Wtorek, 04 sierpnia 2020 r. | imieniny: Dominika, Protazego

Zaproszenie na Wycieczkę - Kresy Dawnej Rzeczypospolitej
Zaproszenie na Wycieczkę - Kresy Dawnej Rzeczypospolitej .

Przechwytywanie copy copyWspółorganizatorem pielgrzymki jest Parafia Rzymskokatolicka w Borzęcinie Dolnym.
Codziennie msza św. celebrowana przez ks. prałata Marka Obrzuta.
Zapisy i dodatkowe informacje: Lucjan Kołodziejski tel. 664417036

pdfPlan wycieczki dostępny TUTAJ370.95 KB

Share/Save/Bookmark
 
W niedzielę, 24 lutego br rusza II edycja BORZĘCIN CUP. Zapraszamy !!!
W niedzielę, 24 lutego br rusza II edycja BORZĘCIN CUP. Zapraszamy !!!.

Borzecin Cup II

Share/Save/Bookmark
 
Zebranie Sprawozdawcze OSP Przyborów
Zebranie Sprawozdawcze OSP Przyborów.

W sobotę, 16 lutego br. miałem przyjemność wziąć udział w Zebraniu Sprawozdawczym OSP Przyborów. To jedna z najbardziej perspektywicznych jednostek w gminie Borzęcin, z dużym zapleczem młodzieży, której ambicją jest przyłączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka OSP w Przyborowie liczy 32 członków. W 2018 roku odnotowała 23 wyjazdy zarówno do akcji pożarniczych, jak i likwidacji miejscowych zagrożeń. Aktywnie bierze udział w szkoleniach celem podnoszenia strażackich kwalifikacji. Sukcesywnie również, także przy udziale środków własnych pozyskanych m.in. od sponsorów zwiększa zaplecze sprzętowe. W ubiegłym roku oprócz drobnego sprzętu zakupiono aparaty ochrony górnych dróg oddechowych. Niebawem na stan jednostki trafi zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego LUKAS, który sfinansowany zostanie w części ze środków własnych jednostki, w części z budżetu gminy. Marzeniem druhen i druhów jest wymiana wysłużonego średniego samochodu pożarniczego marki STAR na nowy, co przy ciągle rosnącej pozytywnej ocenie jednostki zarówno przez PSP Brzesko, jak i samorząd gminy Borzęcin, staje się przedsięwzięciem realnym do realizacji. W rozegranych w 2018 roku Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych drużyna seniorów zajęła 1 miejsce, a drużyna młodzieżowa chłopców uplasowała się na 2 miejscu. Druhny i Druhowie OSP Przyborów aktywnie angażują się w życie społeczne miejscowości i gminy, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach związanych m.in. z zabezpieczeniem imprez masowych, wsparciem rozwoju miejscowości, parafii i Zespołu Szkół i Przedszkola. Obecny na zebraniu sprawozdawczym Ksiądz Proboszcz Antoni Wolak, nie szczędził Druhnom i Druhom słów uznania za społeczną pracę w ramach organizowanych uroczystości parafialnych i przy prowadzonych inwestycjach. Wg. jego oceny w 2018 roku strażacy OSP Przyborów wspierali parafię ok. 20 razy. Strażacy OSP Przyborów dbają o edukację najmłodszych mieszkańców organizując spotkania w miejscowym przedszkolu i szkole. Dla młodzieżowych drużyn organizują wycieczki m.in. do Szkoły Aspirantów Pożarnictwa. Druhnom i Druhom OSP Przyborów Dziękuję za społeczną pracę i zaangażowanie w 2018 roku, Życząc spełnienia wszystkich planów zarówno osobistych, jak i tych związanych z rozwojem jednostki, które w imieniu samorządu gminy Borzęcin deklaruję merytorycznie i finansowo wspierać.

W sobotę, 16 lutego br. miałem przyjemność wziąć udział w Zebraniu Sprawozdawczym OSP Przyborów. To jedna z najbardziej...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Niedziela, 17 lutego 2019
Share/Save/Bookmark
 
Konkurs ofert na profilaktykę uzależnień w 2019 r.
Konkurs ofert na profilaktykę uzależnień w 2019 r..

WÓJT GMINY BORZĘCIN

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Borzęcin w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Rozdział I. Cele i rodzaj zadań.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Cele wymienione w ust. 1 będą realizowane poprzez zlecenie następującego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i wypoczynku letniego.

Rozdział II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 45.000,00 zł

Rozdział III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zadanie, na które zostaje złożona oferta, mieści się w całości w zakresie działalności statutowej organizacji.

3. Oferta musi spełniać kryteria określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać podpisy i pieczęcie imienne osób upoważnionych do reprezentowania jednostki.

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może żądać dodatkowych informacji albo odstąpić od wymagania niektórych informacji lub dokumentów.

5. O dofinansowanie nie mogą się ubiegać podmioty, które rozliczyły się nieterminowo z dotacji w roku 2017 i 2018.

6. Przyznane środki zostaną przekazane zleceniobiorcy na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania w terminie określonym w umowie.

7. Po zakończeniu realizacji zadania jednostka składa sprawozdanie.

8. W przypadku niewykorzystania przyznanych środków finansowych, rezygnacji lub stwierdzonego niewłaściwego wydatkowania jednostka obowiązana jest do niezwłocznego zwrócenia całej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Borzęcinie, w przypadku niepełnej realizacji zleconego zadania jednostka obowiązana jest do niezwłocznego zwrócenia pozostałej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Borzęcinie

Pełna treść dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zebranie Sprawozdawcze OSP Łęki
Zebranie Sprawozdawcze OSP Łęki.

Zebraniem Sprawozdawczym w OSP Łęki, zainaugurowano w sobotę 16 lutego br. cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy Borzęcin. Jednostka OSP Łęki liczy 23 członków. W okresie sprawozdawczym przybyło 3. W 2018 roku druhowie z Łęk wyjeżdżali do akcji 16 razy: 6-krotnie do gaszenia pożarów i 10-krotnie do likwidacji miejscowych zagrożeń. W rozegranych w 2018 roku Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych drużyna seniorów zajęła 3 miejsce. Druhny i Druhowie OSP Łęki angażują się w życie społeczne miejscowości i gminy, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach związanych m.in. z zabezpieczeniem imprez masowych, wsparciem rozwoju miejscowości i miejscowej szkoły podstawowej. Najważniejszym zadaniem, które jednostka zamierza zrealizować, przy udziale gminy w najbliższym czasie jest rozbudowa remizy i zagospodarowanie przyległego placu wraz z centrum miejscowości. Druhnom i Druhom OSP Łęki Dziękuję za społeczną pracę i zaangażowanie, Życząc spełnienia wszystkich planów zarówno osobistych, jak i tych związanych z rozwojem jednostki, które w imieniu samorządu gminy Borzęcin deklaruję merytorycznie i finansowo wspierać.

Zebraniem Sprawozdawczym w OSP Łęki, zainaugurowano w sobotę 16 lutego br. cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Niedziela, 17 lutego 2019
Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na muzyczne popołudnie - "Wspomnienia z tamtych lat..."
Zaproszenie na muzyczne popołudnie - "Wspomnienia z tamtych lat...".

Popoludnie muzyczne

Share/Save/Bookmark
 
Przedszkolaki „Smoki” w Bibliotece
Przedszkolaki „Smoki” w Bibliotece.

IMG 0002120 lutego 2019 r. w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie odwiedziła grupa przedszkolaków „Smoki” wraz z wychowawcą. Na przywitanie dzieci usłyszały piosenkę o bibliotece nad rzeczką Edyty Zarębskiej „Mądra rzeka”, zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z różnorodnym księgozbiorem znajdującym się na półkach, poznały książki o zwierzętach, roślinach, encyklopedie, słowniki i inne. Przygotowana została również wystawa bajek, które dzieci chętnie oglądały. Następnie wysłuchały przeczytanej bajki pt. „Calineczka” i kilku śmiesznych wierszy Doroty Gellner, oglądały różne formy książek, układały puzzle i bawiły się w kąciku dla dzieci. Na zakończenie otrzymały ilustrację z książki Scooby-Doo do pokolorowania.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Lucjan Kołodziejski: Zmarła Emilia Piękosz – Hynek, ostatnia Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata z Borzęcina
Lucjan Kołodziejski: Zmarła Emilia Piękosz – Hynek, ostatnia Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata z Borzęcina.

Emilia HynekZe smutkiem przyjąłem informację o śmierci Emilii Hynek. Przed kilkunastu laty przeprowadziłem z nią wywiad na temat pomocy jakiej udzieliła jej matka ukrywającej się przed śmiercią rodzinie żydowskiej. Materiał ten został opublikowany na jednym z portali (brzesko.ws). Dzisiaj uważam, ze należy go przypomnieć. To ostatnia Borzęcanka nosząca tak zaszczytny tytuł, a tak bardzo zapomniana. Jak chrześcijanin wierzę, że jej dobre czyny były jej nagrodą od Boga.

Urodziłam się w 1930 roku, 11 grudnia będę mieć 83 lata [1]. Jak wybuchła wojna, miałam 9 lat. Widziałam, jak wojsko polskie uciekało koło mojej chałupy. Tatusia nie było wtedy w domu. Był w Niemcach, na robotach. Po pół roku przyjechoł. W tym domu mieszkali: mama, tata, brat Józek i dziadkowie, którzy umarli w czasie wojny. Tak ich pamiętam jak przez mgłe. Od urodzenia całe życie tutaj mieszkom. Do szkoły chodziłam w Górnym Borzęcinie, właściwie to szkoła była zamknięta. Była wojna ... uczyli nas po chałupach. Tam, gdzie Matera Józek mieszkał i jesce gdzie indziej. W Mościcach w kuchni na Azotach pracowałam 25 lat. Później przeszłam na emeryturę, bo 16 lat miałam opłacone ubezpieczenie z pola. Mąż mnie odszedł, sama wychowywałam 3 dzieci, ciężko było...

pdfPełna treść dostępna TUTAJ820.39 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Oferta edukacyjna szkół powiatu brzeskiego na rok szkolny 2019-2020
Oferta edukacyjna szkół powiatu brzeskiego na rok szkolny 2019-2020 .

Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na Babski Comber w Przyborowie
Zaproszenie na Babski Comber w Przyborowie.

Babski Comber - Przyborow

Share/Save/Bookmark
 
V Sesja Rady Gminy Borzęcin - zobacz relację "na żywo" z posiedzenia
V Sesja Rady Gminy Borzęcin - zobacz relację "na żywo" z posiedzenia.

We wtorek, 19 lutego br. odbyła się V Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023. Podczas posiedzenia radni podjęli uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, zmiany uchwały nr XXXVII/312/18 Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu ”Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2019 roku, zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz siedzib sołeckich komisji wyborczych, zmian w uchwale budżetowej na rok 2019, zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin oraz rozpatrzenie skargi.
Radnym przedłożono również sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zachęcamy do obejrzenia relacji live z posiedzenia.Share/Save/Bookmark
 
Portal samorzad.pap.pl: Pomysł na gminę wiejską - wywiad z Januszem Kwaśniakiem, wójtem Borzęcina
Portal samorzad.pap.pl: Pomysł na gminę wiejską - wywiad z Januszem Kwaśniakiem, wójtem Borzęcina.

html- Największe problemy gmin wiejskich to ciągle rosnące wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświaty i realizacją zadań zleconych, niedoszacowanie subwencji i dotacji – mówi Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina od 20 lat, w wywiadzie dla Samorzad.pap.pl.

- Bardzo ważną kwestią jest wypracowanie takiego mechanizmu finansowania, który w sposób rzeczywisty będzie uwzględniał ponoszone koszty. Oddającego specyfikę małych wiejskich gmin, którym ciężko jest wygospodarować wolne środki, bo i dochody tych gmin są niewielkie - dodaje.

Wywiad z Januszem Kwaśniakiem, wójtem Borzęcina


PAP: - Został Pan wójtem Borzęcina 20 lat temu, miał Pan wtedy 23 lata. Był Pan chyba najmłodszym wójtem w historii polskiego samorządu.

Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina: - Wiele wskazuje na to, że tak. Dziś Kodeks Wyborczy nie dopuszcza kandydowania na stanowisko wójta osobom w tak młodym wieku. Trzeba mieć ukończone, najpóźniej w dniu głosowania 25 lat.

- W ostatnich wyborach samorządowych, jesienią 2018 r., został Pan wybrany na szóstą kadencję. Jaki jest Pański przepis na to, by tak długo cieszyć się dużym poparciem mieszkańców. Jak rządzić gminą, żeby mieszkańcy tyle razy z rzędu chcieli wybierać na stanowisko wójta?

- Pełnienie funkcji wójta to ciężka i odpowiedzialna społeczna służba. Mieszkańcy w wyborach oceniają efektywność samorządowej pracy, realizację zgłaszanych zadań i postulatów. Do tego, aby właściwie kształtować politykę rozwoju, potrzebny jest stały kontakt z mieszkańcami. Dobry samorządowiec musi umieć słuchać, a zarazem posiadać umiejętność przekonywania, bo praca w samorządzie to w dużej mierze „sztuka kompromisu”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin. Poznajemy Amerykę
Borzęcin. Poznajemy Amerykę.

IMG 0055aDzieci z klasy II szkoły podstawowej w Borzęcinie wraz z wychowawcą w dniu 12 lutego 2019 roku odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną. Podczas spotkania została przeprowadzona lekcja biblioteczna na której uczniowie poznali kontynent Ameryki, stany wchodzące w jej skład a także ludność zamieszkującą Amerykę, najciekawsze budowle i zabytki oraz roślinność i zwierzęta typowe dla kontynentu na podstawie książek „Świat i człowiek”, Cuda świata- przewodnik po skarbach cywilizacji”, „Szkolny atlas świata”.
Dzieci wysłuchały wiersza pt. „Wielkie Stany Zjednoczone” z książki pt. „Co kraj to obyczaj” Doroty Strzemińskiej-Więckowiak, oglądały wystawkę książek dla dzieci w języku angielskim i innych bajek autorów pochodzenia amerykańskiego.
Uczniowie przynieśli ze sobą rysunki przedstawiające budowle i zabytki związane z Ameryką, brali czynny udział w spotkaniu a niektórzy z nich opowiadali o swoich wrażeniach z pobytu wakacyjnego w USA, następnie podzieleni na grupy układali puzzle przedstawiające stany Ameryki.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Pokaz historyczny Grupy Artystycznej „Rekonstrukto” w Borzęcinie Dolnym
Pokaz historyczny Grupy Artystycznej „Rekonstrukto” w Borzęcinie Dolnym.

DSC 100011 lutego 2019 r. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym zawitała Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” z pokazem historycznym przygotowanym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ,,Ku niepodległej”.
Podczas żywej lekcji historii członkowie grupy przedstawili dzieje walk Polaków o odzyskanie utraconej po trzecim rozbiorze niepodległości. Mieliśmy okazję zobaczyć i dotknąć replik broni używanej przez Polaków podczas powstań narodowych i w czasie I wojny światowej, przymierzyć dawne mundury, chłopcy mieli możliwość stoczyć honorowy pojedynek, a dziewczęta opatrzyć rannych.

Pokaz był ciekawą wyprawą w bolesną ale chwalebną przeszłość naszych przodków, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.
Autorom pokazu dziękujemy za zaangażowanie, humor i wspaniałą atmosferę.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
VII Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Kanada
VII Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Kanada.

Konkurs anglojezycznyDnia 8 lutego 2019 roku w Zespole Szkół w Zabawie obył się VII Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Kanada.
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą ze znajomości historii, geografii i kultury Kanady. Test zawierał szczegółowe pytania otwarte. Uczennica Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym Anna Kiczka z klasy VIII zdobyła II miejsce. W nagrodę otrzymała atrakcyjne nagrody książkowe oraz bon upominkowy.

Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół w Zabawie, uczestnikami uczniowie z gminy Radłów i gmin ościennych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informacja ARiMR: Z oświadczeniem po dopłaty
Informacja ARiMR: Z oświadczeniem po dopłaty.

W tym roku po raz drugi rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Od 28 lutego ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw
UWAGA! Od 28 lutego ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw.

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się rolnik, którego gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż 10 tys. euro i który ubezpieczony jest w KRUS. Działanie to skierowane jest do osób, które zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

- Jestem przekonany, że zainteresowanie programem w Małopolsce będzie bardzo duże. Znakomicie odpowiada on potrzebom małych gospodarstw z naszego terenu i będzie dla nich szansą na rozwój, zwiększenie wartości gospodarstwa i poprawę jakości życia na wsi – mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Szkolenie OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo
Szkolenie OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na bezpłatne szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo", które odbędzie się 2 kwietnia w Karniowicach. Informacje na plakacie powyżej.

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Od 28 lutego nabory dla przedsiębiorców
UWAGA! Od 28 lutego nabory dla przedsiębiorców.

nabory przeds 2019

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla zarówno podejmujących, jak i rozwijających działalność gospodarczą. Wnioski można składać w dniach od 28 lutego do 15 marca br. Pomoc dla rozwijających swoje firmy ustalono na wysokości 170 tys. zł, natomiast premia dla podejmujących działalność to 50 lub 70 tys. zł.

Szczegóły, formularze wniosków:

Przypominamy, że w dniach 26 i 27 lutego odbędą się spotkania konsultacyjne dla ubiegających się o dofinansowanie w w/w zakresach.

Szczegółowe informacje o terminach spotkań:

Share/Save/Bookmark
 
Portal bochnianin.pl: Prywatny detektyw oskarża wójta Borzęcina
Portal bochnianin.pl: Prywatny detektyw oskarża wójta Borzęcina.

Według Bartosza Weremczuka samorządowiec "ujawnił publicznie informacje", które pozwoliły zidentyfikować osobę anonimowo wypowiadającą się w programie TVP o zaginięciu Grażyny Kuliszewskiej. Detektyw sugeruje, że świadkowi grozi teraz niebezpieczeństwo. Janusz Kwaśniak ocenia bez emocji, że to bzdura i pomówienie.

Program "Alarm" został wyemitowany w miniony poniedziałek wieczorem. Jego częścią była wypowiedź osoby, której twarzy nie pokazano, a głos poddano znaczącej modulacji. Przedstawiła się ona jako znajoma Sardara - kurdyjskiego kochanka zaginionej kobiety. Świadek opowiedział m.in. o tym, że mężczyzna na jednej z imprez miał rzekomo proponować towarzystwu narkotyki.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 następna > ostatnia >>

Strona 47 z 265
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information