Sobota, 25 stycznia 2020 r. | imieniny: Tatiany, Miłosza

Portal bochniazbliska.pl: Powiat brzeski. Sprawdź, kto chce zostać wójtem i burmistrzem w gminach powiatu brzeskiego
Portal bochniazbliska.pl: Powiat brzeski. Sprawdź, kto chce zostać wójtem i burmistrzem w gminach powiatu brzeskiego.

W Borzęcinie i Iwkowej będzie spokojnie, bowiem o stanowisko wójta w tych gminach walczą tylko urzędujący samorządowcy. Najwięcej zainteresowanych objęciem władzy jest w Brzesku. Ostra walka zapowiada się także w Gnojniku i Czchowie.
W Brzesku na stanowisku burmistrza widzi się czterech kandydatów. Oprócz 53-letniego Grzegorza Wawryki urzędującego burmistrza Brzeska także: 41-letni Tomasz Latocha, 47-letni Krzysztof Ojczyk i 51-letni Sławomir Pater.
W Szczurowej 68-letni Marian Zalewski ma dwóch kontrkandydatów: 33-letniego Łukasza Hebdę oraz 40-letniego Zbigniewa Moskala.
Jedynym kandydatem na wójta Borzęcina jest 43-letni Janusz Kwaśniak.
W gminie Dębno urzędujący wójt 54- letni Wiesław Kozłowski zmierzy się z 49-letnim Tomaszem Gurgulem.
Ostra walka zapowiada się w Gnojniku. Oprócz 38-letniego wójta Sławomira Paterka o stanowisko gospodarza gminy ubiega się także: 45-letnia Renata Krakowska i 35-letni Leszek Ząbkowski.
63-letni Marek Chudoba burmistrz Czchowa też będzie miał dwóch kontrkandydatów w walce o fotel gospodarza miasta. Będą to: 50-letni Krzysztof Olchawa i 36-letni Krzysztof Szot.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nabór do Projektu pn. "Małopolska Niania 2.0" od 25.09.2018 do 8.10.2018 roku
UWAGA! Nabór do Projektu pn. "Małopolska Niania 2.0" od 25.09.2018 do 8.10.2018 roku.

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/mc lub 2 100 zł/mc, okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Podwyższona kwota wsparcia będzie przysługiwała rodzicowi/opiekunowi uprawnionemu do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W projekcie weźmie udział minimum 650 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90% osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Obrona Terytorialna: Pierwsza "Szesnastka" rusza w Małopolsce
Obrona Terytorialna: Pierwsza "Szesnastka" rusza w Małopolsce.

180412ide171Ich misją jest wspieranie i obrona lokalnej społeczności. Chcą służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT), by zapewnić bezpieczeństwo swoim rodzinom i sąsiadom, nie tylko w razie konfliktu zbrojnego, ale też w czasie klęsk żywiołowych, katastrof czy innych zagrożeń. 29 września rusza pierwsze szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Ponad setkę ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby wojskowej, czeka niezwykle intensywne szkolenie. W dniach 29 września – 14 października wezmą udział w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, nazywanym popularnie „szesnastką”. Wśród kandydatów są ratownicy medyczni, sportowcy i pasjonaci survivalu, część osób wywodzi się z różnych organizacji proobronnych bądź klubów strzeleckich, wszyscy jednak przejdą cały proces szkoleniowy od podstaw. W trakcie szesnastki będą się uczyć m.in. podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kolejna wygrana Sokoła Borzęcin
Kolejna wygrana Sokoła Borzęcin.

Kolejny weekend i... kolejna wygrana. Sokół Borzęcin - Victoria Porąbka Uszewska 3-0 (1-0). BRAWO SOKÓŁ

Sokół Borzęcin vs Victoria Porąbka Uszewska 3-0(1-0) Bramki: Mariusz Czarny1x Rafał Ciesielski 2x

Opublikowany przez Sokół Borzęcin Niedziela, 23 września 2018
Share/Save/Bookmark
 
Projekt "Postaw na przyszłość. Postaw na siebie"
Projekt "Postaw na przyszłość. Postaw na siebie".

Zapraszamy do udziału w projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie", który realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.
Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:
- zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego,
- nie prowadzących własnej działalności gospodarczej, - posiadających następujący status na runku pracy: pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

W ramach projektu oferowane będzie wsparcie realizowane w ramach procesu IPD Uczestników:
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
- coaching,
- szkolenia/kursy zawodowe,
- szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),
- udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,
- wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,
- staże,
- pośrednictwo pracy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Już w najbliższą niedzielę 30 września 3. Borzęcińska Dycha. Zapraszamy do udziału w Biegu Rodzinnym !!!
Już w najbliższą niedzielę 30 września 3. Borzęcińska Dycha. Zapraszamy do udziału w Biegu Rodzinnym !!!.

Dycha - Bieg Rodzinny

Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na projekcję filmu "Polacy z wyboru. Ci którzy pozostawili ślad po sobie"
Zaproszenie na projekcję filmu "Polacy z wyboru. Ci którzy pozostawili ślad po sobie".

Projekt Przyborow

Share/Save/Bookmark
 
Oczyszczacze od Województwa Małopolskiego dla placówek przedszkolnych w gminie Borzęcin
Oczyszczacze od Województwa Małopolskiego dla placówek przedszkolnych w gminie Borzęcin.

Oczyszczacz3Pięć oczyszczaczy powietrza trafiło do placówek przedszkolnych w gminie Borzęcin. To efekt akcji społecznej, prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego, która ma na celu uświadomienie mieszkańców o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Elementem prowadzonej akcji edukacyjnej jest zakup oczyszczaczy powietrza i ich przekazanie do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Zainteresowanie otrzymaniem oczyszczacza powietrza wyraziło prawie 1 800 placówek z obszaru całego województwa, z tego 932 to placówki gminne, a 759 – niepubliczne.
W gminie Borzęcin oczyszczacze trafiły do czterech przedszkoli: w Borzęcinie Górnym, w Borzęcinie Dolnym, w Bielczy i w Przyborowie oraz do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łękach, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach.

Oczyszczacze od Małopolski swoimi parametrami są dostosowane do potrzeb 60-metrowej sali przedszkolnej i oczyszczają 388 m3 powietrza na godzinę. W ciągu każdej godziny są w stanie dwukrotnie przefiltrować całe powietrze w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej klasy H13, które wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe substancje, ale także kurz, alergeny i bakterie. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom najmłodsi mają szansę ustrzec się nie tylko przed smogiem, ale też przed problemami zdrowotnymi, których może być przyczyną, w tym m.in. alergią.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Ruszył nabór w ramach programu "Czyste Powietrze"
UWAGA!!! Ruszył nabór w ramach programu "Czyste Powietrze".

Czyste Powietrze19 września br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dla osób fizycznych w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Program ten, daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i pożyczek m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii i skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
To kompleksowe działanie, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), w tym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Program przewiduje dofinansowanie na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
„Nikt tu od lat nie jadł rabarbaru z cukrem” - Konkurs Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” 2018 rozstrzygnięty
„Nikt tu od lat nie jadł rabarbaru z cukrem” - Konkurs Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” 2018 rozstrzygnięty.

Resize of PS1 1316
Od dwóch lat ten konkurs przyciąga blisko 300 uczestników. Zainicjowany przez poetę Józefa Barana, organizowany z inicjatywy małopolskich radnych i instytucji kultury stał się rozpoznawalną marką na mapie konkursów literackich w Polsce. Poznaj laureatów i odbierz bezpłatny tomik poezji, na który składają się wszystkie nagrodzone wiersze tegorocznej edycji.

Dwudziestodwulatka z Poznania pokonała prawie 300 uczestników konkursu
18 września 2018 roku poznaliśmy laureatów drugiej edycji konkursu literackiego- Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. Uroczysta Gala odbyła się w tarnowskim Ratuszu. Jury w składzie: przewodniczący Józef Baran i członkowie: prof. dr hab. Marek Karwala, Beata Paluch i Adam Ziemianin, przyznało pierwsze miejsce i główną nagrodę - 3500 zł- Antoninie Małgorzacie Tosiek z Poznania. Drugie miejsce i nagrodę w postaci 2500 zł przyznano Annie Piliszewskiej z Wieliczki. Trzecie i 1500 zł nagrody otrzymał - Jan Biela z Myślenic. Pięć równorzędnych wyróżnień i nagrody w kwocie 600 zł trafiły do Klary Domańskiej z Bydgoszczy, Stanisława Kuźnika z Kozery, Rafała Gratkowskiego z Zakopanego, Jacka Parkitny z Tarnowskich Gór i Krzysztofa Martwickiego z Płońska. Za utwór związany z regionem Małopolski trzy równorzędne nagrody specjalne trafiły do Rafała Sowińskiego z Więckowic, Anny Morawiec z Olesna i Teodory Marii Pikuły z Lublina. Nagrody wręczyli członkowie Jury i Adam Kwaśniak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, protektor Konkursu. Przyznano również 27 wyróżnień honorowych. Wszystkich laureatów nagrodzono drukiem ich wierszy w wydawnictwie pokonkursowym. Przed licznie zgromadzoną publicznością, nagrodzone utwory zaprezentowała Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Wieczór dopełnił mini recital Lidii Jazgar i muzyków z zespołu Galicja.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: Zagłosuj na III Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie
Portal informatorbrzeski.pl: Zagłosuj na III Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie.

UWAGA!!! Trwa głosowanie w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wśród zgłoszonych zadań, planowany na 2019 rok III Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie, w NOWEJ, ZMODYFIKOWANEJ FORMULE. Koncerty muzyki dance, w tym muzyki klubowej, hip hop, freestyle rap i disco polo, występy kapel weselnych i znakomitych orkiestr dętych, dwa dni wspaniałej rodzinnej zabawy i wstęp gratis na pierwszy oraz drugi dzień imprezy – to ambitne plany organizatorów. Aby je zrealizować, potrzebny jest Twój Głos.

Zagłosuj na III Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej na stronie https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie– kod zadania TAR03 i weź udział w wyjątkowym wydarzeniu!!!


WAŻNE! Głosowanie nie pociąga za sobą żadnych kosztów finansowych. Aby zagłosować, wystarczy wejść na stronę i poświęcić tylko minutę.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Niebawem ruszy nabór wniosków w ramach programu "Małopolska Niania"
UWAGA! Niebawem ruszy nabór wniosków w ramach programu "Małopolska Niania".

Informujemy, że Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Projekt potrwa do 2021 roku.

Wniosek o przyznanie wsparcia w ramach projektu wraz z pozostałą dokumentacją zostaną zamieszczone na stronie ROPS w Krakowie w dniu ogłoszenia naboru. Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania" w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, lub pisząc na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 w. 23.
Zachęcamy także do bieżącego śledzenia strony internetowej www.rops.krakow.pl, gdzie w zakładce "Małopolska Niania 2.0" będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące projektu oraz do dołączenia do grupy "Małopolska Niania 2.0" na facebook-u.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Nagroda literacka "Źródło" trafiła do Poznania
Telewizja Tarnowska.tv: Nagroda literacka "Źródło" trafiła do Poznania.

Nagrody Literackie "Źródło" przyznane. Spośród 270 uczestników, najlepsza okazała się Antonina Małgorzata Tosiek z Poznania. Studentka polonistyki otrzymała pierwsze miejsce, a do wzięcia udziału w konkursie przekonało ją słowo "źródło".Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” przyznana
Radio RDN Małopolska: Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” przyznana.

Wiersz ‚Żniwne” Antoniny Tosiek z Poznania triumfował w Małopolskiej Nagrodzie Poetyckiej ‚Źródło”. Na konkurs wpłynęło ponad tysiąc prac, od blisko 300 osób z kraju oraz zagranicy.
Wielu z uczestników konkursu to amatorzy piszący wiersze w pamiętnikach, chowając je do szuflady. Autorzy prac w rozmowie z reporterem RDN uważają, że przelewając swoje myśli na papier, czerpią radość życia.

– Myślę, że jest to taki moment zastanowienia się nad sobą i nad światem. Jakiś rodzaj spojrzenia wstecz, także w głąb siebie.
– To jest taka chwila, której brakuje we współczesnym świecie. – Nie tak dawno zacząłem pisać, ale muszę powiedzieć, że sprawia mi to radość.
– Po raz pierwszy wysłałem swoje wiersze na konkurs. Pisałem je dotychczas do szuflady dość długo. Cieszę się, że zdobyły uznanie tak szacownego jury – mówią uczestnicy konkursu.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin. Remont budynku Urzędu Gminy
Borzęcin. Remont budynku Urzędu Gminy.

DSC 0794Trwają prace związane z kompleksową termomodernizacją energetyczną budynku Urzędu Gminy Borzęcin. W ramach realizacji pierwszego etapu zadania prowadzona jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni. Wykonawcą robót jest firma INWEST z Mielca, a ich koszt zgodnie z umową zamyka się kwotą 491 tysięcy 877 złotych brutto.

- Budynek urzędu, to ostatni nieztermomodernizowany obiekt na terenie gminy Borzęcin. Dzięki prowadzonym pracom, urząd nie tylko zyska na estetyce, ale będzie również bardziej przyjazny petentom. Ponadto, co bardzo istotne znacznie obniżą się koszty utrzymania obiektu – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.Prace, w ramach realizowanego etapu obejmują przebudowę i rozbudowę instalacji gazowej wynikającą z wymiany istniejących kotłów na zestawy grzewcze, przebudowę centralnego ogrzewania wraz z instalacją klimakonwektorów oraz modernizację kotłowni w oparciu o gazową absorpcyjną pompę ciepła, w tym demontaż starych kotłów gazowych i montaż zestawu grzewczego składającego się z absorpcyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda oraz kotła gazowego kondensacyjnego (ogrzewanie i zasilanie instalacji chłodzenia).

Prowadzone jest również postępowanie przetargowe na realizację drugiego etapu termomodernizacji, w ramach którego wykonane zostaną: docieplenie ścian i stropów budynku, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pokrycia dachu, montaż instalacji fotowoltaicznej PV oraz remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na LED.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kronika TVP 3 Kraków: Prawie 15,7 mln zł dla małopolskich samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesa dla Gminy Borzęcin
Kronika TVP 3 Kraków: Prawie 15,7 mln zł dla małopolskich samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesa dla Gminy Borzęcin.

MSWiA przyznało prawie 15,7 mln zł małopolskim samorządom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy w piątek otrzymały m.in. najbardziej poszkodowane podczas lipcowych ulew gminy - Ochotnica Dolna i Kamienica.
Wójtowie gmin – Ochotnicy Dolnej Stanisław Jurkowski oraz Kamienicy Władysław Sadowski – powiedzieli PAP, że środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze prace – odbudowy dojazdów do osiedli, których mieszkańcy w czasie lipcowych deszczów zostali odcięci od świata, a teraz korzystają z tymczasowych, kłopotliwych objazdów. Dzięki środkom z MSWiA wykonane zostaną też m.in. zabezpieczenia od strony rzek i wykonane prace kanalizacyjne.
Gmina Ochotnica Dolna oszacowała straty w wyniku lipcowych ulew na 22 mln zł; w piątek otrzymała promesę w wysokości prawie 2,4 mln zł. Straty Kamienicy komisja wojewódzka oszacowała na 12 mln zł, zaś promesa dla gminy to 1,5 mln zł.
Wójtowie zaznaczyli, że usuwanie skutków ulew potrwa przez lata, a piątkowe promesy pokrywają prace na najbliższy rok.

 

TVP Kraków: Prawie 15,7 mln zł dla samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

TVP Kraków: Prawie 15,7 mln zł dla samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Opublikowany przez Gmina Borzęcin Piątek, 14 września 2018
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin. Promesa na odbudowę drogi "Wał Lewy"
Borzęcin. Promesa na odbudowę drogi "Wał Lewy".

Resize of DSC 0052Gmina Borzęcin pozyskała promesę w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych na odbudowę drogi "Wał Lewy" w Borzęcinie Górnym. To niezwykle ważne zadanie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości, stanowiące kontynuację prowadzonych po powodzi 2010 roku prac, w wyniku którego nie tylko odbudowana zostanie droga, ale również wybudowane zostaną murki zaporowe zabezpieczające zarówno konstrukcję drogi przed uszkodzeniem w wyniku kolejnych wezbrań, jak również okoliczne zabudowania i posesje. W dniu 5 września br., po powzięciu informacji o przyznaniu promesy ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

-  Do tej pory wykonano odbudowę dróg wraz z zabezpieczeniem powodziowym na odcinku o długości 6 860 metrów, co stanowi 95,15 % przewidywanych prac. Łączna wartość nakładów na realizację tej inwestycji zamknęła się kwotą 13 milionów 705 tysięcy 613 złotych. O środki finansowe na dokończenie tego projektu zabiegaliśmy od kilku lat. Pozyskana promesa pozwoli na sfinalizowanie przedsięwzięcia - informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Prace będą prowadzone na 350-metrowym odcinku drogi "Wał Lewy" w Borzęcinie, na wysokości tzw. Starej Wsi. Planowany zakres prac obejmuje: wykonanie zabezpieczenia powodziowego dróg gminnych wraz ze stabilizacją górnej części wałów, realizowaną w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą w postaci palisad z pali DSM i ścianki monolitycznej z betonu wraz z systemem przestawnych ścian przeciwpowodziowych, wykonanie odwodnienia drogi wraz z  przeprowadzeniem przez konstrukcję zabezpieczenia z montażem klap zwrotnych, budowę zjazdów do międzywala utwardzonych płytami ażurowymi oraz odbudowę nawierzchni bitumicznej drogi wraz z mijankami, z miejscową podbudową z kruszywa łamanego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Boisko w Borzęcinie Dolnym po odbiorze
Boisko w Borzęcinie Dolnym po odbiorze.

Resize of DSC 0828W dniu 12 września br. wykonano czynności odbiorowe boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Od tego momentu z wybudowanego przy dofinansowaniu w ramach programu "Małopolskie Boiska" obiektu, może korzystać młodzież szkolna i wszyscy zainteresowani, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektor Szkoły.

Wybudowany obiekt to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20×40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Koszt realizowanych prac zamknął się kwotą 514 tysięcy 916 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w kwocie 194 tysiące 542 złote.

Rozwiń tekst i zobacz zdjęcia wybudowanego obiektu >>>

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gala rozdania nagród Małopolskiej Nagrody Poetyckiej ŹRÓDŁO
Gala rozdania nagród Małopolskiej Nagrody Poetyckiej ŹRÓDŁO.

Resize of CSM MNP-Zrodlo-Gala-plakat net

We wtorek 18 września o godz. 18:00 w tarnowskim Ratuszu odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagród w ramach II edycji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło". W trakcie uroczystości Jury przedstawi pełny werdykt oraz zostaną zaprezentowane utwory laureatów. Będzie także dostępna pokonkursowa publikacja zawierająca nagrodzone i wyróżnione wiersze. Wieczór dopełni mini recital Lidii Jazgar i muzyków z zespołu Galicja.
Warto przypomnieć, że Jury po zapoznaniu się z zestawami  wierszy nadesłanymi przez 272 autorów, na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2018 r. przyznało: 3 nagrody główne, 5 równorzędnych wyróżnień oraz trzy równorzędne nagrody specjalne za utwór związany z regionem Małopolski. Dodatkowo zadecydowało o przyznaniu 27 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w wydawnictwie pokonkursowym.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w Centrum Sztuki Mościce (ul. Traugutta 1, tel. 14 633 46 04), w Tarnowskim Centrum Informacji (Rynek 7, tel. 14 688 90 90) oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie(14 68 46 013).
Patronat nad Małopolską Nagrodą Poetycką „Źródło" objął Marszałek Województwa Małopolskiego.
Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Share/Save/Bookmark
 
Już 30 września br. 3. Borzęcińska Dycha. Serdecznie Zapraszamy!!!
Już 30 września br. 3. Borzęcińska Dycha. Serdecznie Zapraszamy!!!.
III Borzęcińska Dycha - 30 września 2018

Wez udział w III Borzęcińska Dycha - 30.09.2018. - Idealnie płaska trasa, wg. norm atestowych. - Bieg 10 km, Bieg rodzinny, Biegi Dzieci, Nordic Walking - Atrakcyjne pakiety startowe - piękny medal - Cenne nagrody (wiele kategorii) - Losowanie nagród Moc pozytywnej energii zapewnia Kępa Sport

Opublikowany przez Kępa Sport Poniedziałek, 20 sierpnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 następna > ostatnia >>

Strona 45 z 248
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information