Czwartek, 22 października 2020 r. | imieniny: Halki, Kordiana

Obwieszczenia i Zawiadomienia
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 października 2020 11:29
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego.

sZawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 08.10.2020 r., znak:
GK-II.661.5.2011.GD, informujące, że w dniu 26.10.2020 r. (poniedziałek), o godz. 15:30, w Budynku Wielofunkcyjnym
w Bielczy, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Bielcza, gmina Borzęcin w związku z budową autostrady A-4. Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części wsi Bielcza.

zawiadomienie

 
Obwieszczenia Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
środa, 15 lipca 2020 12:30
Obwieszczenia Wójta Gminy Szczurowa.

Obwieszczenia Wójta Gminy Szczurowa informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW
nr 768- etap II". W załączeniu obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa znak: U.G.I.6220.2019 z dnia 10.07.2020 r.

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa358.3 KB

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. PDF Drukuj Email
środa, 08 lipca 2020 09:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. .

1. Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz w związku z art. 3 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informuje o wydaniu decyzji znak: UG.I.6220.4.2019 z dnia 29.06.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o. o. nr BRS7002- A na nieruchomości położonej w Borzęcinie, działki nr ewid. 4036,4037 obręb ewid. Borzęcin”.

Wnioskodawca - P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.


2. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./ oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się Strony o wydaniu w/w decyzji.

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa524.83 KB

 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 czerwca 2020 14:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyNa podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzęcin uchwały nr XXXIX/321/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych, zmienionej uchwałą nr XLIII/342/2018 z dnia 14 września 2018 r. oraz uchwałą nr III/13/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r..
Granice obszaru objętym sporządzeniem zmiany studium przedstawia załącznik graficzny. Wnioski do sporządzenia zmiany studium należy przekazać w terminie do dnia 17.07.2020 r. na adres Urzędu Gminy w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 583 G.


Pełna treść obwieszczenia dostępna pdfTUTAJ9.63 MB

Czytaj całość materiału…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania PDF Drukuj Email
środa, 03 czerwca 2020 10:59
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:„ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z. o. o nr BRS7002 – A na nieruchomości położonej w Borzęcinie działki nr ewid. 4036,4037 obręb Borzęcin”

pdfZawiadomienie o zakończeniu postępowania280.41 KB

 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
środa, 03 czerwca 2020 10:55
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczurowa .

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczurowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768- etap II„

pdfObwieszczenie Wojta Gminy Szczurowa222.09 KB

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
czwartek, 12 marca 2020 15:13
 
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 29 stycznia 2020 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 30 stycznia 2020 14:59
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 29 stycznia 2020 r..

w sprawie: ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz uchwały Nr XII/102/2020 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 stycznia 2020 roku – Wójt Gminy Borzęcin postanawia:

§ 1

Ogłosić wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie publicznego przetargu.

§ 2

1. Informacja dotycząca nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży jest zawarta w wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie na okres 21 dni.

3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie ogłoszona przez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/ i stronie internetowej Gminy Borzęcin – www.borzecin.pl, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro), oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości”.

4. Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684 – 63 – 72 lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17;00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

pdfZałącznik dostępny TUTAJ366.04 KB

 
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie PDF Drukuj Email
wtorek, 28 stycznia 2020 10:40
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wszczęciu postępowania dot. zmiany decyzji porealizacyjnej znak: 00.4706.1.2018.EC z dnia 18 września 2018 r. w zakresie terminu realizacji narzuconego obowiązku, przedłożonej przez Dyrektora Regionu ds. Projektów Unijnych PKP PLK SA.

pdfTreść zawiadomienia345.47 KB

 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO PDF Drukuj Email
środa, 22 stycznia 2020 15:09
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów
nienormatywnych na terenie miasta Oświęcim oraz miejscowości Brzezinka

pdfOBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO85.95 KB

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information