Wiadomość

Kurier Borzęcki: Gminne Obchody 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej w Borzęcinie - Z szacunkiem do własnej historii Drukuj
Kurier Borzęcki: Gminne Obchody 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej w Borzęcinie - Z szacunkiem do własnej historii.

2019.09.01 80_rocznica_wybuchu_II_wojny_swiatowej_borzecin_045Pamięć o wspólnych przodkach, mieszkańcach gminy Borzęcin, połączyła Polaków, Romów i Żydów podczas Gminnych Obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej w Borzęcinie. We wspólnej modlitwie i w trakcie apelu pamięci przypominano o ofierze, jaką ponieśli podczas tej najstraszniejszej z wojen, która pochłonęła 6 milionów Polaków i ponad 50 milionów ludzi na całym świecie. – Polska była wtedy ojczyzną wielu narodów. W Borzęcinie, mieszkali wówczas Żydzi, Romowie i oczywiście my Polacy, ale wszyscy razem byli obywatelami Rzeczypospolitej – mówił Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin. To właśnie Żydów, Romów, a później Słowian Niemcy w czasie II wojny światowej skazali w pierwszej kolejności na eksterminację.

Obchody rozpoczęła wspólna msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym przez proboszcza parafii ks. Mikołaja Pieca w koncelebrze m.in. ks. Stanisława Opockiego - Krajowego Duszpasterza Romów. Po niej uczestnicy uroczystości przemaszerowali w asyście pocztów sztandarowych do centrum miejscowości, przed Pomnik Poległych i Pomordowanych. – W tym miejscu, 11 listopada 2018 roku w trakcie uroczystości upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dokonano uroczystego poświęcenia i odsłonięcia 22 granitowych Tablic Pamięci. Upamiętniają one mieszkańców Borzęcina i okolic poległych i pomordowanych w latach 1914-1920 oraz 1939-1947 – wspominał prowadzący uroczystość Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Jak zaznaczył, wśród nich są także nazwiska Romów i Żydów.

– Stoimy w miejscu szczególnym, przy Pomniku Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Borzęcina, Bielczy, Przyborowa, Warysia i Łęk. (...) Spotykamy się tu, aby uczcić pamięć mieszkańców Borzęcina i okolic poległych na wielu frontach, a także miejscowych Żydów i Romów, zamordowanych w obozach pracy, obozach koncentracyjnych oraz obozach zagłady. Pamiętamy o pochodzących stąd żołnierzach września 1939 roku, ofiarach Katynia, partyzantach, ofiarach pacyfikacji Warysia i Borzęcina Dolnego przez Gestapo, wysiedlonych z zachodnich i wschodnich ziem II Rzeczypospolitej, ofiarach sowieckich łagrów, żołnierzy walczących w Ludowym Wojsku Polskim oraz II Korpusie Polskim na Zachodzie – przypominał w przemówieniu Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin.

– Bardzo mnie wzrusza pragnienie upamiętnienia żydowskich mieszkańców gminy Borzęcin i zaproszenie mnie do publicznego odczytania ich nazwisk. Jesteśmy dziećmi jednego Boga, który nas wszystkich stworzył. Pamięć o tych ludziach jest niezbędna - my, Żydzi, mówimy, że w pamięci można znaleźć tajemnicę odkupienia. Pojedyncze imiona ofiar to tylko fragmenty, ale pamięć o nich wszystkich sprawia, że zaczynamy widzieć skalę tragedii i to pozwala nam modlić się o zmiany ku lepszemu dla całego świata – mówił do zebranych zaproszony na uroczystości przez władze samorządowe gminy Borzęcin profesor Jonathan Webber, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w dialog i odbudowę stosunków polsko-żydowskich, 18-letni wykładowca w Oksfordzie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciel żydowskiej społeczności Krakowa.

Głos zabrała także dr Anna Brzyska, prezes Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”. W emocjonalny sposób odniosła się do rocznicy 1 września a przede wszystkim do 17 września 1939 roku, kiedy to Armia Czerwona zaatakowała Polskę. – W stowarzyszeniu kierujemy się hasłem, że nie jesteśmy ludźmi, jeśli nie pamiętamy. Więc musimy działać na rzecz zachowania pamięci, pojednania i wzajemnego zrozumienia. (...) Jestem osobą prywatną, nie jestem politykiem, ale urodziłam się w Rosji i jako Rosjanka z urodzenia chciałam państwa wszystkich serdecznie przeprosić. Jest mi bardzo przykro, i smutno z tego powodu, że Polska była najpierw co prawda zaatakowana przez Niemców, ale potem jednak przez Związek Radziecki, Stalina. Nadal żyją rodziny tych, którzy zginęli z rąk radzieckich. Nie mogę wiele, chcę tylko powiedzieć „przepraszam”.

Głównym punktem gminnych obchodów były jednak wspólna modlitwa po polsku, romsku i hebrajsku w intencji Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Borzęcina, w tym Polaków, Romów i Żydów oraz Apel Pamięci. W imieniu organizatorów poprowadził go młodszy inspektor Roman Głowacki – przedstawiciel Komendy Głównej Związku Strzeleckiego "Strzelec" J.Piłsudskiego. Nazwiska 87 osób ze wspólnoty żydowskiej przypomniał prof. Jonathan Webber, a rodziny Romów wspominał Adam Andrasz, prezes Stowarzyszenia Romów w Tarnowie.

Przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych a także obok i na Tablicach Pamięci kwiaty, znicze, kamienie złożyły oficjalne delegacje oraz rodziny pomordowanych.

Ostatnim elementem uroczystości był krótki koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Borzęckie Słowiki pod kierunkiem Cecylii Czaja z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali wydany przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie specjalnie na tę okazję wyjątkowy egzemplarza „Kuriera Borzęckiego” opisującego tragiczne losy mieszkańców gminy Borzęcin. Autorem publikacji jest Lucjan Kołodziejski – nauczyciel historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym.

– Chcę podziękować za zaangażowanie, poświęcony czas i wykonaną pracę wszystkim, którzy wspomogli Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie w przygotowaniu tego dzisiejszego wydarzenia – mówił Piotr Kania. – Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Lucjana Kołodziejskiego - inicjatora i współorganizatora, nauczyciela historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym, który nie szczędzi sił i środków w odkrywaniu lokalnej historii i od kilku miesięcy społecznie pracował nad przygotowaniem wydarzenia i publikacji. Taka uroczystość jak ta dzisiejsza pozwala nam lepiej poznać i zrozumieć lokalne dzieje. Wspólna modlitwa nacji tworzących niegdyś tutejszą społeczność daje nadzieję na budowanie relacji w oparciu o dialog i wartości, jakimi powinny być zawsze pamięć, szacunek i wzajemne zrozumienie, by historia sprzed ponad 80 lat nie miała szansy się powtórzyć.

Organizatorem Gminnych Obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Lucjan Kołodziejski – nauczyciel historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym.

Współorganizatorzy: Rada Gminy Borzęcin, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie, Zarząd Gminny Związku OSP RP w Borzęcinie.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka, Proboszcza Parafii w Borzęcinie Górnym ks. Mikołaja Pieca oraz Przewodniczącego Rady Gminy Borzęcin Czesława Małka.

Wartę honorową przed pomnikiem pełnili członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" J.Piłsudskiego, Jednostka Strzelecka im. płk. Hałacińskiego w Brzesku.

(pio)

 

Komentarze po uroczystości:

jwebprof. Jonathan Webber – członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w dialog i odbudowę stosunków polsko-żydowskich, 18-letni wykładowca w Oksfordzie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciel żydowskiej społeczności Krakowa:

Chciałbym podziękować Wójtowi Borzęcina Panu Januszowi Kwaśniakowi i Księdzu Mikołajowi Piecowi za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w tej ważnej uroczystości ku czci wszystkich mieszkańców Borzęcina, którzy stracili życie podczas II wojny światowej, która rozpoczęła się osiemdziesiąt lat temu. Podziwiam Państwa inicjatywę w organizacji tej ceremonii i czuję się zaszczycony, że mogę się do niej dołączyć. Chciałbym podziękować historykowi z Borzęcina Lucjanowi Kołodziejskiemu, wspieranemu przez Annę Brzyską z Brzeska, za ich ważną pracę w tworzeniu tak długiej listy nazwisk poległych i pomordowanych mieszkańców tej ziemi.

abrzydr Anna Brzyska, prezes stowarzyszenia "Pamięć i dialog. Wspólna historia":

Jestem bardzo wdzięczna organizatorom uroczystości w Borzęcinie. Było to niezwykłe i bardzo wzruszające wydarzenie, przede wszystkim dlatego, że nikt nie został zapomniany. Tak często pamiętamy przede wszystkim o tych, którzy są nam bliżsi. Ale Państwo potrafiliście objąć pamięcią wszystkich: tych, którzy walczyli z okupantem i ginęli w obozach; nie tylko Polaków, lecz również Romów i Żydów, których w Borzęcinie już nie ma od wielu dziesięcioleci. Pokazaliście Państwo, że szacunek i miłość do historii swojego narodu, jasne określenie własnej tożsamości jak najbardziej łączą się ze sposobnością widzieć w każdym przede wszystkim człowieka, a już później wyznawcę jakiejś religii albo przedstawiciela pewnej narodowości. Ufam, że takie podejście do historii pomaga budować teraźniejszość i przyszłość oparte na otwartości, wzajemnym szacunku i dialogu ponad podziałami, których tak często brakuje.

jbarJózef Baran - poeta:

Bardzo udane obchody. Powiało światowością w dobrym znaczeniu a tablice upamiętniające nazwiska zabitych i zamordowanych borzęcan w czasie I i II wojny światowej są bardzo ważnym znakiem Pamięci..Człowiek nie żyje tylko chwilą bieżącą jak ważka lub mucha. Życie ludzkie - jeśli jest się wierzącym - ma też zapewne jakiś inny wyższy (także symboliczny) sens.. Gratulacje dla organizatorów.

 

mpieks. Mikołaj Piec – proboszcz parafii w Borzęcinie Górnym

Wyrażam wdzięczność P. Lucjanowi Kołodziejskiemu i P. Piotrowi Kani za przygotowanie i zorganizowanie Uroczystości 80-tej rocznicy napaści na Polskę niemieckiej i sowieckiej armii. Wydarzenia, które miały miejsce 80 lat temu napełniają nas smutkiem i dumą. To co przeżyliśmy w Borzęcinie 1 września 2019r. jasno pokazało, że Ojczyzna nasza była prawdziwym domem dla wielu Narodów. Ukazała honor polskiego żołnierza i była wspaniałą lekcją patriotyzmu.

lkolLucjan Kołodziejski – nauczyciel historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym

Apel ku czci Poległych i Pomordowanych w latach II wojny światowej to fakt historyczny. Wasz udział w nim jest przejawem Waszego, Twojego patriotyzmu miłości do naszej, małej ojczyzny - Borzęcina.

 

 Zdjęcia: GOK Borzęcin

2019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0012019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0022019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0032019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0042019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0052019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0062019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0072019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0082019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0092019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0102019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0112019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0122019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0132019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0142019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0152019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0162019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0172019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0182019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0192019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0202019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0212019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0222019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0232019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0242019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0252019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0262019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0272019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0282019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0292019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0302019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0312019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0322019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0332019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0342019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0352019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0362019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0372019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0382019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0392019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0402019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0412019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0422019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0432019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0442019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0452019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0462019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0472019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0482019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0492019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0502019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0512019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0522019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0532019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0542019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0552019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0562019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0572019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0582019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0592019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0602019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0612019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0622019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0632019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0642019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0652019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0662019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0672019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0682019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0692019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0702019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0712019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0722019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0732019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0742019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0752019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0762019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0772019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0782019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0792019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0802019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0812019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 0822019.09.01 80 rocznica wybuchu II wojny swiatowej borzecin 083

Zdjęcia: Wiesław Zaleśny

IMG 2783 1IMG 2784IMG 2785IMG 2787IMG 2788IMG 2789IMG 2792IMG 2794IMG 2797IMG 2800IMG 2805IMG 2806IMG 2807IMG 2812IMG 2815IMG 2819IMG 2826IMG 2827IMG 2828IMG 2831IMG 2833IMG 2835IMG 2836IMG 2838IMG 2839IMG 2841IMG 2842IMG 2843IMG 2844IMG 2845IMG 2847 1IMG 2849IMG 2850IMG 2851IMG 2856IMG 2859IMG 2861IMG 2862IMG 2867IMG 2870IMG 2874IMG 2875IMG 2876IMG 2877IMG 2879IMG 2880IMG 2882IMG 2883IMG 2884IMG 2888IMG 2889IMG 2891IMG 2897IMG 2899IMG 2900IMG 2901IMG 2902IMG 2904IMG 2906IMG 2911IMG 2914IMG 2916IMG 2917IMG 2919IMG 2920IMG 2922IMG 2923IMG 2929IMG 2931IMG 2933IMG 2935IMG 2937IMG 2939IMG 2942IMG 2944IMG 2948IMG 2953IMG 2954IMG 2955IMG 2956IMG 2959IMG 2961IMG 2964IMG 2967IMG 2975IMG 2988IMG 2993IMG 3001IMG 3004IMG 3007IMG 3008IMG 3011IMG 3013IMG 3014IMG 3017IMG 3021IMG 3023IMG 3024IMG 3028IMG 3031IMG 3037IMG 3040IMG 3048IMG 3053IMG 3057IMG 3059IMG 3064IMG 3070IMG 3071IMG 3074IMG 3075IMG 3082IMG 3083IMG 3085IMG 3090IMG 3096IMG 3099IMG 3102IMG 3106IMG 3110IMG 3112IMG 3116IMG 3120IMG 3122IMG 3123IMG 3124IMG 3133IMG 3138IMG 3140IMG 3155IMG 3157IMG 3162

Share/Save/Bookmark
 

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information