 4017/22 - cena wywoławcza 33 800,00 zł + VAT,
 8. godz. 9:30 - działka 4017/23 - cena wywoławcza 51 300,00 zł + VAT.

26 listopada 2019 r. (wtorek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/25 cena wywoławcza 29 200,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00 - działki 4017/26 cena wywoławcza 26 200,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15 - działka 4017/27 cena wywoławcza 26 000,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/28 cena wywoławcza 26 000,00 zł + VAT,
 5. godz. 8:45 - działka 4017/29 cena wywoławcza 25 300,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/30 cena wywoławcza 27 800,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:15 - działka 4017/31 cena wywoławcza 25 200,00 zł + VAT,
 8. godz. 9:30 - działka 4017/32 cena wywoławcza 25 500,00 zł + VAT,
 9. godz.10:00 - działka 4017/33 cena wywoławcza 25 400,00 zł + VAT,
 10. godz.10:15 - działka 4017/34 cena wywoławcza 25 700,00 zł + VAT,
 11. godz.10:30 - działka 4017/35 cena wywoławcza 25 650,00 zł + VAT,
 12. godz.10:45 - działka 4017/36 cena wywoławcza 25 850,00 zł + VAT,

28 listopada 2019 r. (czwartek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/37 cena wywoławcza 29 100,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00- działka 4017/38 cena wywoławcza 24 500,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15- działka 4017/39 cena wywoławcza 25 900,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/40 cena wywoławcza 29 600,00 zł + VAT,
 5. godz. 8:45 - działka 4017/41 cena wywoławcza 25 300,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/42 cena wywoławcza 31 600,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:15 - działka 4017/43 cena wywoławcza 26 000,00 zł + VAT,
 8. godz. 9:30 - działka 4017/44 cena wywoławcza 25 200,00 zł + VAT,
 9. godz. 9:45 - działka 4017/45 cena wywoławcza 26 500,00 zł + VAT,
 10. godz.10:00 - działka 4017/46 cena wywoławcza 25 200,00 zł + VAT,
 11. godz.10:15 - działka 4017/47 cena wywoławcza 19 700,00 zł + VAT,

29 listopada 2019 r. (piątek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/48 cena wywoławcza 35 500,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00 - działka 4017/49 cena wywoławcza 31 700,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15 - działka 4017/50 cena wywoławcza 32 300,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/51 cena wywoławcza 36 200,00 zł + VAT,
 5. godz. 8:45 - działka 4017/52 cena wywoławcza 30 200,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/53 cena wywoławcza 31 800,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:15 - działka 4017/54 cena wywoławcza 28 900,00 zł + VAT,
 8. godz. 9:30 - działka 4017/57 cena wywoławcza 27 700,00 zł + VAT,
 9. godz. 9:45 - działka 4017/58 cena wywoławcza 19 300,00 zł + VAT,

2 grudnia 2019 r.(poniedziałek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/14 cena wywoławcza 20 800,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00 - działka 4017/59 cena wywoławcza 29 600,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15 - działka 4017/60 cena wywoławcza 27 800,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/61 cena wywoławcza 27 900,00 zł + VAT,
 5. godz. 8:45 - działka 4017/62 cena wywoławcza 38 800,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/63 cena wywoławcza 27 000,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:00 - działka 4017/64 cena wywoławcza 30 000,00 zł + VAT.

Wadium płatne do:

21 listopada 2019 r.( czwartek)

 1. działka 4017/16 - 3 570,00 złotych,
 2. działka 4017/17 - 2 800,00 złotych,
 3. działka 4017/18 - 3 190,00 złotych,
 4. działka 4017/19 - 3 570,00 złotych,
 5. działka 4017/20 - 3 000,00 złotych,
 6. działka 4017/21 - 3 360,00 złotych,
 7. działka 4017/22 - 3 380,00 złotych,
 8. działka 4017/23 - 5 130,00 złotych.

22 listopada 2019 r. (piątek)

 1. działka 4017/25 - 2 920,00 złotych,
 2. działka 4017/26 - 2 620,00 złotych,
 3. działka 4017/27 - 2 600,00 złotych,
 4. działka 4017/28 - 2 600,00 złotych,
 5. działka 4017/29 - 2 530,00 złotych,
 6. działka 4017/30 - 2 780,00 złotych,
 7. działka 4017/31 - 2 520,00 złotych,
 8. działka 4017/32 - 2 550,00 złotych,
 9. działka 4017/33 - 2 540,00 złotych,
 10. działka 4017/34 - 2 570,00 złotych,
 11. działka 4017/35 - 2 570,00 złotych,
 12. działka 4017/36 - 2 590,00 złotych.

25 listopada 2019 roku (poniedziałek

 1. działka 4017/37 - 2 910,00 złotych,
 2. działka 4017/38 - 2 450,00 złotych,
 3. działka 4017/39 - 2 600,00 złotych,
 4. działka 4017/40 - 2 960,00 złotych,
 5. działka 4017/41 - 2 530,00 złotych,
 6. działka 4017/42 - 3 160,00 złotych,
 7. działka 4017/43 - 2 600,00 złotych,
 8. działka 4017/44 - 2 520,00 złotych,
 9. działka 4017/45 - 2 650,00 złotych,
 10. działka 4017/46 - 2 520,00 złotych,
 11. działka 4017/47 - 1 970,00 złotych.

26 listopada 2019 roku (wtorek)

 1. działka 4017/48 - 3 550,00 złotych,
 2. działka 4017/49 - 3 170,00 złotych,
 3. działka 4017/50 - 3 230,00 złotych,
 4. działka 4017/51 - 3 620,00 złotych,
 5. działka 4017/52 - 3 020,00 złotych,
 6. działka 4017/53 - 3 180,00 złotych,
 7. działka 4017/54 - 2 890,00 złotych
 8. działka 4017/57 - 2 770,00 złotych,
 9. działka 4017/58 - 1 930,00 złotych.

27 listopada 2019 roku (środa)

 1. działka 4017/14 - 2 080,00 złotych,
 2. działka 4017/59 - 2 960,00 złotych,
 3. działka 4017/60 - 2 780,00 złotych,
 4. działka 4017/61 - 2 790,00 złotych,
 5. działka 4017/62 - 3 880,00 złotych,
 6. działka 4017/63 - 2 700,00 złotych,
 7. działka 4017/64 - 3 000,00 złotych.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:

Niniejsze ogłoszenie o przetargach podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:

Urząd Gminy w Borzęcinie – II piętro, pokój nr 20, tel. (14) 684 – 63 – 70 wew. 20,od poniedziałku od godziny 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Promocja albumu "Pejzaże Gminy Borzęcin"
Promocja albumu "Pejzaże Gminy Borzęcin".

DSC 0163We wtorek, 29 października w Domu Ludowym w Borzęcinie odbyło się spotkanie promujące album „Pejzaże Gminy Borzęcin”, wydany staraniem Urzędu Gminy Borzęcin przy wsparciu finansowym w ramach grantu udzielonego przez Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Bogato ilustrowany album jest kolejną pozycją książkową zrealizowaną z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych.

Publikacja ukazuje piękno, a zarazem wyjątkowy charakter dynamicznie rozwijającej się na przestrzeni lat gminy. Znalazły się w niej fotografie: Elżbiety Badowskiej, Józefa Banasia, Filipa Czyża, Janusza Kwaśniaka, Krzysztofa Majki, Macieja Mazura oraz Sebastiana Szuby.

– Obszar czterech miejscowości i siedmiu sołectw z lubością zachwycający bogactwem przyrody i krajobrazu, lokalizacją zabytkowych obiektów architektonicznych ciągle rozwijającej się nowoczesnej infrastruktury jest powodem do dumy, ale również zobowiązaniem do zachowania wyjątkowego charakteru środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego – mówił podczas spotkania promocyjnego Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Album podzielony został na cztery części. Pierwsza z nich, stanowi zwięzły opis gminy Borzęcin z jej walorami historycznymi, turystycznymi, kulturowymi i gospodarczymi. Druga, okraszona głównie zdjęciami z lotu ptaka zawiera prezentację poszczególnych miejscowości (sołectw) z ich wyjątkową zabudową, urokliwym położeniem, eksponująca centra wsi i ich charakterystyczne miejsca wtapiające się niejednokrotnie w rozległe pasy pól, łąk, jezior i lasów na widnokręgu. Trzecia opiewa piękno natury z jej olbrzymim potencjałem pokrótce scharakteryzowanym w części opisowej. To zdjęcia owadów, płazów, ptaków i zwierząt oraz urokliwe krajobrazy. Album zamyka część czwarta, będąca zaproszeniem i zachętą do inwestowania w gminie Borzęcin.

W powstanie publikacji zaangażował się zespół redakcyjny w składzie: Janusz Kwaśniak, Franciszek Siudut, Kinga Sworniowska i Joanna Żurek.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Promocja albumu "Pejzaże gminy Borzęcin" - zobacz fotorelację Andrzeja Grucy z wydarzenia
Promocja albumu "Pejzaże gminy Borzęcin" - zobacz fotorelację Andrzeja Grucy z wydarzenia .

O nową pozycję wydawniczą - album "Pejzaże gminy Borzęcin" wzbogaciła się biblioteka publikacji o gminie Borzęcin. Spotkanie promujące album odbyło się we wtorek, 29 października w Domu Ludowym w Borzęcinie. Zobacz fotorelację Andrzeja Grucy z wydarzenia >>>

Fot. Andrzej Gruca

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Czwartek, 31 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Spotkanie promujące album „Pejzaże Gminy Borzęcin” - zobacz fotorelację z tego wydarzenia
Spotkanie promujące album „Pejzaże Gminy Borzęcin” - zobacz fotorelację z tego wydarzenia.

We wtorek, 29 października w Domu Ludowym w Borzęcinie odbyło się spotkanie promujące album „Pejzaże Gminy Borzęcin”, wydany przez Urząd Gminy w Borzęcinie. Zobacz fotorelację z tego wydarzenia >>> Fot. Filip Czyż, Janusz Kwaśniak

Fot. Filip Czyż, Janusz Kwaśniak

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Czwartek, 31 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Nowa pozycja wydawnicza "Pejzaże Gminy Borzęcin" - zachęcamy do lektury
Nowa pozycja wydawnicza "Pejzaże Gminy Borzęcin" - zachęcamy do lektury.

oklAlbum „Pejzaże Gminy Borzęcin” to kolejna, po „Gminie Borzęcin w obrazach” oraz „Gminie Borzęcin z lotu ptaka” pozycja wydawnicza ukazująca piękno, a zarazem wyjątkowy charakter dynamicznie rozwijającej się na przestrzeni lat gminy Borzęcin. Obszar czterech miejscowości i siedmiu sołectw z lubością zachwycający bogactwem przyrody i krajobrazu, lokalizacją zabytkowych obiektów architektonicznych i ciągle rozwijającej się nowoczesnej infrastruktury jest powodem do dumy, ale również zobowiązaniem do zachowania wyjątkowego charakteru środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Urodzony w Borzęcinie znakomity polski poeta Józef Baran w „Koncercie dla Nosorożca” pisze o swojej rodzinnej wsi, jako arkadii dzieciństwa do której z nostalgią wraca, a zarazem jednej z wysp szczęśliwych, gdzie można cyt. „uciec między ptaki, zwierzęta i drzewa [...] żeby wycisnąć z siebie parę wierszy i pozwolić ciszy, borzęckiemu krajobrazowi, słońcu, lasom, łąkom, wodzie – wejść we mnie wszystkimi porami i zmysłami, by nastarczyło mi tego ciepła na jesienne i zimowe chłody.”
Owa idylliczna kraina, przepełniona urokliwymi, pobudzającymi zmysły obrazami rozciąga się od przystani rodzinnych domów, wtopionych w zielone, pachnące kwiatami ogrody po horyzont, na którym rysują się kontury borzęcińskich lasów.

Poznanie własnej Małej Ojczyzny jest równie fascynujące, jak odkrywanie rozlicznych rozsianych po świecie kultur i zwiedzanie zlokalizowanych tam przyrodniczo – turystycznych atrakcji. Lepsze poznanie własnego podwórka, otoczenia, pola, lasu, swojego sołectwa, przysiółka, wsi, a w końcu gminy, uświadomi nam, że i tu bogactwo może fascynować. Temu też służy niniejsza pozycja wydawnicza, która dla uporządkowania przekazu została podzielona tematycznie na 4 części.
Pierwsza z części, stanowi zwięzły opis gminy Borzęcin z jej walorami historycznymi, turystycznymi, kulturowymi i gospodarczymi. Druga, okraszona głównie zdjęciami z lotu ptaka prezentację poszczególnych miejscowości (sołectw) z ich wyjątkową zabudową, urokliwym położeniem, eksponująca centra wsi i ich charakterystyczne miejsca wtapiające się niejednokrotnie w rozległe pasy pól, łąk, jezior i lasów na widnokręgu. Trzecia opiewa piękno natury z jej olbrzymim potencjałem pokrótce scharakteryzowanym w części opisowej. To zdjęcia owadów, płazów, ptaków i zwierząt oraz urokliwe krajobrazy. Album zamyka część czwarta, będąca zaproszeniem i zachętą do inwestowania w gminie Borzęcin.

Nie byłoby tej pozycji wydawniczej bez pięknych fotografii. Dziękuję zatem autorom, którzy dla potrzeb wydawnictwa podzielili się swoją twórczością fotograficzną wynikającą niejednokrotnie z zamiłowania i pasji: Elżbiecie Badowskiej, Józefowi Banasiowi, Filipowi Czyżowi, Krzysztofowi Majce, Maciejowi Mazurowi i Sebastianowi Szubie za przekazanie setek zdjęć, z których zespół redakcyjny dla potrzeb publikacji wybrał te, które najbardziej oddają charakter i duszę tego miejsca. Dziękuję również moim współpracownikom: Kindze Sworniowskiej, Joannie Żurek i Franciszkowi Siudutowi, którzy poświęcili wiele godzin, również czasu prywatnego pracując nad przygotowaniem i korektą tekstów, doborem zdjęć i koncepcją składu niniejszej publikacji.

Zachęcam Państwa do lektury albumu, który można nieodpłatnie nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie.

Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 
Portal bochniazbliska.pl: Borzęcin. To mogło skończyć się tragicznie! W zamkniętym mieszkaniu była nieprzytomna kobieta i dwójka płaczących dzieci
Portal bochniazbliska.pl: Borzęcin. To mogło skończyć się tragicznie! W zamkniętym mieszkaniu była nieprzytomna kobieta i dwójka płaczących dzieci.

Mieszkanka gminy Borzęcin zwróciła się o pomoc do policjantów martwiąc się o swoją córkę. Sytuacja była tym bardziej niebezpieczna, gdyż z kobietą nie było żadnego kontaktu od kilku godzin, a z jej mieszkania słychać było jedynie płacz dzieci. Policjanci nie tracąc czasu wyważyli drzwi i znaleźli nieprzytomną kobietę w łazience.

We wtorek 29 października br., po godzinie 12.00 policjanci z Posterunku Policji w Szczurowej odebrali telefon od zaniepokojonej mieszkanki gminy Borzęcin, która od rana nie mogła skontaktować się ze swoją 35-letnią córką.

-Kobieta była przekonana, że musiało się coś złego wydarzyć. Relacjonowała, że pukała do drzwi mieszkania córki jednak nikt nie reagował a z mieszkania słychać jedynie było płacz dzieci – wyjaśnia Ewelina Buda, rzeczniczka KPP w Brzesku.

Mundurowi nie tracąc czasu zjawili się pod wskazanym adresem. Próby nawiązania kontaktu z 35-latką okazały się bezskuteczne. Mając na uwadze informacje o jej stanie zdrowia przekazane przez matkę oraz to, że w mieszkaniu znajdowało się dwoje małych dzieci, w tym jedno niemowlę policjanci natychmiast sforsowali drzwi wejściowe.

Po wejściu do środka w łazience na podłodze znaleźli nieprzytomną kobietę, która po chwili się ocknęła. Kobieta była bardzo słaba i zdezorientowana. Na miejsce od razu wezwano karetkę pogotowia. Jej załoga zajęła się 35-latką a policjanci dziećmi, które następnie przekazali pod opiekę babci.

Share/Save/Bookmark
 
Gmina Borzęcin. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza
Gmina Borzęcin. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza.

DSC 0016W poniedziałek, 28 października br. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Bielcza. Nowy pojazd to fabrycznie nowy CITROEN JUMPER 2.0 HDI, 110 KM z siedmioosobową kabiną dla załogi, wyposażony m.in. w radiostację wraz z instalacją antenową, półki sprzętowe, kasety na węże, uchwyty montażowe, w tym na deskę oraz zestaw PSP R1, oświetlenie kabiny załogi i przedziału sprzętowego, oświetlenie sygnalizacyjne i pola pracy LED oraz bagażnik dachowy z mocowaniami.

Kluczyki do samochodu wraz z protokołem przekazania wręczył na ręce prezesa OSP Bielcza, w imieniu samorządu gminy Borzęcin wójt gminy Janusz Kwaśniak. W uroczystości, poza druhami ochotnikami z miejscowej jednostki udział wzięli: starszy brygadier Piotr Strojny – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Tadeusz Żurek – zastępca wójta gminy Borzęcin, Anna Choczyńska – wiceprzewodnicząca rady gminy Borzęcin, a zarazem sołtys wsi Bielcza, Paweł Postawa – radny rady gminy Borzęcin, Joanna Żurek – koordynator projektu z ramienia urzędu gminy oraz Piotr Kania - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

- Warto było poczekać kilka lat, aby do jednostki OSP Bielcza trafił nowy lekki samochód ratowniczo–gaśniczy. Stało się to możliwe dzięki środkom z budżetu gminy Borzęcin, przy znaczącym wsparciu z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Jestem przekonany, że nowy pojazd nie tylko przyczyni się do zwiększenia potencjału jednostki, ale również zwiększy jej mobilność zarówno w zakresie likwidacji miejscowych zagrożeń, jak również wsparcia zadań realizowanych przez jednostki i instytucja samorządowe – mówił podczas przekazania pojazdu Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Swoje zadowolenie z nowego nabytku OSP Bielcza wyraził st. bryg. Piotr Strojny, komendant powiatowy PSP w Brzesku. - Każdy nowy sprzęt i pozyskany samochód, czyli to co później wykorzystywane jest w działaniach ratowniczych służy i zwiększa możliwości oraz skuteczność strażaków w trakcie prowadzonych akcji. Gratuluję jednostce OSP Bielcza samochodu, ale również mieszkańcom i strażakom z całej gminy takiego wójta i rady, którzy na straż pożarną nie żałują środków, bo nowego sprzętu w ostatnich latach sporo przybyło. Cieszy to mnie - jako komendanta powiatowego, który później ma narzędzia pracy do prowadzonych działań.

Anna Choczyńska - sołtys, a zarazem wiceprzewodnicząca rady gminy Borzęcin podkreśliła wagę zrealizowanego zakupu dla społeczności Bielczy. - Inwestycja w straż to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Jako gospodarz wsi, cieszę się że możemy czuć się bezpieczniej, zwłaszcza że w ostatnim czasie nawiedzają nas nie tylko pożary, ale też powodzie i wichury oraz różne anomalia pogodowe. Dziękuję wójtowi, radzie gminy Borzęcin, samorządowi województwa małopolskiego z byłym radnym sejmiku, a obecnie posłem na sejm RP Stanisławem Bukowcem za to, że dostrzegli potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa wsi Bielcza – mówiła podczas swojego wystąpienia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza - zobacz fotorelację z uroczystego przekazania pojazdu
Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza - zobacz fotorelację z uroczystego przekazania pojazdu.

Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza. Zobacz fotorelację z uroczystego przekazania pojazdu. Fot. Filip Czyż (GOK Borzęcin)

Fot. Filip Czyż (GOK Borzęcin)

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Środa, 30 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Uroczyste przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielcza - zobacz fotorelację Andrzeja Grucy
Uroczyste przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielcza - zobacz fotorelację Andrzeja Grucy.

W poniedziałek, 28 października br. odbyło się uroczyste przekazanie fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego CITROEN JUMPER 2.0 HDI dla OSP Bielcza. Zobacz fotorelację Andrzeja Grucy z tego wydarzenia >>>

Fot. Andrzej Gruca

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Środa, 30 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielcza - zobacz wideorelację portalu www.informatorbrzeski.pl >>>
Przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielcza - zobacz wideorelację portalu www.informatorbrzeski.pl >>>.

Przekazanie fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego CITROEN JUMPER 2.0 HDI dla OSP Bielcza.

Zobacz wideorelację portalu www.informatorbrzeski.pl >>>

Przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielcza. Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Środa, 30 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza - zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl z przekazania pojazdu
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza - zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl z przekazania pojazdu.

Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Czwartek, 31 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
UWAGA!!! W czwartek, 31 października Urząd Gminy Borzęcin pracuje krócej
UWAGA!!! W czwartek, 31 października Urząd Gminy Borzęcin pracuje krócej.

urzad copyUprzejmie informujemy, że w czwartek, 31 października br. Urząd Gminy w Borzęcinie pracuje do godziny 12:30.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego w miejscowości Borzęcin Górny
UWAGA!!! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego w miejscowości Borzęcin Górny.

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. (tj. poniedziałek) na terenie miejscowości: Borzęcin Górny zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Firmę FBSerwis Sp. z o. o., ul. Odległa 8, 33 – 100 Tarnów.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów przed swoimi posesjami przy drogach z możliwością dojazdu samochodem ciężarowym. W przypadku, gdy do posesji nie ma dojazdu należy wystawić odpady do głównych ciągów komunikacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 24 – w godzinach urzędowania tj.: 8:00 – 17:00 w poniedziałki, 7:30 – 15:30 od wtorku do czwartku oraz 7:30 – 14:30 w piątki tel.: 14 67 40 373, 14 68 46 370 wew.24.

Odpady wielkogabarytowe to na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, materace, dywany, stolarka okienna bez szyb, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów. Ponadto zbierane będą zużyte opony od samochodów osobowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to na przykład: pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego w miejscowościach: Bielcza, Łęki, Waryś
UWAGA!!! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego w miejscowościach: Bielcza, Łęki, Waryś.

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. (tj. czwartek) na terenie miejscowości: Bielcza, Łęki, Waryś zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Firmę FBSerwis Sp. z o. o., ul. Odległa 8, 33 – 100 Tarnów.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów przed swoimi posesjami przy drogach z możliwością dojazdu samochodem ciężarowym. W przypadku, gdy do posesji nie ma dojazdu należy wystawić odpady do głównych ciągów komunikacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 24 – w godzinach urzędowania tj.: 8:00 – 17:00 w poniedziałki, 7:30 – 15:30 od wtorku do czwartku oraz 7:30 – 14:30 w piątki tel.: 14 67 40 373, 14 68 46 370 wew.24.

Odpady wielkogabarytowe to na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, materace, dywany, stolarka okienna bez szyb, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów. Ponadto zbierane będą zużyte opony od samochodów osobowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to na przykład: pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Misjonarze chcą pomóc w edukacji Pigmejów
Radio RDN Małopolska: Misjonarze chcą pomóc w edukacji Pigmejów.

Tarnowscy misjonarze głoszą Ewangelię, ale chcą także pomóc dzieciom w edukacji. Pigmeje nie potrafią czytać, pisać ani liczyć. W Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie pracuje m.in. ks. Piotr Boraca są plany, by wybudować szkołę dla Pigmejów.

– Dotrze tam wkrótce wolontariusz Ryszard Rak z Dębicy, na którego czeka wiele prac – mówi ks. Piotr Boraca.

– Z panem Ryszardem będziemy rozpoczynać budowę dwóch szkół dla Pigmejów i kaplicy. Zadań jest bardzo dużo. Przez ostatnie pół roku byłem sam na misji, ale jest radość, bo od miesiąca jest z nami pochodzący z Tylicza ks. Roman Marek. Uczy się języka sango i działa duszpastersko – dodaje.

Ks. Piotr Boraca jest teraz na urlopie w Polsce i spędza ten czas mówiąc o misjach w parafiach, szkołach, czy przedszkolach. Był m.in. w Nowym Sączu, Woli Rzędzińskiej, Porębie Radlnej, Mielcu i Wierzchosławicach.

Tymczasem kończy się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Każdego dnia w diecezji tarnowskiej modlimy się za dwóch wybranych misjonarzy. To też okazja, by poznać ich pracę.

Listy misjonarzy przesłane z okazji tego miesiąca można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Misyjnego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie na spotkanie promujące album "Pejzaże Gminy Borzęcin"
Zaproszenie na spotkanie promujące album "Pejzaże Gminy Borzęcin".

Serdecznie Zapraszamy na spotkanie promujące album „Pejzaże Gminy Borzęcin”, które odbędzie się w najbliższy wtorek, 29 października o godz. 15.30 w sali Domu Ludowego. Uczestnicy spotkania otrzymają nieodpłatnie nową pozycję wydawniczą gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Dotyk pamięci - spotkanie z o. Eligiuszem Dymowskim
Dotyk pamięci - spotkanie z o. Eligiuszem Dymowskim.

DSC 0031Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie w piękne jesienne popołudnie miała zaszczyt gościć o. Eligiusza Dymowskiego. 23 października znany wszystkim czytelnikom duchowny, poeta, krytyk i juror konkursów literackich zagościł w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie. Autor został uroczyście powitany przez Kierownik GBP - Elżbietę Kwaśniewską. W czasie spotkania autorskiego odbyła się recytacja wierszy naszego gościa w wykonaniu młodzieży szkolnej Julii Madej i Sławomira Stocha przygotowanych pod kierunkiem Beaty Staśko. Następnie autor opowiadał o swojej twórczości naznaczonej życiem duchownego, pasji poezji i doświadczeniach, które nierzadko bywają formą natchnienia. W spotkaniu uczestniczyli również Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz poeta Józef Baran, prywatnie przyjaciel ojca Eligiusza.

Ksiądz Eligiusz szybko nawiązał kontakt z publicznością, odpowiadał na pytania uczestników oraz sprawił miłą niespodziankę - czytając własne wiersze.
Na zakończenie spotkania można było zdobyć cenny autograf i zamienić kilka słów z naszym gościem.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
X Dni Gminy Borzęcin 2019 | Official Aftermovie
X Dni Gminy Borzęcin 2019 | Official Aftermovie.

 

Kilkanaście tysięcy osób skorzystało z zaproszenia na X Dni Gminy Borzęcin i kończące je muzycznie III Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej oraz XV Borzęckie Święto Grzyba. W trakcie trzech dni na festiwalowej scenie zagrali: CISAK&COLDWAVE, BETEO, GROMEE, KAEN, ELLIXIR, SHANTEL, WEEKEND, LANBERRY oraz ENEJ.

Publiczność doskonale bawiła się z artystami wykonującymi muzykę z pogranicza gatunków disco polo, dance i elektronicznej muzyki tanecznej, ale także zespołów tworzących pop i muzykę alternatywną z elementami ska czy folk rock. Nowością były koncerty artystów wykonujących rap. Nie zabrakło tradycyjnych konkursów na potrawę z grzybów i kosz grzybów, wielu konkursów, pokazów i zabaw.

Do wspomnień powrócicie oglądając aftermovie.

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy lub w niej po prostu wzięli udział!!!

Share/Save/Bookmark
 
Borzęckie Słowiki w Lusławicach
Borzęckie Słowiki w Lusławicach.

DSC 076820 października w piękne, słoneczne, niedzielne popołudnie zespół Borzęckie Słowiki funkcjonujący przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym wyruszył na koncert do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Oglądając wspaniałe krajobrazy Pogórza Karpackiego przed godziną 16 dotarliśmy do celu podróży. Wszyscy uczestnicy wycieczki podziwiali nowo wybudowaną, wspaniałą salę koncertową położoną w malowniczej miejscowości.

Koncert rozpoczął Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes”. Chórzystki wykonały wiele utworów wielogłosowo a – capella oraz z towarzyszeniem fortepianu. Dyrygował Ksiądz Władysław Pachota. Wśród śpiewanych przez chór utworów pojawiło się kilka znanych pieśni, np. „Szła dzieweczka do laseczka” oraz „Prząśniczka”. Po koncercie „Puellae Orantes” zaprezentował się węgierski chór „Cantemus”, będący częścią instytutu chóralnego w Nyíregyháza. Dziewczyny z Węgier zachwyciły publiczność śpiewem, choreografią i strojami ludowymi. Dyrygent Szabó Dénes kierując swoim licznym, dziewczęcym chórem nawiązał wspaniały kontakt z publicznością. Mimo, iż wypowiadał się tylko w języku węgierskim, wprowadził publiczność w radosny nastrój. Miał do pomocy tłumaczkę, ale nie zawsze była ona mu potrzebna aby zgromadzonym przedstawić swój pełen humoru komentarz.

Podczas finału publiczność usłyszała specjalnie skomponowany na tę okazję utwór „Vivat Polonia” w wykonaniu obydwu chórów. Była to prawdziwa uczta muzyczna. Po wspaniałym koncercie, podziwiając piękny zachód słońca nad wzgórzami i Dunajcem w godzinach wieczornych powróciliśmy do Borzęcina.

Bardzo serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy Borzęcin panu Januszowi Kwaśniakowi za przekazane bilety dla zespołu Borzęckie Słowiki na koncert w Lusławicach. Podziękowania kieruję pod adresem pani Grażyny Fudalej i pani Marii Gofron za sprawowaną opiekę nad dziećmi. Była to niezapomniana przygoda z piękną muzyką w otoczeniu wspaniałego krajobrazu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 244
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information