Piątek, 06 drudnia 2019 r. | imieniny: Mikołaja, Jaremy

UWAGA! Informacja w sprawie wywozu ścieków z terenu posesji w gminie Borzęcin
UWAGA! Informacja w sprawie wywozu ścieków z terenu posesji w gminie Borzęcin.

2474 4823144609845Urząd Gminy Borzęcin informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami - właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b w/w ustawy, właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi - regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Borzęcin. Na podstawie w/w przepisów - właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia oraz są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym: Rajd do Dołęgi
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym: Rajd do Dołęgi.

20190926 105700Końcem września został zorganizowany rajd pieszy, w którym wzięli udział uczniowie klas V, VI, VII i VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. Głównym założeniem było zwiedzanie wyremontowanego Dworku w Dołędze, rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej u wychowanków oraz kształcenie współdziałania i właściwego odnoszenia się do drugiego człowieka.

Dwór w Dołędze to drewniana siedziba wiejska wzniesiona w połowie XIX wieku. Obecnie pełni funkcje muzealne. Zwiedzający mogli oglądać wystrój dworu XIX i XX wieku. Przed dworkiem znajduje się podjazd prowadzący pod ganek. Wokół budynku rosną okazałe drzewa. Alejki parkowe prowadzą do muzeum, chaty chłopskiej, kapliczki i spichlerza zbożowego.

Po wnętrzu dworku, oprowadzała uczestników przewodniczka, która w bardzo przystępny i ciekawy sposób przedstawiała różne fakty związane z historią tego miejsca. Wewnątrz można było obejrzeć fotografie rodzinne mieszkańców dworu, ekspozycje mebli, przedmiotów, obrazów, pamiątek. Wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat historyczny XIX wieku.

Po zwiedzeniu muzeum, chaty chłopskiej, cała grupa udała się na plac rekreacyjny, gdzie rozpalono ognisko i przystąpiono do grillowania. Wszystkim udzielał się dobry humor i towarzyszył uśmiech na twarzach, a droga powrotna do szkoły (3,7 km) to tylko przyjemność. Dobrze czasem spojrzeć w przeszłość, aby cieszyć się teraźniejszością.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030"
Konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030".

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr 1897/19 z dnia 17 października br. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030". Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców regionu, a jego celem jest włączenie Małopolan w prace nad tym dokumentem.

Plakat wysoka_jakosc

Share/Save/Bookmark
 
Borzęcińska Dycha. Emocji sportowych nie brakowało. Dobre wyniki biegaczy z gminy Borzęcin
Borzęcińska Dycha. Emocji sportowych nie brakowało. Dobre wyniki biegaczy z gminy Borzęcin.

2019.10.13 4_borzecinska_dycha_100Po raz kolejny ponad 500 osób wzięło udział w zawodach biegowych pn. 4. Borzęcińska Dycha. Dla uczestników startujących w kilku kategoriach wiekowych, od przedszkolaków po biegaczy w wieku 60+, przygotowano biegi na różnych dystansach. W biegu głównym na 10 km z wynikiem 35 minut i 33 sekundy zwyciężył Rafał Sułkowski z Limanowej. Dopisała nie tylko frekwencja, ale także znakomita słoneczna pogoda. Uczestnicy zadowoleni byli również ze świetnie przygotowanej trasy. Wszystko to stanowi co roku zachętę do startu w bieleckich zawodach osób z różnych części Polski, nie tylko z Małopolski, ale także z województwa pomorskiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć również biegaczy z gminy Borzęcin. – Piękne dzięki za dzisiaj, pogoda cudna, atmosfera fantastyczna. Spisaliście się na medal. Do zobaczenia na następnych zawodach – podsumowuje jedna z uczestniczek biegu na fanpage’u KępaSport.

Przypomnijmy, że to już czwarta edycja zawodów z cyklu Borzęcińska Dycha. Warto dodać, że w tym roku stadion sportowy w Bielczy i leśny teren wokół gościł także ponad pół tysiąca osób uczestniczących w pierwszym Borzęcińskim Biegu Tytanów – pięciokilometrowej trasie z kilkunastoma bardzo wymagającymi przeszkodami.

– Stawiamy na rozwój sportowy dzieci i dorosłych. To nie tylko piłka nożna w klubach i szkółkach, ale także strzelectwo sportowe, sporty walki (MMA) oraz biegi. Mieszkańcy gminy mają wiele możliwości by sportowo się rozwijać. Sprzyja temu także doskonałe położenie gminy w otoczeniu przepięknych lasów. Borzęcińska Dycha jest nie tylko formą sprawdzenia swoich umiejętności, ale także świetną okazją do zabawy i aktywnego wypoczynku dla całych rodzin. Nikogo nie trzeba specjalnie zachęcać – wręcz przeciwnie, listy startowe w biegu głównym zapełnione są na kilka dni przed zawodami. Spora w tym zasługa działaczy ze Stowarzyszenia Kępa Sport z Tarnowa: Elżbiety i Leszka Kępińskich oraz Jarka Makowca, z którymi gmina Borzęcin przygotowuje z powodzeniem zawody biegowe od wielu już lat – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, patron imprez biegowych w gminie Borzęcin.

Do udziału w tegorocznej edycji imprezy zgłosiło się 570 zawodniczek i zawodników. Najwięcej, bo 280 osób uczestniczyło w biegu głównym na 10 km i nordic walking (5 km). Ponadto 120 osób wzięło udział w biegu rodzinnym, a na dystansach o różnej długości (w zależności od wieku) startowało około 170 dzieci.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Komunikat Wójta Gminy Borzęcin w sprawie ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych
Komunikat Wójta Gminy Borzęcin w sprawie ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych.

Komunikat Wójta Gminy Borzęcin w sprawie ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Brzeskiego.

Informuję mieszkańców Gminy Borzęcin, że dnia 23 października zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych w ramach w/w treningu. Syreny zostaną włączone o godzinie 16.40. Sygnał alarmowy ciągły, modulowany trwający 3 minuty. Uruchomienie syren nie będzie związane z rzeczywistym zagrożeniem, w związku z tym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie §10 ust 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministra z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96 z późn. zm.)

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Odbiór lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielcza
Odbiór lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielcza.

IMG 1363W poniedziałek, 21 października br. odbył się odbiór końcowy od wykonawcy „Inżynieria Pojazdów Specjalnych STRAŻAK SAM s.c., A. Łączyński, A. Tyjeński” lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bielcza. Przedmiotem dostawy był fabrycznie nowy pojazd CITROEN JUMPER 2.0 HDI, 110 KM wyposażony zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Koszt zakupu pojazdu zamknął się kwotą 130 tysięcy 999 złotych 99 groszy brutto, z czego 40 tysięcy złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Pozostała kwota - 90 999,99 złotych to wkład własny Gminy Borzęcin. Dziękujemy Radnemu Województwa Małopolskiego, a obecnie Posłowi na Sejm RP Stanisław Bukowiec za wsparcie samorządu gminy Borzęcin oraz jednostki OSP Bielcza w staraniach na rzecz zakupu pojazdu. Uroczyste przekazanie samochodu jednostce OSP Bielcza odbędzie się w poniedziałek, 28 października br..

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Atrakcyjne nieruchomości w Łękach (gmina Borzęcin) na sprzedaż
UWAGA! Atrakcyjne nieruchomości w Łękach (gmina Borzęcin) na sprzedaż.

PrzechwytywanieWójt Gminy Borzęcin podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro), na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie ewidencyjnym Łęki, na okres 21 dni tj. od dnia 18 października 2019 roku do dnia 7 listopada 2019 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Lp.

Numer 
Księgi 
Wieczystej

Położenie 
Nr działki powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Forma zbycia

1

TR1B/
00064029/
4

Łęki nr. ewid. 1209/5

pow. 0,1200 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w terenach zabudowy mieszkaniowej

Decyzja o warunkach zabudowy RPG.6730.69.2019 z dnia 30.08.2019 r zabudowa mieszkalna - jednorodzinna

30 000,00 zł

+ podatek VAT

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy

Nr 159/2019

z dnia 17.10.2019 r.

2

TR1B/
00064029/
4

Łęki

nr. ewid. 1209/3

pow. 0,0370 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w terenach zabudowy mieszkaniowej

Decyzja o warunkach zabudowy RPG.6730.69.2019 z dnia 30.08.2019 r zabudowa mieszkalna - jednorodzinna

8 140,00 zł

+ podatek VAT

Sprzedaż

w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy

Nr 161/2019

z dnia 17.10.2019 r.

3

TR1B/
00061140/
7

Łęki

nr. ewid. 1638/2

pow. 0,0226 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w terenach zabudowy mieszkaniowej

Decyzja o warunkach zabudowy RPG.6730.69.2019 z dnia 30.08.2019 r zabudowa mieszkalna - jednorodzinna

4 972,00 zł

+ podatek VAT

Sprzedaż

w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy

Nr 161/2019

z dnia 17.10.2019 r.

4

TR1B/
00061140/
7

Łęki

nr. ewid. 1638/1

pow. 0,0672 ha

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo –usługowym o pow. 93 m2,

rok budowy 1990

W oparciu o „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” przedysponowane

przeznaczenie działki –

zabudowy mieszkaniowej

50 000,00 zł

+ podatek VAT

Sprzedaż

w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy

Nr 160/2019

z dnia 17.10.2019 r.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej w Przyborowie
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej w Przyborowie.

1 53729 września w całej Polsce co roku obchodzony jest Dzień Głośnego Czytania. Z racji tego, że w tym roku wypadło to w niedzielę w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie obchodzono go dzień później – w poniedziałek 30 września.

Święto to ma w naszym kraju już 18 - letnią tradycję. Zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Od kilku lat szkolna biblioteka w Przyborowie włącza się w tę akcję, propagując głośne czytanie wśród uczniów i nauczycieli. Jak co roku, do biblioteki, zostali zaproszeni uczniowie klas I – VIII wraz z nauczycielami. Czytanie odbywało się w bibliotece szkolnej od godziny 900 do 1230. Zanim uczniowie usłyszeli ambasadorów czytania, prezentujących fragmenty wybranych utworów nauczyciel-bibliotekarz Małgorzata Bolek zapoznała zebranych z celami akcji oraz przypomniała jaką rolę pełni czytanie w ich rozwoju (zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poszerza wiedzę, ułatwia naukę oraz kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie).

1 534Czytanie rozpoczęły uczennice należące do Klubu Miłośników Biblioteki: Marysia Gałek, Zuzia Bugajska i Patrycja Bielec, przebrane za postacie z bajek – czytały uczniom klas I – III „Opowieści z Zaczarowanego Lasu”. Ponadto w czytaniu brali udział: Paulina Chrabąszcz – nauczyciel języka polskiego, Barbara Włudyka – nauczyciel biologii i chemii, Monika Ogar – nauczyciel języka polskiego, Małgorzata Grocholska – pracownik obsługi naszej szkoły oraz uczeń klasy VIa – Bartłomiej Żurek.

Gdy jedni kończyli czytać, inni rozpoczynali czytanie przygotowanych utworów z literatury polskiej. Zmieniała się także publiczność – gdy część słuchaczy musiała opuścić bibliotekę, pojawiali się nowi chętni by posłuchać czytających.

Dzień ten był bardzo intensywny, ale i relaksujący, bo choć potrafimy czytać, miło jest czasem zamknąć oczy, posłuchać czyjegoś głosu puścić wodze wyobraźni.

Pamiętajcie: Czytamy i radość z tego mamy!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 i Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl - cz.I
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 i Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl - cz.I.

Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 i Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl - cz.I.
Fot Maciej Mazur

Zawody Amatorskiej Ligi MMA, Mistrzostwa Małopolski MMA. www.informatorbrzeski.pl Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Niedziela, 20 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 i Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl - cz.II
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 i Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl - cz.II.

Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 i Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl - cz.II. Fot. Maciej Mazur

Zawody Amatorskiej Ligi MMA, Mistrzostwa Małopolski MMA. www.informatorbrzeski.pl Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Niedziela, 20 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 i Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl - cz.III
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 i Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl - cz.III.

Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 i Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl - cz.III. Fot. Maciej Mazur

Zawody Amatorskiej Ligi MMA, Mistrzostwa Małopolski MMA. www.informatorbrzeski.pl Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Niedziela, 20 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Borzęcin. Zawody Amatorskiej Ligi MMA, Mistrzostwa Małopolski MMA oraz rywalizacja w brazylijskim Ju-Jitsu
Borzęcin. Zawody Amatorskiej Ligi MMA, Mistrzostwa Małopolski MMA oraz rywalizacja w brazylijskim Ju-Jitsu.

W hali sportowo - widowiskowej w Borzęcinie odbyły się Zawody Amatorskiej Ligi MMA, Mistrzostwa Małopolski MMA oraz rywalizacja w brazylijskim Ju-Jitsu. W zawodach uczestniczyło blisko 160 zawodników z całego kraju.

W hali sportowo - widowiskowej w Borzęcinie trwają Zawody Amatorskiej Ligi MMA, Mistrzostwa Małopolski MMA oraz...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 19 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 oraz Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl - część II
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 oraz Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl - część II.

W sobotę, 19 października br. w hali widowiskowo - sportowej w Borzęcinie odbyły się Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 oraz Mistrzostwa Małopolski MMA.
Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl - część II.

W hali widowiskowo - sportowej w Borzęcinie trwają Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 oraz Mistrzostwa Małopolski MMA. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl >>> Cz.ll

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 19 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 oraz Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl - część I
Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 oraz Mistrzostwa Małopolski MMA w Borzęcinie. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl - część I.

W sobotę, 19 października br. w hali widowiskowo - sportowej w Borzęcinie odbyły się Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 oraz Mistrzostwa Małopolski MMA.
Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl - część I.

W hali widowiskowo - sportowej w Borzęcinie trwają Zawody Amatorskiej Ligi MMA 174 oraz Mistrzostwa Małopolski MMA. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl >>>Cz.l

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 19 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na 174. edycję Amatorskiej Ligi MMA w Borzęcinie
Zaproszenie na 174. edycję Amatorskiej Ligi MMA w Borzęcinie.

Zawody MMA

W sobotę 19 października 2019r. w hali sportowej w Borzęcinie rozegrane zostaną zawody ALMMA 174 Borzęcin: Mistrzostwa Małopolski oraz Akademickie Mistrzostwa Polski MMA. Zawody organizowane przez Polski Związek Mieszanych Sztuk Walki, Amatorską Ligę MMA, Fight Club MMA Fightman odbywają się pod patronatem wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Weźmie w nich udział około 120 zawodników z różnych klubów w Polsce.

– W Borzęcinie spotykamy się po raz kolejny. Tym razem zawodnicy walczyć będą w dużej, 8,5-metrowej klatce oraz na macie. Emocji, widowiskowych i zaciętych pojedynków z pewnością nie zabraknie. Warto w tym dniu odwiedzić halę w Borzęcinie – zapowiada Tomasz Knap, wiceprezes Polskiego Związku Mieszanych Sztuk Walki.

Już od godziny 7:00 zaplanowano ważenie zawodników, a o godzinie 10:00 uroczyste otwarcie imprezy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.almma.pl oraz na profilu facebook w wydarzeniu pn. ALMMA 174 Borzęcin.

Zawodników i Kibiców Serdecznie Zapraszamy!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
IV Borzęcińska Dycha już za Nami! Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej
IV Borzęcińska Dycha już za Nami! Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej.

IV Borzęcińska Dycha już za Nami! . Moc pozytywnej energii, piękna pogoda i rekordowa liczba ponad 600 uczestników startujących we wszystkich kategoriach . Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z wydarzenia >>>

IV Borzęcińska Dycha - już za Nami! Moc pozytywnej energii, piękna pogoda, duża liczba startujących we wszystkich kategoriach. Zapraszamy do obejrzenia wideo-relacji z biegu.

Opublikowany przez Kępa Sport Czwartek, 17 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Październikowe nabory w „Kwartecie”
Październikowe nabory w „Kwartecie”.

Kolejna szansa dla przedsiębiorców

0001strPonad 1,5 mln złotych przeznacza na pomoc dla przedsiebiorców Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu”. Wnioski o przyznanie pomocy dla rozwijających działalność gospodarczą przyjmowane są od 14 do 30 października. W tym samym terminie można też aplikować o środki na projekty związane z promocją Przedgórza oraz renowacją zabytków. Ponadto w październiku zostanie przeprowadzony nabór grantowy na organizację wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych.

100 procent dla grantobiorców

Właśnie od 1 października trwa już nabór wniosków dla animatorów wydarzeń sportowych. Na jedno zadanie, zaplanowane do realizacji w przyszłym roku, grantobiorcy mogą uzyskać stuprocentową refundację poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. O dotację mogą ubiegać się zarówno stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, kluby sportowe jak i osoby fizyczne oraz jednostki sektora finansów publicznych.

– Wnioski nie tylko są oceniane przez Radę Stowarzyszenia, ale także ich realizacja jest monitorowana i rozliczana przez „Kwartet” informują pracownicy Biura LGD. – Stąd na Stowarzyszeniu ciąży odpowiedzialność zdecydowanie większa niż w projektach konkursowych. Z drugiej strony to niewątpliwie duże udogodnienie dla aplikujacych o pomoc, bo czas rozliczenia zadania zostaje maksymalnie skrócony. Na zwrot poniesionych przez grantobiorców kosztów od momentu złożenia wniosku o płatność nie czeka się dłużej niż dwa miesięce.

W dotychczas przeprowadzonych naborach na realizację zadań grantowych przyznano i wypłacono pomoc kilkunastu grantobiorcom. Kolejni finalizują swoje projekty. Warto podkreślić, że chcąc zainteresować tą formą pomocy szczególnie od niedawna działajace organizacje, zmieniono kryteria lokalnego wyboru, usuwając z nich możliwość uzyskania punktów za doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Wyrównano w ten sposób szanse wszystkich aplikujących. Ponadto skorygowano wysokość dotacji, ustalając ją na poziomie 100 procent kosztów kwalifikowalnych. LGD próbuje więc zachęcić do składania wniosków nie tylko prężnie działające na obszarze stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne i ośrodki kultury, ale przede wszystkim niewielkie, funkcjonujące od niedawna organizacje, a nawet grupy nieformalne, jak chociażby koła gospodyń wiejskich.

Jak podkreślają pracownicy Biura, przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej. – Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów – wyjaśniają. – Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina.

Wnioski grantobiorcy mogą składać do 25 października.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Europejski Dzień Języków – Z językami zajdziesz dalej!" w Przyborowie
"Europejski Dzień Języków – Z językami zajdziesz dalej!" w Przyborowie.

IMG 9965Dzieci i młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie świętowały Europejski Dzień Języków Obcych. Dzień ten ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku obchodzony jest w celu promowania wielojęzyczności.
Już od samego rana dzieci rozpoczęły swoją przygodę z poznawaniem nowych języków, kultur, obyczajów, a nawet potraw z Europy i innych stron świata. Zabawę koordynowały nauczycielki języków obcych – Marta Kociołek i Iwona Słowiak oraz asystenci i asystentki z klasy VI B.
W międzyklasowych konkursach zespołowych uczniowie ścigali się w odnajdywaniu i odszyfrowywaniu informacji zapisanych w kodach QR, odgadywali pozdrowienia, pożegnania oraz słowa z wybranych kategorii w różnych językach, a także brali udział w konkursach karaoke. Klasy 4–6 przedstawiły wybrane postaci w strojach charakterystycznych dla danego kraju. Można było podziwiać meksykańską rodzinę, francuskiego artystę, Szkota, hiszpańską senioritę i tancerkę flamenco, kolorowe Hinduski i Chinkę.
Zebrani bardzo chętnie wzięli udział w nauce alfabetu i prostych słów w języku migowym. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się specjały kuchni różnych krajów.

W tym miejscu wielkie podziękowania dla rodziców, którzy z dużym zaangażowaniem pomagali swoim pociechom w przygotowaniu różnorodnych dań. A były to między innymi: sałatka grecka, włoskie mini pizzerinki, angielski apple pie, rosyjskie bliny, niemieckie pierniczki norymberskie, amerykańskie ciasto marchewkowe, francuskie przekąski z serem camembert, chińskie ciasteczka z wróżbą oraz amerykańskie brownie. Wszystko – palce lizać!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Do 5 000 złotych na instalację fotowoltaiczną w ramach Programu "Mój Prąd" - złóż wniosek
UWAGA! Do 5 000 złotych na instalację fotowoltaiczną w ramach Programu "Mój Prąd" - złóż wniosek.

Własny, zupełnie darmowy prąd bez opłaty przesyłowej? Przez większą część roku jego pozyskanie jest możliwe, jeśli zamontujemy na dachu panele fotowoltaiczne. Od 30 sierpnia bieżącego roku można uzyskać nawet 5 tysięcy złotych dotacji na ich instalację dzięki rządowemu programowi „Mój prąd”. Ministerstwa Środowiska i Energii zakładają, że dzięki programowi liczba takich instalacji na polskich domach znacząco się zwiększy.

Jak to działa?

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, mogą z niego skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie umowy regulującej wprowadzanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikro instalacji. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.
Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę.

W jakim okresie można składać wnioski o dofinansowanie?

Do programu “Mój prąd” może zostać zgłoszona każda instalacja fotowoltaiczna, opłacona w całości lub części po 23 lipca 2019 roku. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zazwyczaj jest to zakład energetyczny). Pierwszy nabór wniosków potrwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Naukowy Zawrót Głowy – warsztaty z programowania i robotyki!
Naukowy Zawrót Głowy – warsztaty z programowania i robotyki!.

plakatW dniu 8 października 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie uczniowie wszystkich klas brali udział w zajęciach warsztatowych mających na celu rozwijanie umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii i programowania (kodowania). Zajęcia w każdej z grup wiekowych zostały opracowane na podstawie 3 faz: odkrywania, kreowania i dzielenia się wynikami pracy.

Organizując zajęcia z robotyki i programowani Szkoła w Przyborowie przyłącza się do Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek) pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i NASK. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W tym roku Polska zajmuje w Europie drugie miejsce w liczbie zorganizowanych wydarzeń (w stosunku do populacji danego kraju)!

A jak wyglądało to wydarzenie w szkole w Przyborowie?

Na początku uczestnicy warsztatów poznali zasady programowania. Prowadzący wytłumaczyli im, jak zbudować i zaprogramować roboty do prostych zadań. Następnie sami (w parach) budowali, programowali i modyfikowali roboty z klocków Lego. Kolejnym etapem było dzielenie się wynikami pracy. To była najbardziej ekscytująca część zajęć, ponieważ okazało się, że nie wszystkim młodym inżynierom udało się dobrze zaprogramować swoje zestawy. Niektóre zamiast jechać do przodu – cofały się. Inne jeździły w różnych kierunkach. Po drobnych poprawach wszystkie roboty były już w stanie startować w zawodach. Proponowane zadania wymagały tego, co najważniejsze w pracy młodego naukowca: rozwiązywania problemów, użycia modeli, projektowania, badania, analizy danych, wykorzystania logicznego myślenia, zaangażowania w dyskusję, uzyskania ocena i przekazywania informacji. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale z zadaniami poradzili sobie nawet najmłodsi uczniowie!

Dziękujemy nauczycielom z Campus / Naukowy Zawrót Głowy za zorganizowanie ciekawych zajęć! Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i, co najważniejsze, w ciekawy i przyjemny sposób mogli przyswoić zasady kodowania i robotyki.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 244
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information