Wiadomość

UWAGA!!! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż. Wpłata wadium do środy, 18 września br. Drukuj
UWAGA!!! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż. Wpłata wadium do środy, 18 września br..

dzialki

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.) 

Wójt Gminy Borzęcin 

o g ł a s z a 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 Podgląd działek w geoportalu  cz.1 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.2 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.3 

 • 1.       4017/14 o powierzchni 0,0829 ha,
 • 2.       4017/16 o powierzchni 0,1428 ha,
 • 3.       4017/17 o powierzchni 0,1117 ha,
 • 4.       4017/18 o powierzchni 0,1274 ha,
 • 5.       4017/19 o powierzchni 0,1427 ha,
 • 6.       4017/20 o powierzchni 0,1197 ha,
 • 7.       4017/21 o powierzchni 0,1342 ha,
 • 8.       4017/22 o powierzchni 0,1351 ha,
 • 9.       4017/23 o powierzchni 0,2049 ha,
 • 10.    4017/25 o powierzchni 0,1168 ha,
 • 11.    4017/26 o powierzchni 0,1045 ha,
 • 12.    4017/27 o powierzchni 0,1039 ha,
 • 13.    4017/28 o powierzchni 0,1039 ha,
 • 14.    4017/29 o powierzchni 0,1011 ha,
 • 15.    4017/30 o powierzchni 0,1109 ha,
 • 16.    4017/31 o powierzchni 0,1005 ha,
 • 17.    4017/32 o powierzchni 0,1016 ha,
 • 18.    4017/33 o powierzchni 0,1013 ha,
 • 19.    4017/34 o powierzchni 0,1028 ha,
 • 20.    4017/35 o powierzchni 0,1025 ha,
 • 21.    4017/36 o powierzchni 0,1034 ha,
 • 22.    4017/37 o powierzchni 0,1161 ha,
 • 23.    4017/38 o powierzchni 0,0980 ha,
 • 24.    4017/39 o powierzchni 0,1033 ha,
 • 25.    4017/40 o powierzchni 0,1183 ha,
 • 26.    4017/41 o powierzchni 0,1010 ha,
 • 27.    4017/42 o powierzchni 0,1261 ha,
 • 28.    4017/43 o powierzchni 0,1040 ha,
 • 29.    4017/44 o powierzchni 0,1008 ha,
 • 30.    4017/45 o powierzchni 0,1057 ha,
 • 31.    4017/46 o powierzchni 0,1008 ha,
 • 32.    4017/47 o powierzchni 0,0786 ha,
 • 33.    4017/48 o powierzchni 0,1417 ha,
 • 34.    4017/49 o powierzchni 0,1265 ha,
 • 35.    4017/50 o powierzchni 0,1290 ha,
 • 36.    4017/51 o powierzchni 0,1447 ha,
 • 37.    4017/52 o powierzchni 0,1205 ha,
 • 38.    4017/53 o powierzchni 0,1270 ha,
 • 39.    4017/54 o powierzchni 0,1156 ha,
 • 40.    4017/57 o powierzchni 0,1108 ha,
 • 41.    4017/58 o powierzchni 0,0772 ha,
 • 42.    4017/59 o powierzchni 0,1184 ha,
 • 43.    4017/60 o powierzchni 0,1111 ha,
 • 44.    4017/61 o powierzchni 0,1114 ha,
 • 45.    4017/62 o powierzchni 0,1552 ha,
 • 46.    4017/63 o powierzchni 0,1077 ha,
 • 47.    4017/64 o powierzchni 0,1200 ha,

 

stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

 

Opis nieruchomości: działki zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin – Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 735 w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 735 , kolejno:

 

 • 1.       godz. 735 - działka 4017/14 cena wywoławcza 20 800,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 2.       godz. 740 - działka 4017/16 cena wywoławcza 35 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 3.       godz. 745 - działka 4017/17 cena wywoławcza 28 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 4.       godz. 750 - działka 4017/18 cena wywoławcza 31 900,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 5.       godz. 800 - działka 4017/19 cena wywoławcza 35 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 6.       godz. 810 - działka 4017/20 cena wywoławcza 30 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 7.       godz. 820 - działka 4017/21 cena wywoławcza 33 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 8.       godz. 830 - działka 4017/22 cena wywoławcza 33 800,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 9.       godz. 8 40 - działka 4017/23 cena wywoławcza 51 300,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 10.    godz. 850 - działka 4017/25 cena wywoławcza 29 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 11.    godz. 900 - działka 4017/26 cena wywoławcza 26 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 12.    godz. 910 - działka 4017/27 cena wywoławcza 26 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 13.    godz. 920 - działka 4017/28 cena wywoławcza 26 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 14.    godz. 930 - działka 4017/29 cena wywoławcza 25 300,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 15.    godz. 940 - działka 4017/30 cena wywoławcza 27 800,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 16.    godz. 950 - działka 4017/31 cena wywoławcza 25 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 17.    godz. 1000 - działka 4017/32 cena wywoławcza 25 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 18.    godz. 1010 - działka 4017/33 cena wywoławcza 25 400,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 19.    godz. 1020 - działka 4017/34 cena wywoławcza 25 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 20.    godz.. 1030 - działka 4017/35 cena wywoławcza 25 650,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 21.    godz. 1040 - działka 4017/36 cena wywoławcza 25 850,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 22.    godz.. 1050 - działka 4017/37 cena wywoławcza 29 100,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 23.    godz. 1100 - działka 4017/38 cena wywoławcza 24 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 24.    godz. 1110 - działka 4017/39 cena wywoławcza 25 900,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 25.    godz. 1120 - działka 4017/40 cena wywoławcza 29 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 26.    godz. 1130 - działka 4017/41 cena wywoławcza 25 300,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 27.    godz. 1140 - działka 4017/42 cena wywoławcza 31 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 28.    godz. 1150 - działka 4017/43 cena wywoławcza 26 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 29.    godz. 1200 - działka 4017/44 cena wywoławcza 25 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 30.    godz.. 1210 - działka 4017/45 cena wywoławcza 26 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 31.    godz. 1220 - działka 4017/46 cena wywoławcza 25 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 32.    godz. 1230 - działka 4017/47 cena wywoławcza 19 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 33.    godz. 1240 - działka 4017/48 cena wywoławcza 35 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 34.    godz. 1250 - działka 4017/49 cena wywoławcza 31 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 35.    godz. 1300 - działka 4017/50 cena wywoławcza 32 300,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 36.    godz. 1310 - działka 4017/51 cena wywoławcza 36 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 37.    godz. 1320 - działka 4017/52 cena wywoławcza 30 200,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 38.    godz. 1330 - działka 4017/53 cena wywoławcza 31 800,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 39.    godz. 1340 - działka 4017/54 cena wywoławcza 28 900,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 40.    godz. 1350 - działka 4017/57 cena wywoławcza 27 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 41.    godz. 1400 - działka 4017/58 cena wywoławcza 19 300,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 42.    godz. 1410 - działka 4017/59 cena wywoławcza 29 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 43.    godz. 1420 - działka 4017/60 cena wywoławcza 27 800,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 44.    godz. 1430 - działka 4017/61 cena wywoławcza 27 900,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 45.    godz. 1440 - działka 4017/62 cena wywoławcza 38 800,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 46.    godz. 1450 - działka 4017/63 cena wywoławcza 27 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 47.    godz. 1500 - działka 4017/64 cena wywoławcza 30 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

 

 

Wysokość wadium:

 

 • 1.      działka 4017/14 - 2 080,00 złotych,
 • 2.      działka 4017/16 - 3 570,00 złotych,
 • 3.      działka 4017/17 - 2 800,00 złotych,
 • 4.      działka 4017/18 - 3 190,00 złotych,
 • 5.      działka 4017/19 - 3 570,00 złotych,
 • 6.      działka 4017/20 - 3 000,00 złotych,
 • 7.      działka 4017/21 - 3 360,00 złotych,
 • 8.      działka 4017/22 - 3 380,00 złotych,
 • 9.      działka 4017/23 - 5 130,00 złotych,
 • 10.  działka 4017/25 - 2 920,00 złotych,
 • 11.  działka 4017/26 - 2 620,00 złotych,
 • 12.  działka 4017/27 - 2 600,00 złotych,
 • 13.  działka 4017/28 - 2 600,00 złotych,
 • 14.  działka 4017/29 - 2 530,00 złotych,
 • 15.  działka 4017/30 - 2 780,00 złotych,
 • 16.  działka 4017/31 - 2 520,00 złotych,
 • 17.  działka 4017/32 - 2 550,00 złotych,
 • 18.  działka 4017/33 - 2 540,00 złotych,
 • 19.  działka 4017/34 - 2 570,00 złotych,
 • 20.  działka 4017/35 - 2 570,00 złotych,
 • 21.  działka 4017/36 - 2 590,00 złotych,
 • 22.  działka 4017/37 - 2 910,00 złotych,
 • 23.  działka 4017/38 - 2 450,00 złotych,
 • 24.  działka 4017/39 - 2 600,00 złotych,
 • 25.  działka 4017/40 - 2 960,00 złotych,
 • 26.  działka 4017/41 - 2 530,00 złotych,
 • 27.  działka 4017/42 - 3 160,00 złotych,
 • 28.  działka 4017/43 - 2 600,00 złotych,
 • 29.  działka 4017/44 - 2 520,00 złotych,
 • 30.  działka 4017/45 - 2 650,00 złotych,
 • 31.  działka 4017/46 - 2 520,00 złotych,
 • 32.  działka 4017/47 - 1 970,00 złotych,
 • 33.  działka 4017/48 - 3 550,00 złotych,
 • 34.  działka 4017/49 - 3 170,00 złotych,
 • 35.  działka 4017/50 - 3 230,00 złotych,
 • 36.  działka 4017/51 - 3 620,00 złotych,
 • 37.  działka 4017/52 - 3 020,00 złotych,
 • 38.  działka 4017/53 - 3 180,00 złotych,
 • 39.  działka 4017/54 - 2 890,00 złotych,
 • 40.  działka 4017/57 - 2 770,00 złotych,
 • 41.  . działka 4017/58 - 1 930,00 złotych,
 • 42.  działka 4017/59 - 2 960,00 złotych,
 • 43.  działka 4017/60 - 2 780,00 złotych,
 • 44.  działka 4017/61 - 2 790,00 złotych,
 • 45.  działka 4017/62 - 3 880,00 złotych,
 • 46.  działka 4017/63 - 2 700,00 złotych,
 • 47.  działka 4017/64 - 3 000,00 złotych,

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:

Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl.

 

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:

Urząd Gminy w Borzęcinie – II piętro, pokój nr 20, tel. (14) 684 – 63 – 70 wew. 20,

od poniedziałku od godziny 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.

 

Borzęcin, 22 lipca 2019 r.

Share/Save/Bookmark
 

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information