Sobota, 18 stycznia 2020 r. | imieniny: Małgorzaty, Piotra

UWAGA! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w sołectwie Przyborów
UWAGA! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w sołectwie Przyborów .

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniach od 19 listopada do 21 listopada 2019 roku w sołectwie Przyborów będzie prowadzona przez pracowników Urzędu Gminy inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”.

Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy o umożliwienie dokonania jego spisu z natury.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal samorzad.pap.pl: Z kulturą. Coraz więcej samorządów promuje kulturę
Portal samorzad.pap.pl: Z kulturą. Coraz więcej samorządów promuje kulturę.

html copy copy copy copy copy copy copy copyCoraz więcej polskich samorządów organizuje konkursy kulturalne. Rybnik przyznaje nagrodę literacką, Częstochowa – teatralną, Wrocław – muzyczną, a gmina Borzęcin współorganizuje konkurs poetycki. Takich przykładów jest dużo więcej. To nie tylko promocja i wyróżnienie najlepszych artystów z tych miejscowości, ale też, w przypadku konkursów ogólnopolskich czy regionalnych, świetna promocja samego miasta czy gminy.

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” to konkurs organizowany przez Urząd Miasta Rybnik. Organizowany dopiero od czterech lat, ale już można powiedzieć, że to jedna z najważniejszych nagród literackich w kraju. Stało się tak m.in. za sprawą wysokiej nagrody pieniężnej dla zwycięzcy. To 50 tys. zł. Od tego roku przyznawana jest za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w poprzednim roku. Wręcza się ją na uroczystej gali podczas Rybnickich Dni Literatury.

Zwycięzcę tegorocznej edycji tej nagrody ogłoszono w ostatnich dniach. Został nim Aleksander Kaczorowski za biografię Oty Pavla, genialnego, choć wciąż mało znanego czeskiego pisarza.

O rybnickiej nagrodzie literackiej media może za bardzo się nie rozpisują, ale trudno przecenić jej znaczenie dla budowania prestiżu i pozytywnego wizerunku miasta – także na zewnątrz, nie tylko na samym Śląsku.

To samo można powiedzieć o konkursie literackim „Źródło”, organizowanym przez Mościckie Centrum Kultury (jednostkę samorządu woj. małopolskiego) i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Ten konkurs to prawdziwy fenomen, stał się już jednym z najważniejszych i najpopularniejszych konkursów poetyckich w kraju (co roku ma po kilkuset uczestników – z kraju, ale także z zagranicy). Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że Borzęcin jest gminą wiejską. Pomysłodawcą konkursu „Źródło” jest wybitny polski poeta, Józef Baran, pochodzący z Borzęcina.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Jak bezpiecznie ogrzewać pomieszczenia
Jak bezpiecznie ogrzewać pomieszczenia.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Pamiętaj!!!

- stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,
- nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych,
- nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 °C,
- nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
- przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
- nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
- nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,
- nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy łatwopalnych,
- stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać, a w konsekwencji doprowadzić nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Łękach na sprzedaż
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Łękach na sprzedaż.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.)

Wójt Gminy Borzęcin ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

dzialk copy

Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem:

 1. 1638/1 o powierzchni 0,0672 ha,
 2. 1638/2 o powierzchni 0,0226 ha
 3. 1209/3 o powierzchni 0,0370 ha,
 4. 1209/5 o powierzchni 0,1200 ha,

stanowiące własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy

w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TR1B/00064029/4 i TR1B/00061140/7.

Opis nieruchomości: działki zlokalizowane w centralnej części miejscowości Łęki. Teren objęty decyzją o warunkach zabudowy znak: RPG. 6730.69.2019 z dnia 30.08.2019 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinną. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, pokój nr 15, kolejno:

 1. 7:45 - działka 1638/1 - cena wywoławcza – 50 000,00 złotych plus podatek VAT, 
  Wadium– 5 000,00 złotych (wpłata najpóźniej do 12 grudnia 2019 r.)
 2. 8:15 - działka 1638/2 - cena wywoławcza – 4 972,00 złotych plus podatek VAT,
  Wadium– 500,00 złotych (wpłata najpóźniej do 12 grudnia 2019 r.)
 3. 8:30 - działka 1209/3 - cena wywoławcza– 8 140,00 złotych plus podatek VAT,
  Wadium– 820,00 złotych (wpłata najpóźniej do 12 grudnia 2019 r.)
 4. 8:45 - działka 1209/5- cena wywoławcza– 30 000,00 złotych plus podatek VAT,
  Wadium– 3 000,00 złotych (wpłata najpóźniej do 12 grudnia 2019 r.)

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Niniejsze ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 6846370 wew. 20, (14) 6740373 przesyłając zapytanie faksem (14) 684 6372 lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Działki można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 68463 70 wew. 20, (14) 6740373 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przyborów. W 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Przyborów. W 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

DSC 0000Uroczyście i patriotycznie świętowano w Przyborowie podczas Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości organizowanych od 10 lat w gminie Borzęcin. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy i powiatu, mieszkańcy gminy Borzęcin, w tym szczególnie licznie z Przyborowa. W tym wyjątkowym dniu każdy mógł wyrazić swoją miłość i przywiązanie do Ojczyzny, ciesząc się z odzyskanej 101 lat temu niepodległości. Udział w przygotowanej przez organizatorów części artystycznej był okazją do przypomnienia o tradycjach patriotycznych, bohaterach narodowych oraz o naszych dzisiejszych obowiązkach względem Ojczyzny w czasach, w których – szczęśliwie – nikt nie musi już ginąć za jej niepodległość.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto w Borzęcinie przed Pomnikiem Poległych. Tu, jako wyraz hołdu tym wszystkim, którzy walczyli o wolność Ojczyzny okolicznościowe wiązanki kwiatów złożyły delegacje samorządu gminy Borzęcin, powiatu brzeskiego, Policji oraz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie.

W Przyborowie uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele parafialnym przez proboszcza parafii, księdza Antoniego Wolaka. Podczas wygłoszonej homilii ks. Antoni przypominał, że w kontekście odzyskania niepodległości powinniśmy zwracać uwagę na trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. – Trzeba znać historię, bo historia jest nauczycielką życia, która uczy nas wszystkich mądrości. A historia Polski jest szczególnie bogata. Są wydarzenia pełne chwały, ale i także lata krzyżowe, trudne dla naszego narodu. To takie nasze narodowe DNA, część nas samych, która kształtuje Polaków.
Drugi czas, to teraźniejszość i nasza aktywność dziś, w środowisku, w którym przyszło nam mieszkać czy pracować. – Żyjemy w wolnej Ojczyźnie i o nią musimy się troszczyć, bo nasze narodowe wady, nałogi i kłótnie bolą, niszczą ją – mówił ksiądz Wolak. – Nie możemy w imię pozornej nowoczesności odrzucać Boga i jego przykazań. Ważną rolę ma rodzina, w której wszystko się zaczyna i od której wiele zależy.
Proboszcz nawiązał także do przyszłości: – Nie wiemy, jak potoczą się losy Polski, stąd musimy się mocno modlić o jej pomyślność. Nie można wyśmiewać wartości i zasad, które są fundamentem budowania naszej Ojczyzny, a które zostawili nam nasi przodkowie: Bóg-Honor-Ojczyzna. Budujmy właśnie na nich!

Po mszy świętej uczestnicy gminnych obchodów przenieśli się do Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów. W przemówieniu do zebranych wójt Janusz Kwaśniak przypomniał drogę do odzyskania niepodległości przez powstania zbrojne przeciwko zaborcom, zesłania i emigrację, także walkę na różnych frontach I wojny światowej, a 11 listopada 1918 roku to data, którą można uznać za ukoronowanie tej drogi. Jak zauważył, odzyskana niepodległość nie była tylko wynikiem czynu zbrojnego, ale także mądrości polityków i dyplomatów. – Polska odzyskała Niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę; zbudowała wszystko to, co jest potrzebne, aby Państwo stworzyć, a w latach 1918-1921 zdołała Niepodległość obronić i wywalczyć państwowe granice.

Wójt przestrzegał, aby nie zmarnować i nie zaprzepaścić zgromadzonego dorobku, bo Polska to ogromne bogactwo kultury, osobliwa tradycja, szczególny charakter; to duma i honor. – Jeżeli w imię odpowiedzialności za to dziedzictwo nasi przodkowie potrafili narażać swoje życie i przelewać krew to nam, współcześnie żyjącym nie wolno o tym zapominać, bo mamy obowiązki polskie i zobowiązani jesteśmy do wierności Ojczyźnie w codziennych sprawach i wyborach życiowych, do pracy na rzecz wspólnego dobra.

Głos zabrał także Maciej Podobiński – wicestarosta brzeski. Przypomniał o krwawych i trudnych momentach w dochodzeniu do wolności po okresie 123 lat niewoli. Wspomniał osoby, które się zasłużyły w odzyskaniu niepodległości. Podziękował za zaproszenie życząc wszystkim radości w tak wyjątkowym dniu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin. Koncert dla mieszkańców Regionlanego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej
Borzęcin. Koncert dla mieszkańców Regionlanego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej.

DSC 0879W czwartek, 7 listopada 2019 roku odbył się koncert w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Przed podopiecznymi wystąpił zespół Borzęckie Słowiki funkcjonujący przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. W repertuarze znalazły się pieśni o Błogosławionej Karolinie Kózkównie w wykonaniu zespołowym, solowym i dwugłosowym. Pensjonariusze Domu Pomocy bardzo uważnie słuchali śpiewu Słowików. Było to także ogromne przeżycie emocjonalne dla uczniów, którzy śpiewając pieśni, widzieli łzy na twarzach osób siedzących na widowni. Po zakończonym śpiewie dzieci otrzymały od dyrektora Domu Pomocy Społecznej słodki upominek.

Miłym zaskoczeniem dla uczniów był fakt, iż po skończonym koncercie pensjonariusze dłużej zostali na swoich miejscach, a następnie dziękowali za wspaniałe przeżycia. Uczniowie nawiązali serdeczną rozmowę z mieszkańcami domu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin Dolny: Otwarcie placu zabaw i Dzień Patrona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Bł. Karoliny Kózkówny
Borzęcin Dolny: Otwarcie placu zabaw i Dzień Patrona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Bł. Karoliny Kózkówny.

11W środę 6 listopada 2019 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym świętował otwarcie nowego obiektu. Społeczność szkoły i przedszkola, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miejscowości zgromadzili się wokół nowego placu zabaw, aby uroczyście go otworzyć i poświęcić. Po otwarciu wszyscy zgromadzeni udali się do kościoła. Tam odbyła się Msza Święta, którą celebrował Wicedziekan, a zarazem Proboszcz parafii Borzęcin Dolny ksiądz Marek Obrzut.

- Dziś cieszymy się z nowo otwartego placu zabaw oraz obchodzimy Dzień Patrona, czyli Dzień Błogosławionej Karoliny. Rodzina naszej Patronki stawiała Boga na pierwszym miejscu i dlatego była silna. Dziś zarówno rodzice jak i dzieci naszej szkoły i przedszkola powinni się uczyć od rodziny Kózków: pokory, uczciwości i pracowitości. Karolina była skromną, mądrą a zarazem radosną dziewczyną, chętną do bezinteresownej pomocy. Jest wzorem dla uczniów naszej szkoły – powiedział ksiądz Marek Obrzut podczas homilii.

Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się do Domu Strażaka na dalsze świętowanie. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki, które poprzez wiersze, piosenki i taniec wyraziły radość z nowo powstałego placu zabaw. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Borzęcin pan Janusz Kwaśniak. - Nowo powstały plac zabaw to inwestycja, której koszt zamknął się kwotą 47 411 złotych, w tym 34 036 złotych to środki z funduszu sołeckiego. Jest to obiekt, który sukcesywnie będziemy doposażać w kolejne urządzenia. Cieszę się, że szkoła w Borzęcinie Dolnym jest jedną z najbardziej aktywnych placówek oświatowych w Gminie Borzęcin. Szkoła ta, to nie tylko popularny w regionie zespół "Borzęckie Słowiki", ale również współorganizator Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła, Ekoprzedszkole. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym systematycznie zajmuje czołowe miejsca w różnych konkursach i turniejach – mówił Wójt Gminy Borzęcin pan Janusz Kwaśniak.

Następnie zabrała głos dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, która wręczyła podziękowania współorganizatorom nowo powstałego placu zabaw. - Cieszymy się, że w Borzęcinie Dolnym powstał spokojny azyl, gdzie najmłodsi będą mogli miło i bezpiecznie spędzić czas ze swoimi rówieśnikami. Za nową inwestycję pragnę złożyć podziękowania Wójtowi Gminy Borzęcin panu Januszowi Kwaśniakowi, Sołtysowi Borzęcina Dolnego panu Czesławowi Czai wraz z Radą Sołecką oraz Radzie Rodziców w Borzęcinie Dolnym na czele z panią Renatą Kózką – mówiła Cecylia Czaja.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tlenek węgla śmiertelnie niebezpieczny
Tlenek węgla śmiertelnie niebezpieczny.

W okresie trwania sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla. Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, tlenek węgla zwany jest również cichym, perfidnym zabójcą.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest: bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z: nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
UWAGA!!! Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

WÓJT GMINY BORZĘCIN OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZĘCINIE

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie, Borzęcin 583 a, 32-825 Borzęcin.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
1. Nazwa stanowiska: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Wymiar czasu pracy: Pełny etat – 40 godz. tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
c) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
e) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) nieposzlakowana opinia,
h) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
i) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3- letni w pomocy społecznej, poprzez staż pracy w pomocy społecznej rozumie się staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (typu regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej), w urzędach administracji zajmujących się pomocą społeczną jak również innych podmiotach realizujących szeroko rozumiane zadania w dziedzinie pomocy społecznej, doradztwa i działań opiekuńczo-wychowawczych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borzęcin
UWAGA!!! Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borzęcin.

WÓJT GMINY BORZĘCIN OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin.

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
1. Nazwa stanowiska: referent ds. gospodarki nieruchomościami
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2.  osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
 7. wykształcenie minimum średnie i 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 8. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Relacja ze spotkania z poetą Józefem Baranem - zobacz materiał telewizji internetowej UJOT TV
Relacja ze spotkania z poetą Józefem Baranem - zobacz materiał telewizji internetowej UJOT TV.

Relacja ze spotkania z poetą Józefem Baranem - zobacz materiał telewizji internetowej UJOT TV.

Relacja ze spotkania z krakowskim poetą Józefem Baranem :D

Opublikowany przez UJOT TV Piątek, 30 listopada 2018
Share/Save/Bookmark
 
Telewizja Starnowa.tv: Wielbili Boga śpiewem - sukces duetu z Borzęcina
Telewizja Starnowa.tv: Wielbili Boga śpiewem - sukces duetu z Borzęcina.

Wielbili Boga śpiewem – mowa o VIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej, który odbywał się w dniach 8 i 9 listopada. Organizatorem konkursu o nazwie „MIŁOSIERDZIE BOŻE WYŚPIEWAĆ CHCĘ” jest Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnowie oraz Fundacja “Podzielmy się pięknem i dobrem”.

Zapraszamy do oglądnięcia relacji z Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej „MIŁOSIERDZIE BOŻE WYŚPIEWAĆ CHCĘ”.

Opublikowany przez STARnowa.TV Poniedziałek, 11 listopada 2019
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

herb-n1

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne.

I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

II TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 listopada 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 20 listopada 2019 r.

III FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać, w określonym terminie, do Urzędu Gminy Borzęcin pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy Borzęcin - Borzęcin 583g, 32 – 825 Borzęcin, fax; 146846372, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki dostępne TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych.

herb-n1

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych.

I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych.

II TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 listopada 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 19 listopada 2019 r.

III FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Gminy w Borzęcinie pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32 – 825 Borzęcin, fax; 146846372, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Załączniki dostępne TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ogólnopolska kampania edukacyjno - informacyjna "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"
Ogólnopolska kampania edukacyjno - informacyjna "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. W Polsce co roku, w pożarach domów jednorodzinnych i wielorodzinnych giną setki osób. Większość przypadków to ofiary będące skutkiem kontaktu wziewnego z dymami
i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.

Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty.
Statystyki pożarów w zależności od miejsca powstania pokazują, że najwięcej pożarów występuje w kuchni. Natomiast miejscem występowania największej ilości ofiar śmiertelnych jest pokój wypoczynkowy i jadalnia.

Zalecane zasady rozmieszczania czujek w domach opierają się przede wszystkim na umieszczeniu czujki w korytarzu na każdej z kondygnacji. Stosowanie jednej czujki na każdą kondygnację wynika z przeprowadzenia wielu badań na podstawie których stwierdzono, że tylko takie rozwiązanie daje możliwość szybkiego poinformowania o zdarzeniu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl.

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przyborowie. Zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl. Realizacja: Andrzej Gruca.

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przyborowie

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 12 listopada 2019
Share/Save/Bookmark
 
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz fragment występu uczniów ZSP w Przyborowie
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz fragment występu uczniów ZSP w Przyborowie .

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Share/Save/Bookmark
 
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl.

Gmina Borzęcin. Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zobacz obszerną fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl z wydarzenia. Fot. Maciej Mazur

Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 12 listopada 2019
Share/Save/Bookmark
 
Gmina Borzęcin. Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - zobacz obszerną fotorelację
Gmina Borzęcin. Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - zobacz obszerną fotorelację.

W poniedziałek, 11 listopada br. w Przyborowie odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości  Zobacz obszerną fotorelację z tego wydarzenia >>>

Fot. Filip Czyż (GOK Borzęcin), Andrzej Gruca, Janusz Kwaśniak

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Wtorek, 12 listopada 2019
Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na Gminne Obchody Święta Niepodległości
Zaproszenie na Gminne Obchody Święta Niepodległości.

PLAKAT 11LIS

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 247
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information