Wiadomość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA Drukuj
środa, 12 sierpnia 2009 03:00
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA.

Na podstawie z art. 74 ust.3. Art. 75 ust.1.pkt. 4, ustawy z dnia  3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199, poz. 1277), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z póź. zm. ) Wójt Gminy Szczurowa wydał postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

"Opracowanie studium lokalizacyjno funkcjonalno ruchowego południowego obejścia Szczurowej"

1.     Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56,

2.     30-085 Kraków w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Piotrowska Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM" Sp. z.o.o

3.     Lokalizacja: Gmina Szczurowa miejscowości Niedzieliska, Szczurowa, Rylowa

4.     Gmina Borzęcin - miejscowość Borzęcin

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 41 w godzinach od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczurowa w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa sie za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 12.08.2009 r.

Share/Save/Bookmark
 

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information